Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Тарих-1,5 ж

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бейіндік бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Тарих-1,5 ж
Мамандық шифры
6M011400
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тарихты зерттеу және білім берудегі ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

«Анналдар» мектебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік пәндерді оқыту теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Батыс Европаның зияткерлік тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: магистранттарды тарихнамалық мектептермен таныстыру және жалпы тарихтың фундаментальды мәселелерін зерттеуді үйрету болып табылады. Қазіргі заманғы шетелдік тарихнамада тарихты зерттеуде жаңа көзқарастар қалыптасып келеді, соның ішінде оның теориялық негіздеріне қатысты да өзгерістер көп. Оларға постмодернизм, микротарих, күнделікті тарих, ментальдық тарих, ауызша тарих, гендерлік тарих және т.б. жатады. Бұл көзқарастардың негізгі ережелері әлі шетелдік және отандық тарих

Білім беру жүйесін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ватиканның Түрік әлемі тарихы бойынша латын тіліндегі дереккөздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендер теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ элитасы және шығыс ағартушылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғам мен биліктің байланыс жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Билік пен қоғамның өзара ықпал ету жүйесін оқу барысында V–XVII ғ. Еуропаның әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелері, саяси құрылымдары (ағылшын парламенті, Францияның генералдық штаттары, Испаниядағы Кортестер, Германиядағы Рейхстаг және т.б.), ортағасырлық және ерте жаңа заман кезеңіндегі Еуропадағы әлеуметтік-қаржылық институттар қарастырылады. Ортағасырлық және ерте жаңа заман кезеңінің ішкі және сыртқы саясаты, билік символдары мен мәдени кодтары, ортағасырлық қоғамның ұйымдастыру фор

Микротарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы мұсылмандық модернизация (ХХ ғ. басы)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы дінтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи герменевтика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи зерттеудің биографиялық әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи пәндерді оқытудың жаңа технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи процестің сызықтық және бейсызықтық динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылып отырған пән жалпы тарихтың оқиғалары мен құбылыстарының ішкі логикасының іргетасын құрайтын негізгі теориялық мәселелерді қамтиды. Тарих ғылымы дамуының қазіргі кезеңінде бірқатар жағдайлар оның теориялық-методологиялық мәселесіне ерекше назар аударуды және оларды зерттеуді талап етеді. Соңғы жылдардағы тарих ғылымындағы зерттеушілік бағдарлар мен методологиялық приоритеттердің өзгеруі тарихи таным және тарихи үрдіс теориясы туралы түсініктерде де өзгерістер туғызды. Марк¬систік теорияғ

Тарихнамалық зерттеулердің моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс тарих ғылымының теориясын және методологиясын оқытып үйретеді. Тарих ғылымының негізгі түсініктерін, заманауи теорияларды, тұжырымдамаларды, бағыттары мен ұстанымдарын қарастырады. Тарих ғылымының жалпыметодологиялық принциптері мен әдістерін көрсетеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек: - әлемдік тарих ғылымы бойынша қалыптасқан мектептер арасында отандық және шетелдік зерттеулердің қорытындысын. - тарихи еңбектердің тарихнамалық базасын, қазіргі заманғы концептуалды мәс

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение