Докторантура
Мәдениеттану

Мәдениеттану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: АКУИН (2017)
Бағдарлама: 6D020400-Мәдениеттану
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: Ағылшын тілі (тест) және мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«6D020400-Мәдениеттану» бағытында оқытылған докторант кәсіби қызметтің келесі түрлері бойынша даярланып шығады:
Мәдени антропология – дәстүрлі және отандық мәдениетті зерттеуші ғалым, мәдени антропология мәселелері бойынша ғылыми қызметкер, қазақ халқының мәдени мұрасын және Қазақстан мен Орта Азия халықтарының мәдениетін зерттеудегі сарапшы-зерттеуші.
Культурные исследования – научный сотрудник исследовательских институтов по культурным проблемам, по сравнительной и современной динамике культуры Казахстана, по проблемам культурной политики, эксперт-исследователь по проблемам традиционного и современного искусства, медиа- и информационной культуры
Мәдени зерттеу – мәдени мәселелер, Қазақстан мәдениетінің салыстырмалы және заманауи әлеуеті, мәдени саясат мәселелерімен айналысатын зерттеу институттарының ғылыми қызметкері, дәстүрлі және қазіргі өнер, медиа-ақпараттық мәдениет мәселелері бойынша сарапшы-зерттеуші.
Профильді пәндер:
• Мәдениет типологиясының теориясы мен әдістемесі
• Постмодернизм мәдениетінің философиясы
• Мәдениет экологиясы
• Гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдістемесі
Білім беру ерекшеліктері:
Үш жылдық докторантураны табысты аяқтаған докторант докторлық диссертация қорғауы тиіс. PhD докторы (философия докторы) академиялық атағын алғаннан кейін жоғары оқу орындарына, ғылыми-зерттеу институттарына жұмысқа орналасуда басымдылықтарға ие болады, білім беру және мәдениет Департаментінде, өнер, мәдениет және білім беру бойынша Мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа жасай алады. Алған білім келесідей артықшылықтарымен ерекшеленеді: PhD докторы (философия докторы) үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) еркін меңгерген, мәдениеттану мен өнертану аясындағы пәндерді оқыту бойынша құзіретті, ғылыми-зерттеу жұмыстарында топпен де, жекелей де жұмыс жасауға, ғылыми-зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізуге машықтанған, ғылыми және инновациялық жобаларға қатысу, мәдениетаралық қарым-қатынасқа дағдыланған және келіссөз қызметінде жұмыс атқара алады, мәдени дипломатия, мәдени және мәдениетаралық байланыс, басқару мәселелері бойынша тренингтер өткізе алады. Білім берудің басты ерекшелігі төмендегідей негізделеді: осы саланың маманы мәдениет, өнер салаларында, медиа мен мульти-медиа аясындағы, мәдени, қарым-қатынас мәселелері бойынша білгірлігін табысты көрсете алады, мәдениет, өнер саласында сарапшы ретінде өзін көрсете алады, телевидение мен бизнес саласында да қызмет атқара алады.
Халықаралық байланыстар: Докторанттардың серіктес жоғары оқу орнында білім алуға мүмкіндігі бар:
• Манчестер университеті (Англия)
• Оклахом штаты университеті (АҚШ)
• Кучук университеті (Түркия)
• Евразиялық университет (Түркия)
• 29 май университеті (Түркия)
• Исламсдық мәдениет орталығы (Қытай)
• Мармар университеті (Түркия)
• Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар институты (Корея)
• Мимар Синан атындағы көркемөнер мәдениеті университеті
• МГУ, жаратылыстану философиясы факультеттерінің кафедрасы (Мәскеу, Ресей)
• Мемлекеттік басқару универсиететі, мәдениет пен мәдениеттегі басқару кафедрасы (Мәскеу, Ресей)
• Кастамон университеті, Түркия
• Ардахан университеті, Түркия
• Уппсал университеті, Швеция
• Цюрих университеті, Швейцария
• мәдение және әлеуметтік антропология институты, Германия
• Хельсинский университеті
• УРФУ (Уральский Федеральный Университет) Екатеринбург, РФ.
Тәжірибе мен болашақтағы жұмыс істеу мүмкіндігі бар орындар:
• Алматы қалалық әкімдігі;
• Философия и саясаттану институт ҚР ҒБМ;
• Мәдени саясат пен өнертану институты;
• Алматы қаласы дін істері жөніндегі Департамент;
• Түркі халықтарының мәдени қоры;
• «Бөбек» қоғамдық қоры;
• «Астана-Зерттеу» қоғамдық қоры.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мәдениеттану
Мамандық шифры
6D020400
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениеттегі жаһандану және жекелену. Қазақстан және жаһандану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

АҚШ мәдени антропологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты. Аталған пәннің өзектілігі англо-американдық мәдени антропологияның жеке ғылым ретіндегі қызығушылықтың үдерісінің артуына негізделген. Қоғамның берік даму бүгінгі таңда мәдениетпен тығыз байланысты. Мәдени антропологияның негізін қалаушы Эдуард Бернетт Тайлор болып саналады. Ол мәдениетті оның дәстүрлері, табиғаты, ғұрпы арқылы анықтаған. Курстың міндеттері. Курс барысында зерттеледі және талданады: • АҚШ-тағы мәдени антропология теориясын меңгеру; • АҚШ-тағы мәдени антропологиялық тұғырнамалар мен мектептерді зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде PhD докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет: • бір-бірімен тығыз байланысты зерттеу әдістерінің кешенін білу, оның ішінде: түздік зерттеулер; жазбаша дереккөздерді зерттеу; ауызша тараған деректерді зерттеу; описание археологиялық және атропологиялық мағлұматтарды баяндау; дереккөздерді талдау; • зерттеліп отырған нысан туралы көбірек толық және нақты білім алу, сондай-ақ оларды алу әдістері, теориялық жалпылауы туралы білім алу; • жазбаша дереккөздерді талдау арқылы халықтың мәдениетін баяндау дағдыларын меңгеру.

Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-мәдени антропология әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени антропология териясына кіріспе мен талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени талдаудағы мәселелер мен әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – мәдени антропологиялық зерттеулердегі мәдени-релятивизмнің теориялық және практикалық құндылықтарын зерттеу. Курстың міндеттері: Мәдени-релятивизм культурологиялық және мәдени-антропологиялық зерттеулердің әдіснамасы ретінде пайда болуын және қажет болуының тарихын зерттеу; • мәдени үрдістерді зерттеудегі негізгі мәдени-релятивистік әдіснамалық амалдарды меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде PhD докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет: • мәдени-релятивизмнің негізгі әд

Мульти-медиа мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты. Алдыңғы Азия және Африка елдері мен шығыс елдеріндегі мәдени антропология мәселелерін қарастыру Курстың міндеттері: • Алдыңғы Азия және Африка елдері мен шығыс елдеріндегі мәдени антропологияны зерттеу әдіснамасын меңгеру, алынған білімді практикада қолдана білу; • Алдыңғы Азия және Африка елдері мен шығыс елдеріндегі мәдени антропология мәселелерін қарастыру; • Алдыңғы Азия және Африка елдері мен шығыс елдеріндегі мәдени антропологияның бағыттары туралы мәліметтер жинастыру; • Алдыңғы Азия және Африка елдері мен шығыс елдеріндегі мәдени антропология зерттеудегі әдістер мен амалдар. Пәнді оқыту нәтижесінде PhD докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет: • Әр түрлі формадағы мәдени антропологияның зерттеу әдістерін білу; • жазбаша дереккөздерді пайдалана білу; • түрлі замандағы халықтың мәдениеті мен өмірі туралы құнды жазбаларды баяндай алу дағдыларын меңгеру, георграфтардың баяндамаларын, жазбаларын зерттеу.

Экологиялық мәдениет және білім беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген