Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Исламтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN, 2017 (Austria, Vienna)
Бағдарлама: 6M021500 – Исламтану
Емтихандар: шет тілі (тест) және мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу деңгейі: магистратура
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл, 1.5 жыл, 1 жыл (бейіндік)
Кәсіби қызмет түрлері:
6М021500– Исламтану мамандығы бойынша магистранттар кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады:
• эксперименталды-зерттеушілік;
• педагогикалық;
• сараптық-кеңес беру;
• ұйымдастыру-басқару.
• жобалық-аналитикалық.
Бейіндік пәндер:
• Ислами ілімдердің заманауи мәселелері; Современные проблемы исламских учений;
• Діни мәтіндерді түсіну мен түсіндірме беру мәселелері;
• Исламтану бойынша ғылыми-зерттеу семинары;
• Фикх мәселесіндегі қазіргі зерттеулер.

Білім беру артықшылықтары:
• Исламтану саласында ғылыми-зертеу, сараптамалық, педагогикалық, ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті атқаруға дайын керекті кәсіби қабілеттері бар жоғары білікті мамандарды даярлау (оның ішінде, исламтану бейініне сәйкес мәдени және тілдік білім беру);
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстандағы дінді зерттейтін бірегей оқытушылық ұжымы бар ірі орталықтардың бірі;
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жасап шығарған білім беру бағдарламалары мен компетентілікке-бағдарланған оқу жоспарлары;
• Академиялық мобильділік бағдарламаларына қатысу және академиялық карьерасын әлемнің озық унивеситеттерінде жалғастыру мүмкіндігі;
• Түлектер өздерінің кәсіби білімдері мен шет тіліндегі тәжірибелік білімдерін оқу және зерттеу мақсатында қолданады, сонымен қатар заманауи компьютер технологияларын пайдалана отырып қоғамдық өмірдің басқа салаларында қолдана біледі;
• пәнаралық бағытқа негізделген ислам тарихы мен мәдениетінің ерекшеліктерін зерттеу, алынған білімдер мен кұзыреттіліктерді тәжірибеде пайдалана білу мүмкіндігі;
• білім беру мен ғылыми қызметтегі дәстүрмен жаңашылдықтың өзара үйлесуі;
• білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу мен жоғарғы білікті ғылыми кадрларды дайындаумен айналысатын бағдарламаларды әлеуметтк үдерістерді модельдеу мен талдау бойынша дінтанулық сараптама ғылыми орталығын қолдау;
• 300 мыңнан астам кітаптары, оның ішінде 100 мыңы сирек кездесетін қолжазбалар қоры бар Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кітапханасына қол жетімділік.

Халықаралық байланыстар: магистранттар төмендегі тізімдегі серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндігі бар
• Мармара (Туркия)
• Кастамону (Туркия)
• Мимар Синан Еуразиялық мәдениет және өнер (Туркия) ,
• Манчестер Университеті (Англия)
• Оклахома штаты Университеті (АҚШ)
• Христиандық пен исламды зерттеу орталығы (АҚШ)
• Славяндық Еуропалық университеті
• Исламдық мәдениет орталығы (Қытай)
• Гуманитарлы және әлеуметтік ғылымдар институты (Корея)
• Уппсала Университеті (Швеция)
• Цюрих Университеті, Швейцария,
• Комплутенсе Мадрид университеті, Испания
Тәжірибеден өту орындары және болашақта жұмысқа орналасу мүмкіндігі: Алматы қаласының жастар саясаты бойынша Басқармасы, Алматы қаласының дін істері бойынша Департаменті, ҚР БҒМ ҒК, Философия, саясаттану және дінтану институты: Алматы қ., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстанның орта және жоғарғы білім беру мекемелері, Әкімшілік ("акимат"), Қарулы құрылымдар (ҰҚК, ІІМ) БАҚ, ғылыми-зерттеу, мұражай орталықтары, діни ұйымдар (ҚМДБ, мешіттер және т.б.). ІІМ, ҰҚК және прокуратура органдарында дін істері бойынша маман, мемлекеттік-құқықтық сұрақтар, дінаралық және конфессияаралық қатынастар бойынша консультант, мемлекеттік, ислами білім беру ұйымдарында, мұсылмандық діни ұйымдар мен бірлестіктерде маман бола алады.

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Исламтану
Мамандық шифры
6M021500
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Оқу түрлері
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Исламтанудағы әдіснамалық мәселелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі исламдағы теологиялық мәселелер мен ағымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі кездегі фиқһ зерттеулері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрандағы құқықтық негіздер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сунниттік теологияның қалыптасуы: Матуриділік және Ашариттік мектептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение