Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Археология және этнология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 60D20800 – Археология және этнология
Оқыту деңгейі: докторантура
Емтихан: шетел тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:
• Ғылыми-зерттеу институттарында ғылыми қызметкер;
• ҚР музейлері, Қазақстан халықтары Ассамблеясы, Акиматтар, Жоғарғы оқу орындары.
• Мәдениет, өнер; сараптау қызметі және болжау;
• Мемлекеттік басқару. Тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерді қорғау ұйымдарында, мәдениет департаменттерінде маман;
• Сараптау қызметімен айналысатын ұйымдарда сарапшы;
• Ғылыми-зерттеу саласындағы қызмет;
• Жоғарғы оқу орындарындағы оқытушы.
Кәсіби пәндер:
• Қазіргі әлемдік археология мен этнологиядағы теориялық және әдіснамалық бағыттар;
• Археологиялық зерттеулердің теориясы мен методологиясы;
• Этникалық және этномәдени зерттеулердің теориялық аспектілері;
• Ежелгі Қазақстандағы мәденигенез үдерістері;
• Қазақстанның ортағасырлық қалаларының зерттелуімен дамуын кезеңдерге бөлу мәселелері және т.б.
Білім берудің артықшылықтары:
• Ерекше авторлық курстар;
• Әр түрлі зерттеу мәселелері және пәнаралық зерттеулер;
• Археология мен этнологияның маңызды мәселелелерін терең зерттеу, тарихи-мәдени мұраны сақтау;
• Жоғары білікті оқытушылар
Халықаралық қатынас:
• Новосібір Мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы);
• М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік университеті (Мәскеу, Ресей Федерациясы);
• Томск мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы)
• Хажеттепе университеті (Анкара, Түркия);
• Гази университеті (Анкара, Түркия);
• Мимар Синан атындағы университет (Стамбул, Түркия).
• Әулие Кирилл және Мефодия университеттері (Трнава, Словак Республикасы);
• Стокгольм университеті (Швеция).
Места прохождения практики и возможного трудоустройства:
Тәжірибеден өтетін және жұмысқа орналасудың ықтимал орындары:
Мәдениет департаменті, ескерткіштерді қорғау бойынша комитеттер, ескерткіштерді қорғау комитеттері, ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттар, жоғарғы оқу орындары, ҚР музейлері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Археология және этнология
Мамандық шифры
6D020800
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
176
ОРЫС
176

пәндер

Қазіргі таңдағы әлемдік археология мен этнология дамуының негізгі теориялық және әдіснамалық бағыттары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Археологиядағы ғылыми-жаратылыстану әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жаратылыстану ғылымдарының әдістері қолданылатын қазіргі археологиялық зерттеулердегі жабдықтар айтылады. Осындай жабдықтарды пайдаланбай жүргізілген зерттеулерді толық деп есептей алмаймыз. Қазіргі уақыттағы археология жаратылыстану ғылымдарының әдістерін: физикалық, антропологиялық, палеозоологиялық, палинологиялық, металграфиялық, геофизикалық және т.б. кеңінен қолдануда. Модуль докторанттарды заманауи археологиядағы ғылыми-жаратылыстану әдістерімен және пәнаралық қатынастар физикалық антропология, палеозоология, палинология, металлография, геофизика және т.б. Пәнді оқыту барысында докторант келесі компетенцияларды игеру керек:  археологиялық зерттеудегі ғылыми-жаратылыстану әдістерінің теориялық және методологиялық аспектілерін білу.  Ғылым саласындағы материалдарды, басқа ғылымдармен байланысын талдай алу,  Жаңа жағдайға бейімделуге, археология саласындағы ғылыми мәселелерді шешу үшін зерттеуді жетілдіру  өзгерістерді жоспарлай білу, ғылыми зерттеулерді және басқа кәсіби біліктілікті алу.  Археология саласындағы белгілі ғылыми мәселелерді шешу мақсатында өзінің білімін қолдана алу және тұжырым жасай білу ғылыми зерттеулерді жүргізуді үйрену немесе басқа кәсіби квалификацияны меңгеру

Археологиядағы пәнаралық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты археологиялық материалды зерттеудің қазіргі заманғы әдістерімен докторанттарды таныстыру, археологияқ дерек көздерін археологиялық емес әдістермен срапатаудың мүмкіндіктерін ашу, археологиялық нысандарды зерттеудің жаратылыстану ғылымы әдістерін дамытудың қазіргі кездегң деңгейі туралы көзқарастар қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу барысында докторант келесідегідей құзіреттерді меңгеруі тиіс: - Археологиядағы жаратылыстану ғылыми-зерттеу әдістерін докторанттардың терең түсінуін қалыптастыру; - Базалы жаратылыстану ғылымдары (зоология, ботаника, география, биология) негізгі әдістерін нақты түсіну; - Тәжірибеде алған білімдерін қолдануға докторанттарды дайындау; - Жаратылыстану ғылымдарының әдістерін пайдалана отырып, алуан түрлі археологиялық дерек көздері н зерттеу үшін дайындау және өңдеудің негізгі дағдыларына үйрету.

Археологиялық зерттеулердің теориясы мен методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археологиялық құжаттандыру: жаңа әдістер мен құралдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты археологияның теориялық және әдіснамалық мәселелерін тереңірек зерттеуге бағытталған. Теориялық және қолданбалы зерттеулерді жүргізуге тәжірибесі бар маман-археологтарға арналған курстың міндеті археологиялық қазбаларды жүзеге асыра алатын әдістер мен әдіснаманы, барлау, алынған материалды фиксация және ғылыми өңдеудегі ілімді қалыптастыру. - әлемдік археологиядағы негізгі теориялық және әдістемелік бағыттарды білу; - археологияның пәндік, дүниетанымдық және методологиялық ерекшелігіндегі ғылыми концепцияларды меңгеру; - зерттеу мәселелеріндегі археология ғылымының жетістіктері мен алдыңғы қатарлы әдістерін пайдалануға қабілетті болу;

Әлемдік қауымдастықтағы этносаяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі Қазақстандағы мәденигенез үдерістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі қауымдардың рухани мәдениетінің зерттелуінің теориялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан далалық Евразияның ерте темір дәуірі мәдениеті жүйесінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы қазіргі таңдағы этнотілдік және этноконфессионалдық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты елдегі этнотілдік және этноконфессионалдық үдерістерге қатысты жаңа концептуалды көз-қарастарды зерттеу. Курстың міндеттері ҚР әртүрлі этнотілдік және этноконфессионалдық үдерістердегі теориялық-методологиялық мәселелерін игеру; Модуль докторанттарды этнотілдік және этноконфессионалдық қатынастардағы толеранттықтың өзекті аспектілерімен таныс болу керек. Қазақстандағы этнотілдік және этноконфессионалдық үдерістердің негізгі бағыттары мен ерекшелікте

Қазақстандағы этноконфессионалдық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның далалық өркениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы урбанизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қола ғасыры ескерткіштерін кезеңдеу және мерзімдеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның ортағасырлық қалалары тұрғындарының рухани және материалды мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның ортағасырлық қалаларының зерттелуі мен дамуын кезеңдерге бөлу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі Қазақстандағы миграциялық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі таңдағы этнология ғылымындағы ұлт және этнос мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі этносаяси үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сақ мәдениеті кешенін зерттеудің теориялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тас және қола дәіріндегі Қазақстан аумағындағы мәдени-тарихи үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлы Жібек жолы - мәдениеттер үндестігі жолы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этникалық және этномәдени зерттеулердің теориялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнология ғылымындағы ұлт және этнос
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение