Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Құқық қорғау қызметі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама: 5B030300- Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша құқық бакалавры
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Оқу нысаны: күндізгі (бірінші жоғары білім); күндізгі қысқартылған (колледждан кейін); күндізгі (екінші жоғары білім); сырттай (колледждан кейін; екінші жоғары білім).
Оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл.
Кәсіби қызметтің түрлері: Бакалаврлардың кәсіптік қызмет саласына мыналар кіреді:
- өз жұмысының бейініне сәйкес нормативтік құқықтық актілерді (заңдар, бұйрықтар, үкімдер) әзірлеу;
- заңдарды және басқа нормативтік құқықтық актілерді білікті түрде түсіндіру және қолдану;
- құқық қорғау қызметінде арнайы техника мен құралдарды пайдалану: қол саусақтарының іздері мен басқа криминалистикалық іздер мен нысандарды анықтау және зерттеу үшін фото-видеотіркеуіштерді, түрлі мамандандырылған компьютерлік бағдарламаларды, атыс қаруын, анықтама материалдарын;
- заңи көмек көрсету.
Бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері құқықтық нормаларды іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар болып табылады. «5В030300-Құқық қорғау қызметі» бойынша бакалавр келесі кәсіби қызмет түрлерін дайындайды: прокуратура органдарында, ҚР ІІД тергеу, жедел-іздестіру, сараптамалық-криминалистикалық және өзге бөлімшелерінде (Тергеу Комитетінде, Криминалдық полиция комитеттерінде, әкмшілік полицияда, миграциялық полицияда, қылмыстық-атқарушылық жүйеде, төтенше жағдайлар бойынша, Есіртікі бизнесімен күрес және есірткі айналымын бақылау бойынша Департаментте және т.б.), ҚР ҰҚК, ҚР ҚМ Мемлекеттік Кіріс Комитетінде және т.б.
Білім беру артықшылықтары: Оқу жоспарына жұмыс берушілердің келесідей курсары енгізілген: құқық қорғау органдарындағы басқару негіздері; конфликтология; Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері; заңи психология; арнайы техниканы қолдану негіздері; оқ-ату дайындығы; жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау; сот медицинасы мен сот психиатриясы; меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу әдістемесі; қылмыстарды тергеуге арнайы білімдерді қолдану және т.б. «5В030300- Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша жұмыс берушілермен тығыз қарым қатынас орнатылған.
Ғылыми- зерттеу орталықтары: Қылмыстылыққа қарсы тұру мәселелерін зерттеу институты; Кәмелет жасқа толмағандардың қылмыстылығының мәселелерін ғылыми-зерттеу орталығы; медиация және дауларды реттеудің ғылыми-әдістемелік орталығы. Олар іргелі зерттеулермен, қолданбалы зерттеулермен, шаруашылық шарттық жұмыстарды орындаумен айналысады.
Орталықтардың жұмысына кафедраның ғылыми студенттік клубтарының: «Адвокат», «Әдлет», «Заңгер», «Медиатор», «Эксперт-криминалист», «Елтұтқа», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы студенттік клуб», «Шапағат» волонтерлық клубы, «Қазақстан халықтарының Кіші студенттік Ассамблеясы» жұмыстары біріктірілген.
Халықаралық байланыс: О.Е. Кутафин атындағы Мәскеу мемлекеттік заң университеті, Беларусь Республикасы ІІМ Академиясы, Дубайдағы Америка университеті.
Жұмысқа қабылдану мүмкіндігі және тәжірибеден өту орны: Алматы қалалық прокуратурасы, Алматы қаласының аудандық прокуратуралары, Алматы қалалық соты, Алматы қаласының аудандық соттары, Алматы қаласының Ішкі істер департаменті, Алматы қаласының аудандық ішкі істер басқармалары, Алматы қаласының Әділет департаменті, қылмыстық-атқару жүйесінің органдары және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Құқық қорғау қызметі
Мамандық шифры
6M030300
Факультеті
Заң
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әкімшілік іс жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару және кадрлық қызмет негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жауап алу психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жедел іздестіру қызметіне, тергеу мен анықтама жүргізуге прокурорлық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы сот өндірісінің мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық қорғау органдарындағы сыбайлас-жемқорлыққа қарсы қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық қорғау органдарындағы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық қорғау органдарының әкімшілік юрисдикциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық қорғау органдарының қызметіндегі тұлғаның құқықтарын қорғаудың халықаралық-құқықтық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық қорғау органдарының қызметіне соттық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдардың қызметін құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеудің теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық саясат және қылмыстылыққа қарсы тұру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық-процестік дәлелдеудің теориясы мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот билігін жүзеге асыруды құқықтық реттеудің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Трансұлттық, ұйымдасқан қылмыстылық және заңсыз көші-қонмен күресті ұйымдастыру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ішкі істер органдарындағы сотқа дейінгі өндіріс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение