Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар ИИДМБ 1 жыл

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар ИИДМБ 1 жыл
Мамандық шифры
6M071900
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Оқу түрлері
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың қазіргі кездегі жағдайы
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақпаратты қорғау заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Компьютерлік жүйелер мен байланыстарда ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің негізін игеру. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері аймағында магистранттардың зерттеулерді өзіндік жасауын игеру. Құрылымы. Ақпараттық қауіпсіздіктің жалпы принциптері. Қауіпсіздік шарттары. Криптографияның теориялық негіздері. Криптографиялық протоколдар. Кілттерді басқару. 1-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: криптография

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Заманауи нейрондық торлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Заманауи нейрондық торларды ұйымдастыру әдістерімен және негіздерімен танысу. Құрылымы. Заманауи нейрондық торлар. Адаптивті нейронды торлар. Хаос генераторы негізіндегі нейрондық тор. Телекоммуникацияда заманауи нейрондық торды қолданудың ерекшеліктері. Радиобайланыста бейнелерді тану. 2-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: нейрондық тор жүйелерін және түрлерін; динамикалық хаос генераторы негізіндегі нейрондық торды;

Наноөлшемдік сенсорлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалар. Наноэлектрониканың сенсорларды зерттеу. Радиоэлектроникада және телекоммуникацияда наноэлектронды құрылғыларды жасау және қолдану. Мазмұны. Интегралды сүлбелердегі элементтерді кішірейтудің заманауи тенденциялары. Сенсорлық құрылғылардың және наноэлектрониканың даму тенденциялары. Кванттық шұңқырдағы электрондар. Электронды газбен жасалған құрылымдар. Электрондарды туннелдеу. Интерференциялық транзистор. Атомдық кілт. Кванттық сымдарды жасаудың әдістері. Күйлердің тығыздығы. Кванттық жіптердің баллистикалық өтімділігі. Кванттық сымдарды қолданбалы қолдану. Кремнийлік наноқұрылымдарды алудың әдістері. Кремнийлік наноқұрылымдардың физика-химилялық қасиеттері және борпылдақ кремний. Гетероқұрылымдарды алудың принциптері және физикалық қасиеттері.

Наноэлектрониканың құрылғылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Мақсаты және тапсырмалары. Наноэлектроника құрылғыларын оқу. Радиотехника және телекоммуникациядағы наноэлектронды құрылғыларды қолдану. Құрылымы. Кванттық нүктелер, кванттық жіптер, кванттық көріністер. Кванттық шектеулер. Жұтылу, шағылу, наноқұрылымдар арқылы жарықты жіберу. Оптоэлектроникаға, фотоникаға(жарықты басқару) бастамалар. Компьютерлік моделдер, физикалық тәжірибе. 2-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: фракталдық наноэлектроникалық құр

Оптоэлектронды құрылғылардың тиімді параметрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оптоэлектроника және наноэлектрониканың физикалық құбылыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық құрылғыларды программалау және тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық электронды жүйелердегі бейсызық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сымсыз байланыстың жаңа жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және тапсырмалары. Сымсыз байланысты талдау үшін жаңа жүйелер мен әдістермен танысу. Сымсыз байланыс бойынша практикалық білім және тәжірибелік зерттеу теориясы негіздері бойынша терең білім алу. Құрылымы. Сымсыз байланыстың жаңа жүйелері. Стандарттар және топология. Торлық құрылғы. Сымсыз тордың қауіпсіздігі. Үшінші және төртінші ұрпақ байланыс жүйесі. Торлық және спутниктік байланыс. 2-пәнді игеру нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие бола алады: • білу: сымсыз байлан

Сымсыз құрылғыларды модельдеу және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение