Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: өтілуде.
Бағдарлама: 6D071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар.
Оқу деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Бағыты «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша PhD кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне дайындалуда:
Іргелі білімі бар, эксперименттік және теориялық негізінде базасы бар, радиотехника электроника және телекоммуникациялар саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізу үшін ғылымның жаңа жетістіктеріндегі дағдылары мен қабілеттерін меңгеруге, ғылыми-зерттеу институттарының сұранысына ие, ғылыми-зерттеу орталықтарында, инженерлік және конструкторлық бюроларда, фирмалар мен компанияларда, білім беру мекемелерінде және мемлекет органдарды басқаруға қажетті бейіндегі радиотехника, электроника және телекоммуникациялар саласындағы жоғары білікті мамандар даярлау.
Бейінді пәндер:
• Нано-өлшемді шалаөткізгіш технологиясы.
• Жоғары сезімтал датчиктердің заманауи технологиялары.
• Қазіргі заманғы ақпараттық және энтропиялық теориясы
• Электронды нейрондық желілер
• Ақпараттық технологиялар негізіндегі асакеңжолақты жүйелер
• Наноқұрылымдардың электрлік және оптикалық қасиеттері
• Шуылдан сигналды бөліп алудың жаңа әдістері
• Сигналды өңдеудің заманауи әдістері
Білімінің артықшылықтары:
Докторанттың ғылыми бағытына тиісті, оқу процесінің барысында докторант шетелдік мамандардың консультациясына қатысуына мүмкіндігі бар. Докторанттың алған білімі мен дағдыларын кафедраның оқытушылары жүргізетін, ғылыми-зерттеу жұмысына қатысуға мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқыту технологиясы докторантураның ғылыми оқыту бағдарламасы бойынша шетелге кеткендерге әрі қарай білімін жалғастыруға мүмкіндік береді.
Халықаралық қатынастар: Ренсселер политехникалық институты, Трой, Нью-Йорк шт., АҚШ; Лаваль университеті, Канада; Мәскеу мемлекеттік техникалық радиотехника, электроника және автоматтандыру университеті, Лиссабон инженерлік институты (ISEL); Потсдам университеті, Германия; Валенсия мемлекеттік политехникалық университеті.
Практика өтетін орындар: Шет елдік оқу орындары және ғылыми-зерттеу институттары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Мамандық шифры
6D071900
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
165
ОРЫС
165

пәндер

Техниканың философиялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аса кең жолақты жүйелерді қолдану кезіндегі ақпараттық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аса кең жолақты жүйелері негізіндегі информациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аса сезгіш сенсорлардың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Біртексіз сигналдарды жасыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екі өлшемді сигналдардағы шуылды фильтрлеудің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылайөткізгішті наноқұрылымдардағы өткізгіштіктің модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи информация және энтропия теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи күн энергетикалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кремнийлі наноқұрылымдарды алу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымдағы хаос генераторы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымдар негізіндегі электронды бергіштер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымдардағы оптикалық процесстер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымдардың электрлік және оптикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымдардың электрлік қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды шалаөткізгіштердегі оптикалық құбылыстардың теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымдық элементті автотербелмелі жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноөлшемді жартылай өткізгіштердің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейрожүйелік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиолокациядағы фракталдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сигналдарды бейсызық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сигналдарды талдаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Сигналдарды талдаудың заманауи әдістері» пәнін оқу нәтижесінде докторант келесі кәсіби құзыретке ие болу керек: -телекоммуникациялық байланыс каналдары арқылы дыбыстық мәліметтерді мүмкіндігінше шағындап жіберуге бағытталған алгоритмдер мен бағдарламалар жасау мүмкіндігі: -телекоммуникациялық жүйелерді математикалық моделдеу негіздерін, дыбыстық сигналдарды сандық фильтлеудің теориялық және практикалық аспектілерін білу; -компьютерлік моделдеу әдістерін игеру және әртүрлі қиындық дәрежесіндегі стандартты емес есептерді шеше білу, дыбыстық сигналдарды оптималды кодтау мақсатында сандық өңдеу сынды практикалық жұмыстарда білімін қолдана білу, -сандық фильтрлеу, шуылдан тазарту, дыбыстық сигналды сығу және дыбыстық белсенділікті автоматты анықтаудың компьютерлік бағдарламаларын жасай білу.

Стохастикалық және хаостық жүйелердің физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациядағы маршрутталудың нейрожелілік алгоритмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фракталды антенналардың физикалық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хаостық жүйелердің синхронизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шуылдан сигналды бөліп алу үшін жаңа әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Шуылдан сигналды бөліп алудың жаңа әдістері» пәнін оқу нәтижесінде докторант келесі құзыретке ие болу қажет: -ақпарат тарату үшін қолданатын сандық байланыс түрінің қолдану әдістері мен принциптерін игеру; -сандық байланыста модуляция әдістерін білу; -шуылға ұшыраған сигналдан пайдалы сигналды бөліп алу әдістерінің теориялық білімін практикада қолдану.

Шуылы бар жүйелердегі синхронизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды нейрондық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение