Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Инновациялық менеджмент (РХДУ)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқытудың мақсаты мен нәтижесі:

Оқу бағдарламасының мақсаты: - Бәсекелік білім бері ортасында ең жоғары академиялық стандарттар арқылы және мектептер мен колледждердің ең мықты түлектеріне жасалған Инновациялық менеджмент бойынша мамандарды даярлауды қамтамасыз ету.

Базалық және мамандық пәнінің нақты экспериментальдық және теориялық, сонымен қатар элективті бағыттағы білім негізінде білім алушыларды ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделген жүйелі біліммен қамтамасыз ету.

Оқу бағдарламасының міндеті:

– экономиканың проблемаларын шешумен, статистикалық ақпарттарды критикалық бағалау және тиімді басқарушылық шешім қабылдаумен байланысты жүйелік дағдыларды қалыптастыру.

– Білім алушылардың оқуды аяқтаған соң болашақ ғылыми-педагогикалық қызметтің бағытын сенімді түрде таңдау қабілетіне баулу және таңдаған саласында жұмыс табуға бағыттау.

– Бітірушілер инновациялық менеджмент облысында терең білім алады және қазіргі заманға сай ғылыми зерттеулердің жағдайын критикалық талдау жасай алады.

– Бітірушілер ғылыми жоба жасауы тиіс. Бұл терең практикалық және теориялық білімді қажет етеді, ел экономикасының бәсекеге қабілеттігін және тиімділігіне бағытталған нәтижеге бағытталып жасалынады.

Магистрант білу керек:

- Білімі мен танымын дамытып, жоғарғы білім деңгейінде алынған және негізгі болып табылатын нақты мүмкіндіктердің дамуы мен идеяларын қолдануды көрсету.

Оқытылатын салаға байланысты жаңа немесе заңсыз жағдайлардың кеңейтілген салалар шегіндегі мәселелерді шешуде алған білімінің түсініктері мен қабілеттерін қолдану.

Білу керек:

ғылыми танымның әдістемесін;

ғылыми жұмысты ұйымдастырудың құрылымын және қағидаларын;

оқу барысында студенттердің психологиялық танымдылық қызметін;

психологиялық әдістемесін және тиімділігін жоғарлату құралын және оқудың сапасын көтеруін;

істей білуі керек:

оқытудың интерактивті әдiстемесін қолдану;

ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысын жүргізуге қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану тарту;

жаңа мәселелер мен жағдайларды шешу үшін креативтi ойлау және шығармашылық көзқараспен қарау;

ғылыми зерттеулерді жүргізу және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыру үшін шет тілін кәсiби деңгейде меңгеру;

дағдаларға ие болу керек:

ғылыми-зерттеу қызметiне, стандартты ғылыми мәселені шешуге;

кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру;
кәсiби пәндердiң оқыту әдiстемесі;

оқу үдерісінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану;

құзіреттілігі:

ғылыми зерттеу әдістемесі аясында;

жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметтiң аясында;

қазiргi бiлiм беру технологиялары қатысты сұрақтардан;

білікті болу керек:

- бизнес серіктестіктер мен жұмыс пен қамтамасыз етушілер үшін мамандық құзіретті болуы тиіс

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Инновациялық менеджмент (РХДУ)
Мамандық шифры
6M051700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стратегиялық инновациялық менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарих және философия ғылымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Венчурлық компанияларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу Курстың мақсаты венчурлық компаниялардың бақылау іс-мүмкіндіктерін, венчурлық компаниялардың капитал қалыптастыру әдістерін, венчурлық бизнес құндылықтарды зерттеу болып табылады; венчурлық бизнестің дамуының түрлі кезеңдерінде технологиялық басқару, тез, нарыққа тұжырымдамасын зияткерлік меншік басқару жөніндегі компаниялардың зерттеу жылжыту қабілеті қалыптастыру; инновацияларды коммерцияландыру механизмін зерттеу; венчурлық компаниялардың персоналды басқару ерекшеліктерін зерттеу.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасыл экономика және иновациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновация маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде инновациялық белсендiлiк саласы мен инновациялық жобаларды басқарудағы кәсіби біліктілік қалыптастыру. Міндеттері: ұйымдардағы жобалық басқару және жобалық бизнестiң ерекшелiктерiмен студенттерді таныстыру; инновациялық белсендiлiктiң ерекшелiктерiнiң түсiнуiн қалыптастыру және инновациялық жобалардың басқарудың ерекше сызықтары талдау аясы және инвестициялық инновациялық жобалардың бағалауда бiлiмдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру; жобалық командада жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Пәнді үйрену нәтижесінде студент білуі керек: жобалық бизнес пен жобалық қызмет ерекшеліктерін; инновациялық жобалардың ерекшеліктерін. Жасай білу керек: жобаның тәуекелін талдауды және инвестициялық талдау жасауды, жобаны жүзеге асыру кестесін жасауды және жобалық қызметтің нәтижесін бағалауды білу керек. Дағдылары: қосымша құжаттар жасау мен жобалық инвестициялық талдау.

Инновациялық компанияларда сапаны басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пән, инновациялық компаниялар тәуекелдерді басқарудың негізгі теориялық және практикалық аспектілері бойынша, тәуекел жағдайлардың алдын алу мақсатында компания басқару принциптерін және әдістерін зерттеп, тәуекелдерді сәйкестендіру және тұрақты дамыту мақсатында инновациялық компаниялар қызметінде бейтараптандыру және азайту тетігі үшін принциптері, әдістері мен тәсілдерін зерттеу және инновациялық компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Инновациялық компанияларда тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнде инновациялық компаниялардағы тәуекелдерді басқарудағы теоретикалық және тәжірибелік аспектілерін басқару қарастырылады, тәуекелдік жағдайларды ескерту, тәуекелдерді идентификациялау, тұрақты даму мақсатында нейтрализациялау және минимизациялау механизмін зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі қажет: Негізгі кәсіпкерлік тәцекелдердің түрлерін білу, тәуекелдерді басқарудағы негізгі әдістемелер; - тәуекелдерді бағалау және басқару, болау және ә

Инновациялық компаниялардағы персоналды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: экономикалық инновация саласы бойынша студенттердің жадында теориялық білімін қалыптастыру және өндірістік инновацияда үдерістерді басқару мен коммерциализациялау. Міндеттері: бұл пәнді оқу барысында студенттер инноватика саласы бойынша теориялық, әдістемелік және эмпирикалық білімді алу, ұлттық инновациялық үдерісте заңдылықты құру. Пән барысында келесі сұрақтарды зерттеу мен талдау жүргізіледі: Инновацияларды жіктеу, инновациялық жобаларды басқару, инновацияның тиімділігін бағалау, инновацияны қаржыландыру механизмдері, инновациялық кәсіпкерліктің мәселелерін басқару, инновация маркетингісі. Пәнді оқу барысында студент келесілерді Білу керек: салада және ұйымда инновацияны енгізу мен жоспарлау үдерістерді, талдау жүргізу әдістерін. Жасай білу керек: Инновацияның ішкі және сыртқы орталарына талдау жасау Инноватика саласы бойынша заманауи әдістері мен моделдерге негізделіп басқару шешімдерін табу Инновациямен айналысатын ұйымның және оның бөлімшелерін құру Дағдылары: ұйымда инновациялық үдерістердің әдісімен басқару, ұйымға жаңалықтар алып келіп, енгізу

Кәсіпкерлік технологиясы және инновавияларды комерциализациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік зияткерлік меншікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік инновациялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение