Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Автоматтандыру және басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технология магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: ASIIN (31.03.2017-27.04.2018)
Бағдарлама: 6М070200 - Автоматтандыру және басқару
Оқу деңгейі: Магистратура
Емтихандар: Шетел тілі (тест), мамандығы бойынша (жазбаша) түсу емтиханы
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
Магистрлердің кәсіби қызметі келесі аймақтарды қамтиды: халық шаруашылығының әртүрлі салаларында басқару жүйелері мен құралдарын жобалау, зерттеу, өндіру және енгізу; технологиялық процестерді автоматты және автоматтандырылған басқару жүйелері мен құралдарын, кірістірілген жүйелерді математикалық, ақпараттық, программалық және аппараттық жабдықтау, оларды зерттеудің және жобалаудың, басқарудың, техникалық тексерудің және өнеркәсіптік тестілеудің әдістері.
Магистрлер әртүрлі өндірістердің процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әртүрлі қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы мәліметтерді қабылдау, өңдеу және жөнелтуге арналған автоматтандырылған жүйелер, жүйелерді, объектілерді және құрылғыларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, өнеркәсіптің әртүрлі салаларында бөлшектерді, бұйымдарды, түйіндерді және құрылғыларды кешенді тестілеудің автоматтандырылған жүйелері қолданылатын мемлекеттік және жеке меншік ұйымдарда; ғылыми-зерттеу институттарында, кез келген меншік формасындағы ғылыми-өндірістік серіктестіктерде, мемлекеттік немесе жеке меншік оқу орындарында лектор ретінде қызмет ете алады.

Бейінді пәндер:
• Индустриалды автоматтандыру және басқару
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
• Индустриалды компьютерлер
• Технологиялық үрдістерді басқаруға арналған контроллерлер мен симуляторлар
• Микроконтроллер негізіндегі автоматтандырылған басқару жүйелері
• Математикалық программалау және оны басқару жүйелерінде қолдану
• Технологиялық үрдістердегі автоматика жүйелерін жобалау
• Қауіпсіздікті басқарудың техникалық жүйелерін жобалау
• Басқару жүйелерін ақпараттық жабдықтау
• Автоматтандыру объектілерін оңтайлы басқару

Білім беру артықшылықтары:
• Білімдері мен түсініктерін мәселелерді жаңа немесе бейтаныс ортада айтарлықтай кеңейтілген (немесе пәнаралық), зерттеу аймағымен байланысты мазмұн аясында пайдалану қабілетін тәрбиелеу; білім мен күрделі тәжірибені ұштастыру, толық емес немесе шектелген ақпарат негізінде әлеуметтік және этикалық міндеттер бейнесін табатын тұжырымдар қалыптастыру.
• Жүйенің терең білімін және ғылыми пәннің, зерттеудің ағымдағы күйін және кәсіби практика аймағын бейнелейтін мәселелерді, тұғырларды және тенденцияларды сындарлы бағалау біліктілігін қамтамасыз ету;
• Жинақталған білімдерді сәйкес ғылымда жаңа білімдерді құру және интерпретациялау үшін зерттеу және талдау әдістерінің қалай қолданылатыны туралы практикалық түсінікпен ұштастыра отырып, оларға жаңашыл қолданыс табу қабілетін тәрбиелеу.

Халықаралық қатынастар:
1. Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеу университеті (Ресей) – ШЫҰ-ның қос диплом бағдарламасы.
2. Аликанте университеті (Испания)
3. Люблин технологиялық университеті
4. Пьер Мендеc-Франс атындағы университет, Гренобль ІІ (Франция)
5. Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
6. Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
7. Савония қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
8. Каунасс технологиялық университеті (Литва)
9. Техникалық университет – София (Болгария)
10. Порто университеті (Португалия) және т.б.

Практика өту және жұмыспен қамтудың мүмкін ұйымдары: Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқарумен байланысты қызмет атқаратын мемлекеттік және жеке меншік ұйымдар

Практика өту және жұмыспен қамтудың ұйымдары:
• "Стимул" ЖШС
• "Банк Центр Кредит" АҚ
• "Сбербанк" АҚ ЕБ
• АБ Ритейл ЖШС
• ISMA-KAZAKHSTAN
• "Доктор Веб - Орталық Азия" ЖШС
• "Сбербанк" АҚ ЕБ
• "Travel Center" ЖШС
• "Синетик" ЖШС ҮМЗ, Атомөнеркәсібі.
• "Инновациялық Технологиялар Паркі" АЭА
• "Alem Research" ЖШС ИТП АЭА АЛАТАУ
• "Локомотив" АҚ
• "Алматыэнергосервис" ЖШС
• "Жігермұнайсервис" ЖШС
• "Метрополитен" КМӨ
• "Қазпочта" АҚ филиалы – "Оңтүстік" Ақпараттық-логистикалық орталығы
• "Уыз Май Indusrty" ЖШС
• "СИСТЕМОТЕХНИКА" ЖШС
• "Қазатомөнеркәсіп ҰАК" ЕТИ АҚ
• " Қазатомпром" АҚ ҰАК “Жоғары технологиялар Институты" ЖШС
• "Семаз" ЖШС

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Автоматтандыру және басқару
Мамандық шифры
6M070200
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Автоматтандыру және басқаруың жергілікті жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Техникалық жүйелерді автоматтандыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Mашина жасаудағы технологиялық процестерді автоматандыруды жобалаудың құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

SCADA автоматандыру жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматика жүйелерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматика жүйелерін жобалау және олардың қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтандыру және басқару жүйелерінің біріктірілген технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтандыру жүйелерін ұйымдастырудың жалпы қағидалары мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтандыру жүйелерінің жобаларын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматты басқару теориясының заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматты жобалау жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-пәннің мақсаты – геодезиялық ғылымның әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын теориялық мәселелерін, әдістері мен аспаптарын толық қарастыру (заманауи аспаптарды да); заманауи аспаптардың көмегімен әртүрлі заманауи геодезиялық параметрлерді анықтау әдістерін үйрену. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды қамту керек: - геодезиялық ғылымның теориялық мәселелерін білу керек; - әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын әдістер мен аспаптарда жұм

Автоматты жүйелерді компьютерлік жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АКТ математикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару жүйелерінің ақпараттық қамтамасыз етуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль желілік операциялық жүйелердің негізгі білімдерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді, реляциялық алгебра операторларына негізделген деректер, банктерде жұмыс істеу әдістерін қалыптастырады.SQL сұраулары автоматтандырылған жүйелерді басқару. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей компетенцияларға ие болуы керек: -Білімі:ақпараттық жүйелер үшін модельдерді және деректердің базасын дамыту үшін пәндік салаларды(электронды және микропроцессорлық технология, электр және сандық бақылау, ми

Басқару жүйесінің және оның элементтерінің сенімділігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың және бақылаудың үлестірімділік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың импульсті жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың интеллектуалды жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың сандық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұлтты инфрақұрылым мен қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Динамикалық жүйелерді талдаудың қазіргі заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желілік құрылымды жүйелердің қолданбалы математикалық моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жүйелерді модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Модельдеу жүйелері»пәні жалпы техникалық пәндер ішіндегі ең маңыздысы болып саналады. Модельдерді құру және зерттеу кезіндегі негізгі мақсат - ресурстардың, ақша мен уақыт шығынының аз көрсетуі.Жүйелер мен процестерді модельдеуде қолдану көптеген шешімдерді жеделдетуге және автоматтандыруға мүмкіндік береді. Физикалық және инженерлік мәселелерін табысты шешу, математикалық модельдеудің нақтылығына байланысты. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей компетенцияларды білу керек: -білім: ма

Индустриалды компьютерлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалдық желілер мен хаттамалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – желілерді жобалаудың заманауи технологияларын игеру, желілік қызметтерді жобалау негіздерін білу. Оған кіретін нақты тақырып : желі орны. Желілер: Windows 2000. RAR, NAT, DHCP, DNS, WINS, RRA, RADIUS. Орналастыру процесі. Желілік қызметтер жобасыңың параметрлері.Желілік хаттамалар жобасы ұйымдастыру. TCP / IP протоколын қолдайтын жоба. TCP/IP жобасының базалық параметрлері. TCP/IP протоколындағы ақпаратты қорғау. TCP/IP оптимизациясы. TCP / IP қолдауымен желі жо

Кәсіби математика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік желілер және желілік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік жүйелердің сенімділігі мен қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік желілерді әкімшілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс жіктеулік және стандартты ақпараттық желілерді қамтиды.Ашық жүйелердің анықтамалық моделіне мына ұғымдарды кіргізсек болады: қызмет көрсету, интерфейс және хаттама.Аналогты және сандық беру әдістері.Модуляция түрлері. Каналдарды уақыт жиілігіне байланысты орналастыру. Ақпаратты кодтау. Синхрондауға арналған кодтар. Ақпаратты беру дұрыстығын тексеру әдістері. Локальді есептеу желісі. Ортаға қол жеткізу әдістері (қақтығыстарды анықтауға арналған тасымалдаушы желілер Ethernet, желілік To

Криптографияда модулярлы арифметиканы қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күрделі жүйелерді басқаруды оңтайландыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күрделі жүйелерді зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кірістірілген жүйелерді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кірістірілген жүйелердің элементтері мен құрылғылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қауіпсіздік әдістері мен құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Күрделі басқару жүйелерін құру және қолдану, олардың теориялық негіздерін дамыту осының барлығы информатиканың даму қарқынына байланысты болады–ғылыми комплекстер, қозғалыс туралы ақпарат заңдылықтарын зерттеу, оның негіздерін, ақпараттық ағындарын, жинаудың әдістері мен тәсілдерін, ақпаратты жинау, өңдеу, жіберу барлығы ЭВМ көмегімен жүзеге асырылады.. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей компетенцияларға ие болуы керек: -білімі: жұмыс кезінде оларды қолдану үшін өмір қауіпсіздігі мен

Қауіпсіздікті басқару техникалық жүйелерді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық әдістер қлассификациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық бағдарламалау және оның басқару жүйелерінде қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Машина жасаудағы технологиялық процесстерді автоматтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді басқарудағы математикалық логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді интеллектуалдық талдау және шешім қабылдау жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді сақтау қорын құрудың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді талдау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроконтроллер негізіндегі автоматтандырылған басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроконтроллер программалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мобилді және бұлтты есептеу платформалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты –мобильді қосымшалар құру үшін теориялық негіздері мен құралдарды магистранттарға үйрету болып табылады. Пәннің алға қойған мақсаты мобильді технология жайлы магистранттар теориялық және практикалық білім алуы. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей компетенцияларды білу керек: білім: мобильді бағдарламалық қосымшаларды құру үшін түрлі әдіс құралдарын, жобалау әдістерін дамыту және қамтамасыз ету. қажеттілік: бағдарламалық қосымшалар әзірлеу үшін бағдарламалық қамтамасыз

Оңтайлы басқару автоматтандыру объектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізінде презентация материалдары: «оңтайландыру әдістемесі» «Математика», «автоматты басқарудағы желілік жүйелер теориясы», «автоматтандыру объектілерін математикалық модельдеу», «Технологиялық процестерді автоматтандыру». Оқытудың мақсаты: коипьютерде автоматты басқару негізінде нақты есептерді шешу үшін экстремалды проблемаларды шешу әдістері мен практикалық дағдыларын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей компетенцияларға ие болуы керек: - басқару жүйелерінің негізг

Сызықты және бейсызықты динамикалық жүйелерді басқару теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық информатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық жүйелерді иммитациялық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процесстерді басқару жүйелерінің мобильді қосымшалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестерді басқаруға арналған контроллерлер және симуляторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестерді модельдеу және алынған мәліметтерді талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық үрдістердегі автоматика жүйелерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлестірілген есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение