Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Юриспруденция

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бейіндік бағыт - құқық магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6M030100 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» Білім беру программасы
Халықаралық аккредиттеу: ACQUIN
Бағдарлама: 6М030100 – Юриспруденция
Білім беру деңгейі: Магистратура
Экзамены: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтихан (жазбаша)
Оқыту деңгейі: Күндізгі
Оқу мерзімі: 1, 2 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері: Денсаулық сақтау саласындағы құқықтану саласындағы практикалық және ғылыми зерттеулер;
Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы кәсіби-сараптамалық және аналитикалық тапсырмаларды шешу;
Құқықтық ғылым мен практиканың қолданбалы салаларында инновациялық және инновациялық қызмет, сондай-ақ зияткерлік меншікті коммерцияландыру қоғамдық денсаулық және юриспруденция саласында жүргізіледі.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бейіндік бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Юриспруденция
Мамандық шифры
6M030100
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Құқықтық талдау әдістемесі
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау жүйесіндегі қазіргі статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау саласындағы заңдық жауапкершілік. Мемлекеттік сатып алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау саласындағы заңдық жауапкершілік. Сот-медициналық сараптама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құжаттар мен жазбалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Емделушілер қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық көмек көрсету стандарттары. Сапаны бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медициналық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР-дағы медициналық құқық» оқу курсының мақсаты болып халыққа медициналық қызмет көрсету саласындағы ҚР-ның және өзге де халықаралық құқық нормалыры мен теориялық жағдайларын оқу болып табылады. Ұлттың физикалық денсаулығы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Медицналық құқық әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыты болып табылады. Магистранттар түрлі медициналық көмек көрсету кезінде азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың негізгі бағыттары ме

Медициналық сақтандыру және социалдық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сақтандыру және денсаулық қорғаудағы ортақ жауапкершілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы реттелу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұрғындар денсаулығын қорғау жүйесіндегі нормативтік-құқықтық реттемелеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық құқықтық қатынастарды техникалық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение