Магистратура
Кадастр

Кадастр

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - ғылым магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама: «6М090700 – Кадастр».
Оқу деңгейі: Магистрант.
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл.
Магистр дайындау бағыты бойынша «Жерге орналастыру» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• жерге орналастыру саласының кәсіби қызметі, жер және қалалық кадастр;
• жерге орналастыру саласының кәсіби қызметі, жер және қалалық кадастр;
• жер ресурстарын басқару және жер нарығы саласындағы мамандарды даярлау, жер және жылжымайтын мүлік бағалаушыларды дайындау;
• ҚР жер ресурстарын басқару Комитетінің «Жер ресурстары мен жерге орналастырудың мемлекеттік ғылыми-өндірістік орталығы
• мемлекеттік жобалау және ғылыми-зерттеу институттарында жерге орналастыру жөніндегі жұмыс және кәсіби қызметі, сондай-ақ жер қатынастары саласындағы кәсіпорындар мен ұйымдарында экономикалық және құқықтық қызметпен айналысу.
Бейінді пәндер:
• шет елдер жер кадастрын жүргізу негіздері;
• кадастр, жылжымайтын мүлікті бағалау және сараптау;
• ҚР жер нарығын дамыту;
• жер ресурстарын экологиялық-шаруашылық бағалау;
• жер және жылжымайтын мүлікті бағалау әдістері;
• ҚР жер кадастрының ААЖ;
• кадастрлық жұмыстардағы қазіргі ГАЖ технологиялары;
• жер пайдаланудағы ландшафттық-экологиялық жобалау;
• кадастрдағы экономикалық-математикалық әдістер.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен жерге орналастырудың дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• жерге орналастыру саласында білім беру мен толық қызметтер көрсету;
• жер кадастры мен инженер-жерге орналастыру мамандарды даярлаудың ең жақсы базасы, жерге орналастыруды жобалау, экономика және ауыл шаруашылық өндірісін ұйымдастыру, топырақтану, мелиорация, геодезия, аэрофотогеодезии.
Халықаралық байланыстары:
Зальцбург университетінің ГАЖ және геоинформатика орталығы (Аустрия), Ноттингем, Бирмингем, Глазго, Суррей университеттері (Ұлыбритания), Ролланд (Калифорния, АҚШ), Оңтүстік Коннектикут (АҚШ), Лейбниц елтану институты (Германия), Шығыс Венгрия университеті Венгрия), Лодз университеті (Польша) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
«Казгипроград 1» жобалау институты, ЕМК шаруашылық жүргізу құқығындағы "Садпроект, О.Ө. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық паркі Мемлекеттік ауылшаруашылық аэрофотогеодезиялық зерттеулер институты (ГИСХАГИ), Қазақстан қолданбалы экология агенттігі (КАПЭ), Ауыл шаруашылық министірлігі, Облыстық және аудандық әкімшіліктердегі жер бөлімдері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Кадастр
Мамандық шифры
6M090700
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Жоғарғы білім берудегі дәстүрлер мен инновациялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылжымайтын мүлік кадастры, сараптамасы және бағалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шетелдегі жер кадастрын жүргізудің негізі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Арақашықтықтан зерделеу негізіндегі жер мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – мониторинг, Жер аэрокосмостық түсірісі суреттерін байжайлау мен өңдеу туралы арнайы және жалпы білім қалыптастыру, қолданбалы кадастрлық міндеттерді атқаруда оларды қолдану мүмкіндіктерін көрсету, ғарықтық суреттер мен аэротүсірістерді камеральдық өңдеудің әдістемелік және практикалық дағдыларын қалыптастыру. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - мониторинг жүргізу мен арақашықтықтан зерделеу әдістерін; мониторинг пен байжайлау сенімділі мен дер

Жер ресурстарын экологикалық-шаруашылық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерді пайдалануды ландшафттық-экологиялық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – аумақтық ландшафттық құрылымында жер пайдалану мен табиғатты пайдалану көп қызметтік бейімделу ұстанымдарын қолдану туралы білім алу, елдегі және шетелдегі ландшафттық-экологиялық жоспарлау мен жобалаудың ғылыми-әдістемелік және нормативтік-құқықтық негіздерімен танысу. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - қоршаған ортаға шаруашылық іс-әрекет түрлерінің немесе жоспарлы құрылыстардың әсер етуін бағалау; - аумақтық ландшафттық және аймақтық ере

Жылжымайтын мүлікті бағалау: теориялық және практикалық аспектілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кадастрдағы экономикалық-математикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – елдің жер қорындағы әртүрлі жер категорияларын пайдалануды ұйымдастырудағы экономикалық үрдістерді математикалық үлгілеу әдістерінің негізгі ойларын және жерге орналастыру және кадастр ақпаратарын статистикалық өңдеуді игеру Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - жерге орналастыру мен кадастр практикасында қолданылатын негізгі экономикалық-математикалық әдістерді білу; - жерге орналастыру мен кадастрда қолданылатын математикалық үлгілер типтерін,

Кадастрлық жұмыстардағы қазіргі ГАЖ технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқа мазмұнды оқыту мақсаты көрсетілген (негізгі бөлімдері) қысқаша сипаттама Модуль кеңістіктік-статистикалық талдаудың қағидалары мен әдістемелеріне арналған, ArcGIS бағдарламасының детерминисттік және геостатистикалық әдістерді пайдалана отырып, Geostatistical Analyst модулі бедердің үлгілеуін жетілдіруге арналған ArcMap мүмкіндіктерінің қосымша құралдар арқылы кеңейтілуін зерттейді. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерге ие болады: - статистикалық талдау жасау, нәтижелер

Кадастрлық қызметтердің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы жер кадастры автоматтандырылған жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы жер нарығының дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген