Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Қоғамдық денсаулық сақтау

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - медицина ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - денсаулық сақтау магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN Сертификаты
Бағдарлама: 6M1102000 - қоғамдық денсаулық сақтау
Білім деңгейі: магистратура - профильдік, ғылыми-педагогикалық
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 1; 2 жыл

Қызметінің кәсіби түрлері:
• денсаулық сақтау саласындағы саясат,
• денсаулық сақтау экономикасы,
• әлеуметтану және денсаулық психологиясы,
• денсаулық сақтау жүйесін мемлекеттік басқару және халық денсаулығын қамтамасыз ету,
• үкімет, жергілікті және үкіметтік емес ұйымдарда практикалық жұмыс және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы менеджмент.

Бейінді пәндер:
• Денсаулық сақтауды ұйымдастыру мен басқару
• Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина негіздері
• Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу
• Қоғамдық денсаулық сақтауды оқыту әдістемесінің негіздері
• Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу әдістемесінің негіздері

Білім артықшылықтары:
• Тәжірибелік сабақтар кезінде ғылыми зерттеулер жүргізумен байланысты ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызметін терең зерттеу
• Медициналық және медициналық емес білімі бар мамандарды оқуға қабылдаудың мүмкіндігі;
• Оқу қашықтықтан оқыту технологияларын қолданып, аралас формасы бойынша жүргізіледі;
• IQAA 2016 рейтингі бойынша елдегі үздік университеттің дипломын алу;
• Менеджмент, юриспруденция, психология бағдарламалары халықаралық аккредитациядан өтті;
• Факультет оқытушылары мен студенттері шетелдік жоғары оқу орындарында ғылыми және тіл стажировкасынан өте алады.
• Факультет әлемнің жетекші жоғары оқу орындарында оқыған профессорлық-оқытушалық құрамды ұсынады.

Халықаралық қатынастар:
• Сеул ұлттық университеті (Оңтүстік Корея);
• Yonse университеті (Оңтүстік Корея).
• Witold Chodzko атындағы Ауыл денсаулық сақтау институты Люблин (Польша);
• А. Алиев атындағы дәрігерлердің білімін жетілдіру Әзірбайжан мемлекеттік институты;
•Қоғамдық денсаулық сақтау бойынша Азия-Тынық мұхиты Академиялық консорциум;
• Еуропалық аймағындағы денсаулық сақтау мектептері Ассоциациясы;
• Еуропалық аймақтағы биомедицина және денсаулық ғылымдарының PhD білім беру ұйымы;
• Қоғамдық денсаулық сақтау мамандарының Еуропалық Ассоциациясы.

Жұмыспен қамту және тағлымдаманың өтілетін орындары:
ДСМ Қазақ тағамтану академиясы, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Санитарлық эпидемиологиялық сараптама және мониторингі ғылыми-практикалық орталығы, М. Айкимбаев атындағы Карантиндік және зооноздық жұқпалы ауруларының Қазақ ғылыми орталығы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қоғамдық денсаулық сақтау
Мамандық шифры
6M110200
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Биостастика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биостатистика
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және нәтижелерін әртүрлі статистикалық өңдеу әдістерінің көмегімен, алған нәтижелердің сенімділік ықтималдығын талқылауға мүмкіндік береді. Қысқаша мазмұны: курста биологиялық зерттеулерде қолданылатын математикалық әдістер қарастырылады. Студенттерге статистикалық анализдің биологиялық құбылыстарды зерттеуде қажеттігін көрсетіп, статистикалық ой қабілеттерін жетілдіруге, алынған нәтижелердің сенімділігін анықтауға, статистикалық өңдеудің адекватты тәсілдерін үйренуге баулу. Білу керек: зерттеу нәтижелерінің сенімділігін анықтау үшін, қолайлы статистикалық тәсілдерді және нәтижелі зерттеуге әсер ететін факторларды таңдай білу. Игеру керек: есептің берілгенін талдап, қойылған мәселені шеше білу және дұрыс қорытынды шығару.

Биоэтика негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық эпидемиология және дәлелді медицина негіздері
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтауа ғылыми зерттеулер әдіснамасының негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтауды оқыту әдіснамасының негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғаламдық денсаулық пен қоғамыдқ денсаулық сақтау жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулер менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: магистранттың теориялық және әдіснамалық негіздерін ұйымдастыру, басқару және ғылыми зерттеулер жүргізу. Қысқаша мазмұны: берілген бағдарлама жарықтандырылған теориялық зерттеудің әдістері, сұрақ модельдеу ғылыми зерттеулер, кезеңдері ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, рәсімдеу бойынша ұсыныстар нәтижелерінің ғылыми жұмыс. Сондай-ақ, бұл курс танысуды ұсынады жалпы сипаттамасы қолданбалы бағдарламалар пакетін SPSS (Statistical Package for the Social Science) - статистикалық пакет социологиялық зерттеулер. Бұл пән, нақты пайдалану дағдылары статистикалық құралдарды мынадай бағыттарда жұмыстарын таңдау статистикалық рәсімдерді; пайдалану терезе редакторы деректер (айнымалыларды анықтау, деректерді енгізу, сақтау файл) курсын магистранттар үйрену керек жүргізілсін іздеу, жинақтау және өңдеу, ғылыми ақпаратты, сондай-ақ, өткізуге, өңдеуге және ресімдеуге эксперименттік зерттеулердің нәтижелері. Магистрант білуі тиіс: -ғылыми зерттеулердің рөлі дамуды қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау; -ғылыми зерттеу әдістері, салаларына және оларды қолдану ерекшеліктері жалпы және медициналық зерттеулерде, атап айтқанда,; -принциптері ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізу; -әдіснамасын жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу, статистикалық зерттеулер; -ресімдеу ережесі ғылыми жұмыс. Магистрант білуі керек: -бағдарлай негізгі әдіснамалық және дүниетанымдық мәселелер ғылым қазіргі кезеңде; -тұжырымдау мақсаты мен міндеттері ғылыми-зерттеу, дұрыс белгілеу пәні мен объектісі ғылыми-зерттеу, қою мәселелері іздестіріп фактілер, гипотезалар құруға және оларды дәлелдемелер; қорытындылар мен ұсынымдар зерттеу нәтижелері бойынша; анықтау ғылыми жаңалығы және тәжірибелік маңыздылығы жұмыс; -қолдануға статистикалық өңдеу әдістері материалдың ғылыми және ағымдағы зерттеулер; -бағдарламасын құру ғылыми және статистикалық зерттеулер бойынша нақты мәселе немесе міндет; -өткізу жинағына және топтастыруды деректер статистикалық ақпаратты, оның ішінде алынған экспериментке қалыптастыра отырып, деректер базасын өңдеу; -анықтау дұрыстығы жиналған статистикалық материал арасындағы айырмашылықтарды айқындайтын көрсеткіштер; жұмыс істеуге арналған заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді статистикалық мәліметтерді өңдеу, ғылыми зерттеулер (Ms Excel, SPSS); Интернетте жұмыс істеуге, презентациялар құра Power Point; интерпретациялау нәтижелері деректерді өңдеу. Магистрант меңгеруі тиіс: -дағдылармен бастапқы кезеңін жүргізуді ғылыми зерттеулер және жұмыстар; -дағдыларын ғылыми ізденіс, талдау, эксперимент жасау, мәліметтерді өңдеу, алу, негізделген шешім; -техникамен ресімдеу, ғылыми жұмыс; -техникамен жинақтау және топтау деректер ғылыми зерттеулер; -техникамен параметрлік және непараметрических әдістерін өңдеу статистикалық материалдарды қоса алғанда, алынған тәжірибеге пайдалана отырып, қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз ету; -статистикалық әдістерді қолдану тиімділігін бағалау жүзеге асырылатын іс-шаралар.

Ғылыми зерттеулер менеджменті'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, оларды ұйымдастыру және нәтижелерін өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық детерминанттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әдістемесін кешенді бағалау жүргізу халықтың денсаулығын әзірлеумен арттыруға бағытталған іс-шараларды денсаулық деңгейін жою және ықтимал теріс әсер денсаулық. Қысқаша мазмұны: Кешенді бағалау денсаулығын қарайды және әлеуметтік шарттылығы қоғамдық денсаулық көздейді интеграцияланған көрсеткіштерін бағалау анықтайды, заңдылықтары, демографиялық процестердің динамикасын халықтың сырқаттанушылық, сондай-ақ деп болжайды, болашаққа ұсынымдар әзірлейді сақтау және жақсарту, қоғамдық денсаулық. Рөлі мен орны, осы цикл жүйесінде білімді және практикалық қызмет. Тақырып қалыптастыру цикл. Денсаулығы, халықтың жеке санаттарының басым сыныптар аурулар. Негізгі әдістері, қолданылатын кешенді бағалау қоғамдық денсаулық. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білуі тиіс: -Қазіргі жағдайы туралы, Қазақстан Республикасының халқы денсаулығының; -Жай-күйі туралы халықтың табиғи қозғалысын; -Деңгейлері туралы және үрдістер халықтың науқастану; -Деңгейлері туралы, таралуы мен алғашқы сырқаттанушылық, мүгедектік; -Мәні туралы жан-жақты бағалау халық денсаулығының жай-күйін; -Медициналық-әлеуметтік мәнін, негізгі факторларын; -Жас-жыныстық, кәсіби және аймақтық ерекшеліктері, халықтың денсаулығын сақтау мақсатында; -Негіздері туралы медициналық және әлеуметтік алдын алу-маңызды аурулар. білу: -жинауға және талдауға денсаулық жағдайы туралы ақпаратты; -бағалау және интерпретациялау нәтижелері статистикалық талдау халықтың денсаулығын сақтау мақсатында; -бағалау бағыты мен әсер ету дәрежесі факторлардың халық денсаулығына анықтауға, негізгі себеп-салдарлық байланысы ; -қолдануға медициналық-статистикалық зерттеу әдістері.

Денсаулық және қоршаған орта
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық пен аурудың социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау қызметін корпоративтік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау мекемелерін басқарудағы медициналық технологияларды бағалауды қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мақсаты, міндеттері мен жүргізудің сатылары, медициналық технологияларды бағалау, беру өткізу дағдылары мұндай бағалау Қысқаша мазмұны: Бұл курс қамтиды білімдерін тәртібі мен кезеңдеріне, медициналық технологияларды бағалау, зерттеулерді талдау, тиімділігін және қауіпсіздігін медициналық технологияларды білуіне, талдау, зерттеулердің экономикалық тиімділігін медициналық технологиялар, ақпарат, әлеуметтік және этикалық аспектілерін қолдану медициналық технологияны жаңа технологияларды енгізу үшін медициналық ұйым. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білуі тиіс: - негізгі ақпарат көздері үшін медициналық технологияны бағалау. -көрсеткіштер тиімділігі мен қолдану қауіпсіздігі медициналық технологияларды - таңдау негіздемесі медициналық технологияны бағалау үшін. Тәртібі, медициналық технологияларды бағалау. - Шығындар есебін жүргізу кезінде МТБ Білу: - талдау әдіснамалық сапасы медициналық зерттеулер, олардың тиімділігі мен қауіпсіздігі - түрлерін қолдануға клиникалық-экономикалық талдау Дағдыларды меңгеру тиіс: - құру стратегиясын іздеу дәлелді ақпаратты халықаралық деректер базасында. - есеп жазу бойынша медициналық технологияларды бағалау.

Денсаулық сақтау саласында стратегиялық және оперативті менедменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау саласында стратегиялық және оперативтік менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтауда сапалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы адвокация, коммуникациялар және әлеуметтік мобилизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: теориялық негіздерімен қолдану жүйесінде "қоғамдық денсаулық сақтау" - коммуникация, адвокации және әлеуметтік жұмылдыру Қысқаша мазмұны: Негізгі теориясы коммуникация. Әлеуметтік мінез-құлық жеке басын және оның реттелуі. Стандарт туралы ақпарат пациентті емдеу (мақсаты мен индикаторлары). Дәрігердің коммуникативті компетенттілігі. Стандарт коммуникация, дәрігердің науқастармен және олардың отбасымен (мақсаты мен индикаторлары). Процесі коммуникация медициналық ұйымдар қоғам. Коммуникативтік дағдылар кәсіби қызметінің дәрігер. Негізгі компоненттері бастапқы жүйесін (мінез-құлық және эмоциялар). Стандарт ақпараттық приватность және қатысты құпиялылықты, емделушінің (мақсаты мен индикаторлары). Стандарт ережелерін сақтау, медициналық карталарды және басқа құжаттамасын (мақсаты мен индикаторлары). Ерекшеліктері қарым-қатынас, дәрігердің науқаспен. Қажеттілігі адвокации кейбір ауруларда. Әлеуметтік маңызы бар аурулар. Әлеуметтік және кәсіби ұтқырлық. Инфекциялық емес аурулар әлеуметтік маңызы бар аурулар. Жеке басын куәландыратын дәрігер, мамандығына қойылатын талаптар дәрігер. Мәселелері және алдын алу шаралары эмоциялық медициналық қызметкерлер арасында. -Теориялық негіздерін білу, коммуникация және адвокации; -Білу, баяндау материал бойынша адвокации байланысты кәсіби мәселелерімен қауіпсіздік техниканы сақтау бойынша медицина қызметкерлері арасындағы; -Білу, баяндау материал бойынша адвокации науқастардың әлеуметтік маңызы бар аурулармен; -Дағдыларын Стандартын сақтау жөніндегі ақпараттық құпиялылық және құпиялылық қатысты пациенттің; -Дағдылары Стандартын сақтау коммуникация, дәрігердің науқастармен және олардың отбасымен.

Денсаулық сақтаудағы корпоративтік басқарма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы шешім қабылдау әдістері мен модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтаудағы шешім қабылдаудың әдістері мен модульдері'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық саясаты. Ғаламдық денсаулық сақтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулықты нығайту және аурулардың алдые алу'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулықтың экономикасы. Денсаулық сақтаудағы маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаны басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық ақтауға кіріспе және денсаулыққа оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі жұмысын ұйымдастырудағы эпидемиологияның рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тыңдаушыларға ұсынуға қажетті білім негіздері бойынша эпидемиологиялық қадағалау, бағалау әдістеріне денсаулығының жай-күйін, денсаулығын қорғау населенияю. Қысқаша мазмұны: эпидемиологиялық тәсіл зерделеу кезінде жұқпалы және жұқпалы емес ауруларының негіздері; эпидемиологиялық қадағалау; жағымсыз әсер адам ағзасына және қоршаған ортаға; қадағалау және бақылау, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы; негіздері бойынша профилактикалық іс-шараларды алдын алу, инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың, мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде. Білу: - деректерді, маңызды бағалау үшін қазіргі эпидемиологиялық жағдайды, денсаулық сақтау жүйесінің қызмет ету және алдын алу бағдарламалары; - мониторингті жүзеге асыруға және халықтың денсаулығын бақылау; жұқпалы аурулармен қорғауды; экологиялық және кәсіби тәуекелдер қамтамасыз етуге; тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы. Ие жиынтығымен кәсіби құзыреттілік: - жүзеге асыруға эпидемиологиялық қадағалау денсаулығының жай-күйі; - бағдарлай отырып, нормативтік-құқықтық құжаттама саласындағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы; - дайындалған негізгі функциялары қоғамдық денсаулық сақтау мониторингі денсаулық, бақылау жұқпалы аурулармен қорғау, экологиялық және кәсіби тәуекел факторларына қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қол жетімділігін және сапасын тамақ өнімдері.

Қоғамдық денсаулық сақтау эпидемиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтау эпидемиологиясы'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтауға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтауға кіріспе және денсаулыққа оқыту'
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтауда зерттеу әдіснамасының негіздері және сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтауда сапалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы сапалық зерттеу әдістері құралы ретінде қызметтерін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта мен оның халық денсаулығын қалыптастырудағы рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дағдыларын сыни талдау, жоспарлау және жүргізу, эпидемиологиялық зерттеулер әсерін зерттеу үшін химиялық, физикалық, биологиялық және әлеуметтік факторлардың, ортаның халықтың денсаулығына Қысқаша мазмұны: Анықтамасы, әсер ету факторларын ОС (ауаның ластануы, судың және т. б.) және факторлардың өндірістік процестің халықтың денсаулығына және әзірлеу дәлелденген жоспарлау әдістерін зерттеуге арналған қауымдастық "экспозициясы – ауру" пәнді оқу нәтижесінде "факторлардың Әсері ОС денсаулық" тыңдаушы білуге тиіс: 1.Ғылым негіздері факторлары әсерінің ОС: - негізгі тікелей және жанама әсерлер факторлар ОС және кәсіптік факторлардың жұмыс орнында жеке денсаулық көрсеткіштері - жетекші факторлары аурулардың әсерінен факторлар ОС факторлар мен жұмыс процесінің - негізгі даулы және күмәнді бағыттарын және "бос орындар" осы саладағы білім мүмкіндігі ретінде жоспарлау және жүзеге асыру, болашақ зерттеулер 2. Токсикология негіздері 3.Ғылым негіздері бағалау экспозиция мен қауіп-қатерін бағалау 4.Паттерны аурудың даму және олардың клиникалық эпидемиология 5.Қалыптасу заңдылықтары мен ғаламдық денсаулық салдарын климаттың өзгеруі Принциптері, шарттары, сипаттамалары мен әдістері жоспарлау және жүзеге асыру негізгі типтерінің клиникалық зерттеулер (проспективные, көлденең, "жағдай-бақылау", экологиялық және т. б.) анықтау үшін қауымдастық "экспозициясы – ауру"

Медициналық көмектің сапасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: магистранттарды негізгі ұғымдары сапасын және медициналық көмек сапасын басқару, түсіндіру әдістемесін медициналық көмек көрсету процестерін жақсарту және үйрету әдістеріне медициналық көмек сапасын басқару. Курстың қысқаша мазмұны: медициналық көмектің сапасын Басқару денсаулық сақтау ұйымдарында (МКСД) – негізгі бағыттарының бірі-стратегиялық менеджмент және ең басты функцияларын Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі. Сапасы – жиынтығы объектінің сипаттамаларын, оны қанағаттандыру қабілетіне жататын белгіленген және болжамды қажеттіліктерін. Жүйесінің негізгі принциптері жалпыға бірдей денсаулық сақтау сапасын басқару мынада: қажеттіліктеріне пациенттердің жүйесін қалыптастырады, медициналық көмек көрсетудің сапасын қамтамасыз ету басым мақсат болып табылады денсаулық сақтау жүйесі қызметінің жоғары сапасы, медициналық көмектің салдары болып табылады сапалы жүйелерді көмек ұйымдастыру, технологиялық процестер мен ресурстарды, сондай-ақ жоғары сапасына қол жеткізу мүмкін емес жолға қойылған медициналық көмек сапасын басқару жүйесін. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білуі тиіс: - негізгі ұғымдар КҚПК, мақсаты, міндеттері мен принциптері сапа менеджменті жүйесі; -тұжырымдамасын үздіксіз сапасын жақсарту мен принциптері жалпыға ортақ сапаны басқару; заңнамалық нормативтік базаны саласындағы бақылау КҚПК; -іргелі триаду КҚПК; -цикл сапасын арттыру (стандарттар және индикаторлар); білу: -сараптама жүргізуге КҚПК денсаулық сақтау ұйымдарында; -талдау қызметін қамтамасыз ету жөніндегі КҚПК және ұсыныстар әзірлеуге арттыру бойынша КМП.

Медициналық көмектің сапасын басқару және риск-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық технологияларды бағалау мен науқас қауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Персоналды басқару. Команданы құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шешімдерді талдау, модельдер мен сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: магистранттың сапалық және сандық әдістерімен, логикалық кезеңдеріне шешім қабылдау денсаулық сақтау. Қысқаша мазмұны: Аталған курс ұсынады әдістерімен танысу және моделі, шешім қабылдау. Қаралады ең типтік басқару міндеттері, оларды шешу үшін қарастырылады әр түрлі сандық әдістері. Нәтижесінде деректерді пайдалану әдістерін тыңдаушы қабылдай ең үздік (тұрғысынан дәлелдеу). Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білуі тиіс: -Шешім қабылдау процесі -Мазмұны мен түрлері басқару шешімдерін -Негізгі тәсілдері шешім қабылдау -Басқару шешімдерінің тиімділігі -Ұйымдастыру және бақылау басқарушылық шешімдер.

Эпидемиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эпидемиологиялық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение