Магистратура
Жылу энергетикасы

Жылу энергетикасы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технологиялар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN (Германия), 2016
Ұлттық аккредиттеу: НААР, НКАОКО, 2017
Оқу деңгейі: магистратура
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• Зерттеуші, инженер-зерттеуші және теориялық және қолданбалы физика саласындағы инженер-жобалаушы;
• Ғылыми сиымды және компьютерлік технологиялар, математикалық модельдеу, энергия үнемдеу және жылуэнергетикадағы түрлі нысандардың, процестер мен технологиялардың энергетикалық тиімділігін арттыру саласындағы жоғары білікті маман.
• Жобалық-ізденімпаздық, ғылыми-зерттеу институттарындағы ғылыми қызметкер, оқу орындарындағы оқытушы (орташа кәсіптік, жоғары).
Білім беру артықшылықтары: Қос диплом бағдарламасының негізгі сипаттамалары: Нақты серіктес-университетпен іскерлікте жүзеге асырылады; Білім беру бағдарламалары синхрондалған және сәйкестендірілген; Магистранттардың қос диплодық бағдарламаға қатысушы университеттерде болу ұзақтығы; Оқыту тілі – шетел, біздің жағдайымызда – орыс тілі; Оқу аяқталған соң магистранттарға әрбір серіктес университеттің дәрежелері беріледі; Оқу мерзімі мен емтихан нәтижелері автоматты түрде мойындалады және серіктес жоо-мен ағымдағы келісімшарттары, сапаны қамтудың жалпы принциптері мен стандарттары негізінде есептелінеді.
Халықаралық байланыстар:
• Каунас технологиялық университеті (Каунас, Литва);
• Ақпараттық технологиялар, механика және оптика университеті (Санкт-Петербург, Ресей);
• Жылуфизика және жылутехника институты (Брауншвайг, Германия);
• Чехия Техникалық университеті (Прага, Чехия);
• Политехникалық университет (Валенсия, Испания);
• Орталық Лион институты (Лион, Франция);
• Корольдік университеті (Мадрид, Испания);
• Университет (Сплит қаласы, Хорватия)
• Физика-техникалық төменгі температуралар институты (Харьков, Украина);
• Одесса университеті (Одесса, Ресей Федерациясы)
• Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті (Челябинск, Ресей Федерациясы);
• Томск политехникалық университеті (Томск, Ресей Федерациясы) және т.б.
Практика өтетін және болжамды еңбекпен қамту орындары: «Инновациялық сапа орталығы» ЖШС; «Плазмотехника» ҒТБ» ЖШС, ЭТФҒЗИ ЕМК, Ашық типті Ұлттық нанотехнология зертханасы, «Жалын» ҒӨТО» ЖШС, «К2-СС» ЖШС, «АлЭС» АҚ ТЭО-2, «Ш.Ч. Чокин атындағы Қазақ Энергетика ҒЗИ» АҚ, «Атырау ЖЭО» АҚ, Атырау қаласы; «АЭМЗ» ЖШС, Алматы қаласы; «Қордай ауданы әкімдігінің жолаушылар тасымалы және автокөлік жолдары тұрғын-үй комммуналдық бөлімі» КММ; «Алматы жылу коммун энерго» ЖШС, Алматы қаласы; «Алматы жылу жүйелері» ЖШС, Алматы қаласы; «АлЭС» ЖШС, Алматы қаласы; «Теплокоммунэнерго» МКК, Алматы қаласы және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бейіндік бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Жылу энергетикасы
Мамандық шифры
6M071700
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Бейсызық бақылау (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Игеру мақсатында "бейсызық басқару" пән , таныстыру, негізгі тәсілдері және алынған нәтижелері әзірлеу тәсілдерін өңдеу білім және зерттеу саласындағы мінез-құлық болып табылады. Пәннің міндеттері - меңгеру саласында базалық білімінің күрделі жүйелердің, әлеуметтік маңыздылығын түсіну, осы білімді болжай білуі керек өзінің кәсіби қызметінің салдары

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі және технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми эксперименттің теориясы мен техникасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңғыртылатын энергия көздері дамуының потенциалы мен перспективаларын
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетика және жылутехнологиядағы ақпараттық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетика және жылутехнологияның ғылыми-техникалық мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетика және жылутехнологияның ғылыми-техникалық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Мобильді роботтар (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Мақсаты пәнді меңгеру болып табылады жобалау-технологиялық қызмет саласында құру құралдары мен жүйелерін мехатроника және робототехника заманауи аспаптық құралдарын және ақпараттық технологиялар; - кешенді инженерлік зерттеулер міндеттерді шешу үшін игерумен байланысты аппараттық және бағдарламалық құралдардың объектілерін мехатроника және робототехника. Пәннің міндеттері - қабілетімен, ойлау мәдениетін меңгеріп, қабілетті қорыту, талдау, ақпаратты қабылдау, қою мақсаттары мен таңдау жолдарын, оның жетістіктері; – дайындықпен кооперация әріптестерімен, ұжымда жұмыс істеуге; – қабілетімен компьютермен басқару құралы ретінде алмасу; – қабілетімен пайдалану негізгі заңдарын жаратылыстану-ғылыми пәндер кәсіби қызметте қолданады әдістері, математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименталдық зерттеу;

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Робототехникадағы механикалық жобалау (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Пәннің міндеттері магистранттардың негіздерімен ағын моделін өңдеу. Оқу ортасында негізгі программалау Labview және қалыптастыру бірқатар саласындағы құзыретін виртуалды аспаптарды (мысалы, роботтарды)бағдарламалау

Француз тілі (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Мақсаты: - университетте француз тілі мен француз мəдениетін кеңінен тарату; - университет студенттерінің француз тілін үйрену мүмкіндігін арттыру; - француз тілінің тəжірибелік деңгейін көтеру; Мәселелер: сәйкесті Дирак теңдеулерін жазу үшін Эйнштейн-Картан гравитациясының теориясын құрастыру. Қысқаша мазмұны: Эйнштейн-Картан гравитациясын құрастыру үшін спинорларды коварианттық дифференциалдау аппаратын құруға керек болған дифференциалды геометрияның негізгі ұғымдарына жалпы салыстырмалы теориясында енгізу

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

«Жасыл» экономика және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Жасыл» энергетиканың технология-сының экономикалық эффективтілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Жасыл» энергетиканың экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Жасыл» энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балдырлардан биожанармай: өндіру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биожанармай - қуаттың балама көзі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биожанармай өндірісіне арналған технологиялар мен құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жану процестерді оңтайландырудағы есептеуіш жылуфизиканың әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жану физикасы. Арнайы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасыл энергетика нысандарын кешенді экологиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасыл энергетикадағы техногенді жүйелер мен тәуекелдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жел электр энергетикасының қондырғылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жел энергетикасы құрылғыларын жобалау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жел энергиясын түрлендіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желэнергетикасындағы перспективті бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуколлекторлы және фотовольтаикалық құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылулық және электр энергия өндірісі және тұтыну
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетика өнеркәсіптеріндегі қоқысты материалдарды қолдану және жою
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетика саласындағы менеджмент және маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетика саласындағы энергоменеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикаға «таза» технология-ларды бейімдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикадағы ғылыми зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикалық жұйелер мен энергияны қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикалық жүйелер және «таза» технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикалық жүйелерді зерттеудің сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетиканың электрлік бөлшегі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикасындағы есептеуіш инженерияның әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикасындағы заманауи «таза» технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикасындағы қалдықтар мен оларды қайта өңдеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖЭК дамуының заманауи стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи жел турбиналарының аэродинамикалық сипаттамаларын есептеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи энергия үнемдеуші технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпорынға энергия үнемдеу бағдарламасын бейімдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпорындағы «жасыл офис»
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпорындардың экотұрақтылығының сәйкестігін дәлелдеу және бағалаудың ұлттық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конвективті және радиациялық тасымал
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күн модулдерінің өндірісі және технологиялық құрылғысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күн энергетикасындағы автоматика және бақылау жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күн энергетикасының бөлшектері және жұмыс істеу принципі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күн энергиясын түрлендірудің энергиялық тиімді әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы өнеркәсіптегі электро-техника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы электротехника негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қайта қалпына келетін энергетиканы проектілеу құрылғысы үшін сызықты геометрия және инженерлік графикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалдықтарды басқару және «жасыл» технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалпына келетін энергияны өнеркәсіпке бейімдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы жылуфизика және жылуэнергетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР аймақтарының ресурстары мен қамтамасыз етілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР минералдық және энергетикалық ресурстармен қамтамасыз етілуін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрылыстағыинженерлік-экологиялық ізденістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Малшаруашылығы қалдықтарын биологиялық өңдеу және технологиялық биоэнергетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдер биоэнергетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Отын және оны «таза» жағу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік жарықтандыру саласындағы энергия үнемдегіш технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіп пен энергетикадағы қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдік шикізатын биоконверсиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Парниктік газдар шығарындыларының көздері және оларды бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалы термоядролық энергетикадағы хай-тек технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ресурс үнемдеуші технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйық және қатты отындардың жануын компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи экожүйелерді қорғау және қалпына келтіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ТКШ энергиятиімділігінің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төменгі температуралық жылутехнологиялық процестер және құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық нысандарының энергоаудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотобиотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотовольтаикалық қондырғылар және экология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотовольтаикалық қондырғыларды есептеу және моделдеу үшін конструкторлық редактор
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фототрофты микроорганизмдер негізіндегі биодизель
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық және энергетикалық өндірістің қауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық жобалау және нормалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электр энергетикасындағы әсерлі иннова-циалық шешімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрлік жүйелерді жобалаудың компьютерлік әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрік моторлар мен серво қозғалтқышар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергетикалық жүйелерді модельдеу, бақылау және оның дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергетикалық қондырғыларды басқарудың компьютерлік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергетикалық нысандардағы отын физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергетикалық отынның түрлері және оны жағу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергия алудың «таза» технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергия және ресурстарды үнемдеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергия тасымалы және үлестіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергия түрлендіру жүйелері және энергомашина құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергиямен жабдықтаудың өнеркәсіптік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергияны тұтыну және сақтаудың тиімділігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергияның альтернативті көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергияүнемдеу және энергоаудит негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Энергоэкологиялық дамуды қамтамасыз ету. Қазіргі заманғы шешу жолдары. Экологоэнергетикалық жүйелерді басқару. Энергияның өндіру шегі. «Экология-энергетика-экономика» үштік баланстың реализациясы. Энергетикалық сектордағы энергоаудит пен энергия сақтау құрамы, құрылымы және шаралары. Жанармай-энергетикалық ресурстарының тұтынушыларында энергетикалық паспорт жасау және энергетикалық зерттеулерді жүргізудің методикалық сілтемелері қарастырылған. Энергия сақтауды ынталандыру әдістері мен ұйымдастыр

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген