Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының мақсаты:
шығармашылық ғылыми және педагогикалық қызметке; жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі жүйелер және тереңдетілген ғылыми және педагогикалық дайындықты меңгерген ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрларды дайындау дағдысын қалыптастыру.
Білім беру бағдарламасының мәселелері
ғылымның таңдалынған бағытындағы тререңдетілген теориялық және практикалық дайындық;
-барлық белсенді өмір сүру қызметінде өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту, білімді өз бетінше шығармашылық меңгеруде қажеттіліктер мен дағдылар қабілеттіліктерін дайындау;
-жоғары деңгейлі кәсіби мәдениетті, соның ішінде заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді құруға және шешуге қабілетті, жоо-да сабақ беруге, зерттеу және басқару қызметтерін сәтті жүзеге асыруға қабілетті азаматтық тұрғыдан кәсіби мәдениетті мамандарды дайындау;
-ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу дағдыларын меңгеру;
Доктор:
Білу керек:
Техникалық ортаның дамуы, ғылыми жетістіктер, халықаралық ғылыми форумдардың деңгейі туралы білу керек;
Зерттеудің заманауи әдістері мен есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету саласындасоңғы жетістіктерді білуі керек;
Игеру:
Ғылыми зерттеулер мәселелерін қоюды, оларды жүзеге асыру бағдарламаларын және осы бағдарламаларға жетекшілік ету керек;
Мүмкіндігі:
есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету саласында зерттеудің заманауи әдістерін қолдану керек;
Білікті болу:
есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету және аралас салаларда болу керек.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Мамандық шифры
6D070400
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
166
ОРЫС
166

пәндер

Объектіге - бағытталған жобалау принциптері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Процесстерді басқарудың әдістері мен құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлестірілген интеллектуалдық жүйелердің фундаменталды негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

FPGA дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдерді талдау мен зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрудың формалды әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қамтамасызды сынау және өлшеу теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару теориясы мен жүйелік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнені тану мен жіктеудің моделдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұлт ұйымдастыру және таратылған есептеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұлттық шешімдерді құру мен ендіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеуіш жүйелердегі жүйелік талдау мен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеуіш жүйенің үлестірілген құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеуіш техника құралдарының элементтік базасын аналогтық және сандық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасанды интеллект, робототехника және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасанды нейрондық желілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жобаларды басқару саласындағы білім беру, компанияның қызметіндежобалық тәсілді қолдану орнын көрсету, жобаларды басқару негізгі құралдар туралы түсінік беру, жобаларды басқару сауатты және тиімді басқаруға үйрету. Білуі тиіс: қазіргі заманғы жобалық менеджменттің барлық облыстарын,жобалау қызметін іске асыратын, жобаларды басқарудың ұйымдастыру-шылық құрылымы; жобалық менеджменттіңхалықаралық стандарттары . Істей білуі: жобаларын жоспарлау, оның ішінде: критерийлерді әзірлеу жобасының табыстылығы; жобалық жұмыстардың құрылымдық декоспозициясын және құрамын қалыптастыру; жобаны басқару құны; жоба кестелерін басқару; жобалық тәуекелдерді жоспарлау; жобалық командалар және қолдау коммуника-цияларын қалыптастыру.

Жоғары деңгейлі есептеулердің моделдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жүйенің үлестірілген құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи мультимедиа технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи өнімділігі жоғары технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуалды жүйелерді жобалау теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік және коммуникациялық жүйелер өнімділігін талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік желілер қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік жүйелердің сенімділігі мен төзімділігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік коммуникациялар желілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күрделі есептегі гибридті параллелизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күрделі есептеуіш жүйелерді имитациялық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтер қорын жобалау технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микропроцессорлық жүйелерді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мобильді және сымсыз байланыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нақты уақыт жүйелерін анықтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Озық криптография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Озық машиналық оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Озық параллельді бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өңдеу технологиясы және сөйлеу тану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллельді компьютерлер архитектурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Программисттер үшін математикалық логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехника: кинематика, динамика и басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Суперкомпьютерлік есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және жасанды интеллектінің қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық қосымшаларды имитациялық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлкен мәлеметттерді өңдеу және аналитика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение