Магистратура
Менеджмент

Менеджмент

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - экономика және бизнес магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«МЕНЕДЖМЕНТ» мамандығының білім беру бағдарламасы

Бағдарлама: 6М050700 – Менеджмент
Оқыту деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет ел тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 1 (профильдік бағыт), 1,5 жыл (профильдік бағыт)
Кәсіби жұмыс түрі: Денсаулық сақтау саласындағы саясат, денсаулық саласындағы экономика, социология және психология, денсаулық сақтау жүйесін мемлекеттік басқару және тұрғындар денсаулығын қамтамасыз ету - 6М050700-Менеджмент мамандығы бойынша магистрлердің кәсіби қызметінің саласы болып табылады. Бітірушілер, өз кәсіби қызметін, менеджер, бөлімше меңгерушісі, медициналық ұйымның бас дәрігері, ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыс бойынша маман, ұйымды стратегиялық дамыту саласындағы маман, әкімшілік-ұйымдастырушылық аппаратта жетекші ретінде жүзеге асырады.
Аталған мамандық талап етілетін ОКЭД бойынша экономикалық қызмет түрлері:
86 Денсаулық сақтау саласындағы қызметтер
86.9 Денсаулықты қорғау бойынша өзге қызметтер
86101 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
861 Ауруханалық мекемелер қызметі
841 Жалпы сипаттағы мемлекеттік басқару, әлеуметтік-экономикалық басқару

Профильдік пәндер:
• Стратегиялық менеджмент
• Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару
• Медициналық ұйымдар қызметін құқықтық реттеу
• Денсаулық сақтаудағы HR менеджмент
• Денсаулық сақтаудағы статистикалық талдау
• Денсаулық сақтау экономикасы
• Денсаулық сақтаудағы қаржылық менеджмент
• Денсаулық сақтаудағы бизнес-жоспарлау
• Биоэтика және құқық
• Ғылыми зерттеу нәтижелерін өңдеу
• Денсаулықты нығайту және аурулардың профилактикасы
• Денсаулық сақтаудағы стратегиялық маркетинг

Білім беру артықышылықтары:
Дәстүрлі және интерактивті формада, проблемалық және жартылай ізденушілік әдіспен, студенттің өзіндік жұмысына тұлғалық-бағытталған тапсырмалар. Семинар өткізудің кейс-әдістерін қолдану

Халықаралық байланыстар:
• Витольда Чодзко Ауылдық денсаулық сақтау Институты, Люблин, Польша
• А.Алиев атындағы Әзірбайжан мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты, Баку, Әзірбайжан
Тәжірибені өту орны және жұмыспен қамту мүмкіндіктері:
• Республикалық ғылыми орталықтар және ғылыми зерттеу институттары
• Қалалық және облыстық Денсаулық сақтау Басқармалары
• Қалалық және облыстық емдеу-профилактикалық ұйымдары
• Жеке медициналық орталықтар

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бейіндік бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Менеджмент
Мамандық шифры
6M050700
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Денсаулық сақтау жүйесінде ғылыми жобаларды басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау жүйесіндегі статистика
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалау менеджменті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Стратегиялық менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Стратегиялық менеджмент» пәнінің мақсаты кәсіпорындар мен ұйымдарды стратегиялық басқару саласында магистранттарда базалық теориялық білімін және негізгі практикалық дағдыларын қалыптастыру. Курс міндеті: - Тұрақсыз, тез өзгеріс үстіндегі қоршаған орта шартында кәсіпорын немесе ұйымды стратегиялық басқару ерекшеліктері жайлы түсінік қалыптастыру; - Стратегиялық талдау негізінде кәсіпорынның миссиясы мен мақсатын құру ептілігін қалыптастыру. отандық және шет елдік зерттеушілердің нәтижесін сыни көзбен бағалап жалпылау; болашағы мол бағытты анықтау; зерттеу бағдарламасын құрастыру

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

HR-технологиялар және еңбекті ынталандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аурухана менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоэтика және құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоэтика және құқық'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдеу'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау саласындағы бизнес жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау саласындағы қаржылық есеп. Мемлекеттік сатып алу мен логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттар. Денсаулық сақтау аккредиттеу және лицензиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметін құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметін құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметін құқықтық реттеу''
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс халықтың денсаулығының көрсеткіштерін, демография және денсаулық сақтау модельдерін, денсаулық экономикасының заманауи теорияларын зерттеуді қамтамасыз етеді. Курсты зерттеу нәтижесінде студент денсаулық сақтаудың негізгі заңдарын, терминдерін және түсініктерін; қағидаларын, денсаулық сақтау жүйесінің негізгі қаржыландыру көздерін, бастауларын; денсаулық сақтау кәсіпорынының іс-әрекеттерінің базистік микроэкокномикалық ерекшеліктерін білуі тиіс. Кәсіби медициналық қызметті жүзеге асыру барысында медициналық қызмет нарығының ерекшеліктерін есекере білуі тиіс.

Денсаулық сақтаудағы адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы адам ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы адам ресурстарын басқару'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы адам ресурстарын басқару''
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы ақпараттандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы бизнес - жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы бизнес - жоспарлау'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы көшбасшылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы қаржылық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы қаржылық менеджмент'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы макро және микроэкономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы салааралық ынтымақтастық. Сақтандыру медицинасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы статистикалық анализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы статистикалық анализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы статистикалық анализ'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы статистикалық анализ''
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы стратегиялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы стратегиялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы стратегиялық маркетинг'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы стратегиялық маркетинг"
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару''
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық қызметтерді сыртқы және ішкі аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық мекемедегі маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық технологияларды бағалау және тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс индивидуум мен нәтижесінде ұйым жұмысының көрсеткіштерін түсіну, жоспарлау және жақсарту мақсатында топтар мен ұйымдардың, жеке тұлғаның мінез-құлқын жүйелі және ғылыми талдауға қатысты білім игеруді қамтиды. Мазмұны: индивидтер мен ұйымдардың динамикасы, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың үлгілері, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың тұжырымдамасы, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың теориялық амалдары. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: ұйымдардағы индивидуалды мінез-құлық мәселелері, ұйымдардағы топтарды қалыптастыру және дамыту процесі; меңгеруі тиіс: әр түрлі жағдайларға тап болған адамдардың мінез-құлықтарын сипаттау; дағдылануы тиіс: тұлғаралық және топаралық қарым-қатынастарды басқарудағы, тиімді индивидуалды мінез-құлықты қалыптастыруға, сонымен қатар ұйымдастыруда өзгертулер енгізуге дағдылану.

Халықаралық денсаулық сақтау мен заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шешім қабылдаудың модельдері мен тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген