Магистратура
Психология

Психология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6М050300» Білім беру программасы
Халықаралық аккредиттеу: ACQUIN
Программа: 6М050300 – Психология
Білім беру деңгейі: Магистратура
Оқыту деңгейі: Күндізгі
Экзамены: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі:1 және 2 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратура білім беру бағдарламасы бейіндік және ғылыми-педагогикалық даярлау бағыты бойынша әзірленген, және «Психология» мамандығы бойынша терең мамандандырылған кәсіби даярлықты қамтамасыз етеді. Түлектер, әлемдік университеттердің QS (United Kingdom)-(236 орын) рейтінгіне енетін ҚР жалғыз оқу орнында денсаулық психологиясы саласында академиялық білім алады. Ол, өз кезегінде, түлектерге денсаулық сақтау саласында ғылыми, педагогикалық, басқарушылық, сараптамалық қызметтермен жетісті айналысуға мүмкіндік береді.
Психологтарға арналған пәндер бойынша біздің бағдарламалар, білім алушыларды Қазақстаннның қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйелеріне тән күрделі мәселелерді шешуге дайындайды.
Жетекші медициналық ұйымдардың Алматыда орналасуы, сонымен қатар, аймақтарда білім алу мүмкіндіктері қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйелеріне тән күрделі мәселелерді шешу үшін, денсаулық сақтау жүйесінде мәнсапқа жетуге қызығушылық танытқандарға бағдарламаны ыңғайлы етеді.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бейіндік бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Психология
Мамандық шифры
6M050300
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Психологиядағы зерттеу әдістері мен эксперимент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аддикция және психикалық бұзылыстарға бірге тәуелділерге және науқастарға психологиялық кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету деңгейінде психологиялық көмекті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдарының қызметін психологиялық сүйемелдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік маңызды ауруы бар науқастарға кеңес беру және түзету жұмыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік мінез-құлықты компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-маңызды аураулар кезіндегі денсаулық пихологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-маңызды аураулардың алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-маңызды аураулармен айналысатын ұйымдарды HR-Қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психикалық аурулардың детерминаттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психолог қызыметінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиядағы қазіргі статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психонаркологиялық бағыттағы медициналық мекемелердегі кадырлық жұмыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Соматикалық бұзылыс кезіндегі психологиялық факторларды бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Соматикалық патология кезіндегі психологиялық интервенция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген