Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Информатика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 6М060200 –Информатика
Оқыту деңгейі: Магистратура
Емтихандар: Ағылшын тілі(тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 4 жыл

«6М060200 – Информатика» магистр бағыты, келесі түрдегі кәсіби қызметтерді атқаруға дайындайды:

• Ғылыми зерттеу орталықтарында, ғылыми-өндірістік ұйымдарда, ғылыми қызметкер, инженер-программист, ақпаратты қорғау инженері ретінде ғылыми-зерттеу және ғылыми іздену қызметтерін атқаруға;
• Технопарктарда, IT компанияларда, өнеркәсіптік кәсіпорындардың IT департаменттерінде, ғылыми қызметкер, программист, инженер программист ретінде жобалау-конструктивті қызмет атқаруға;
• мемлекеттік басқару органдарында, қызмет көрсету, әкімшіліктік басқару, транспорт, бизнес құрылымдары салаларында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету адмиистраторы рендінде және автоматтандырылған басқару жүйелері инженері ретінде ұйымдастыру-басқару қызметтін атқаруға;
• жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйелері мекемелерінде және ғылыми зерттеу секторларында оқытушы ретінде педагогикалық қызмет атқаруға дайындайды.

Профильді пәндер:
Озық мәліметтер құрылымы, алгоритмдер және талдау; Ғылыми зерттеулердіұйымдастыру және жоспарлау (ағ.тілі), Бағдарламалық қамтаманы құру технологиялары, Үлестірмелі жүйелер теориясы, Бейнені тану теориясы, Мобильді қосымшаларды құру, Параллельді ғылыми есептеулер, Бағдарламалық қамтаманы құрудың икемдіәдістемесі, Javaжәне интернет-қосымшалар, Жоғарғыөнімді жүйелердің архитектурасы, Бұлттыесептеу, Бейнені озық цифрлық өңдеу, Нақты уақытта мультимедианы симуляциялау, Желілік технологиялар , Озық үлестірілген жүйелер, Озық объектіге бағытталған әдістер, Эргономикалық жобалау, Бағдарламалық қамтаманы тестілеу және оның сапасын қамтамасыз ету, Сенімділік және тұрақтылық теориясы, Машиналық оқыту, Модельмен басқарылатын бағдарламалық қамтаманы құру.
Білім берудің артықшылықтары:
• халықаралық аккредитация
• ағылшын тілінде оқу мүмкіндігі;
• программалық қамтама мен электронды инженерия концепциясын тереңдетіп үйрену;
• соңғы нәтижені қамтамасыз етуді талап ететін практикалық және теориялық білдімдерді зерттеу фокусы;
Ақпараттық қауіпсіздік, формальды спецификация және верификация, программалық қамтаманы әзірлеу, параллельді ғылыми есептеулер салаларында терең білім.

Халықаралық байланыс: Магистранттар академиялық мобильділік программасы бойынша шетелдік серіктес ЖОО-ында жазғы стажировкаға сонымен қатар оқуға бару мүмкіндігіне ие:ИТМО (Сангкт-Петербург, Ресей), НГТУ (Новосибирск, Ресей), Питтсбург университеті (Питтсбург, АҚШ), НАСА ғылыми зерттеу орталығы Ленгли (Хэмптон, АҚШ), Луизиана штаты университеті (Луизиана, АҚШ), Виргин университеті (Виргиния, АҚШ), Бингемтон университеті (Нью-Йорк, АҚШ) Карлсруэ технологиялық институты (Баден-Вюртемберг, Германия), Штутгарт университеті (Штутгарт, Германия), Аэродинамика институты (Ахен, Германия), Манчестер университеті (Манчестер, Великобритания) Peking University (Peking, China), Вена университеті (Вена, Австрия), Вена техникалық университет (Вена, Австрия).

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі мен практикадан өту орындары: математика және механика ҒЗИ, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің математика институты, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің информатика және механика, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің информатика және басқару мәселелері институты, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің математика институты, ҚР ұлттық инженерлік академия, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Академик Ө.А. Жолдасбеков атындағы Механика және машинатану институты, «Ғарыштық техника және технологиялар институты», «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамы, , «Хоум Кредит банк» АҚ, «ҚазМұнайГаз» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ, «Самұрық-Қазына» АҚ , «Қазатомпром» АҚ, KAZ Minerals компаниясы, Қазцинк компаниясы, Қазкоммерцбанк, Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В консорциумы

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Информатика
Мамандық шифры
6M060200
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Алгоритмдер және оның күрделілігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдер және оның күрделілігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қамтаманы өндеу технологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнені тану теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Үлестірмелі жүйелер теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Compute Unified Device Architecture технологиясы көмегімен бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – жоғары өнімді есептеулердегі ғылыми болжамдардағы, күрделі процесстер мен жүйелерді визуалдау мен модельдеудегі өспелі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін компьютердің аппараттық және прграммалық жабдықтарын дамыту және өркендету. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болу қажет: - графикалық үдеткіштің нұсқаулар жиынтығына қол жетімділікті қамтамасыз ету және оның жадысын басқару, онда күрделі параллельді есептеулерді ұйымдастыру. -графикалық ад

Java және интернет-қосымшалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Model-Driven Architecture және бағдарламаның генерациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – нақты жүйелік платформалар мен бағдарламалық инфрақұрылымдарға жасалған бағдарламалық қамтамасыз етуді байланыстыру арқылы жалақыны кемітудің негізгі тәсілдері білімін беру. Сондықтан бағдарламалық кодтың, қалпына келтіру мен түрлі платформалар үшін параметрлердің генерациясының тапсырмасы шешілуде. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді меңгеруі керек: - барлық MDAерекшеліктерін, бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындаудың циклдарын білу. - MDAкөмегім

Ақпараттық жүйелердің модельдері және спецификациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Архитектураның жоғары өнімді жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – үлестірілген жоғары өнімді жүйелердің архитектурасын жобалау мен қызметіне деген негізгі көзқарастарды зерттеу; жоғары өнімді жүйелерде қолданылатын деректерді параллельді өңдеудің әдістерін,жадыны ұйымдастыру мәселелерін, процессорлар арасындағы байланыстардың топологиясын зерттеу. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болу қажет: - деректер ағымы мен инструкциялар ағымының сандарын қарастыруға негізделген жоғары өнімді жүйелердің архитектурасын

Бағдарламалық жабдықтаудың инфрақұрылымының қорғанысын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытуың мақсаты – қажетті білім беру және қалауы бойынша дағдыландыру, конфигурациялау, ізденістің және басты қауіпсіз тәсілдерінің ақаулығының жоюының бағдарламалық қамтамасыз ету. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзырлылықтарды білуі қажет: -дұрыс қауіпті модельді таба білу, сарапшылардың нақты атаканың және қарсыластықтың әдістің күрделілігіне математикалық баға беру. - тәсілдерді практикада дұрыс пайдалана білу.

Бағдарламалық қамтаманы құрудың икемді әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнені озық цифрлық өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнені тану және классификациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнені тану теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнені танудың математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұлтты есептеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты –Microsoft Виртуализациясының платформасын айрықшылығын қарастыру, АТ-вендордың басқарып шешетін негізімен таныстыру, бұлтты есептеулерді қолданып, виртуализация және консолидация технологиясын магистранттарға меңгерту. Пәннің мазмұны: Заманауи инфрақұрылымды шешудің даму тенденциясы, жоғарыөнімді есептеулер түрінің негізгі тарихы. Инфрақұрылымға талап ету негізі, аппараттық қамтаманы дамытудың заманауи негізгі тенденциясы Виртуализация. Сервистер. Негізгі бағытты дамыту. Виртуа

Бұлтты инфрақұрылым мен қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Графикалық сигналдар және дыбыс идентификациялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Есептеме теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желі шешімдерін енгізу және құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желідегі ақпараттарды криптографикалық қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәндіоқытудың мақсаты – қауіпсіз вертуалды желілерді жасау (VPN) жалпыға қол жетімді ғаламдық есептеуші желілердің базасында. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзырлылықтарды білуі қажет: -шифрлау және имитовски деректердің көмегімен, желілердің арасындағы түйіншектермен тұтастығын тексеру. -қауіпсіз желінің түйіншегінің аутентификациясын имитовка негізінде дұрыс орындай білу. -кауіпсіз кілтті жүйе желісінің бір немесе бірнеше орталығын дұрыс басқара білу

Желілік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жергілікті және ауқымды желілерді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалау есептеріндегі параллельді процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалау есептеріндегі сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарыөнімді жүйелердің архитектурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кластерлік жүйелерді құру үшін программалық орталар, тәсілдер және құралсаймандар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - білім және кластерлі есептеуші жүйенің құрылысының ұстанымдарымен,басқару әдістерінің паралельді есептеулермен кластерлі жүйелерде , бағдарламалық орталарда және паралельді зерттеулері үшін тәсілдерді (средства) әдістерді, алгоритмдер және бағдарламалық әдістерді практикалық мақсаттың шешімі үшін дұрыс қолдана білу. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзырлылықтарды білуі қажет: - кластерлі есептеуші жүйенің ұстанымының білімі, басқару әдістерінің паралельді е

Күрделі жүйелерді басқаруды оңтайландыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Машиналық көру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Машиналық оқытудың модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтер қорын жобалаудың объектілі-бағытталған әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтер құрылымының теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді басқарудағы математикалық логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді талдау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мобильді қосымшаларды құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мобильді платформалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - магистранттардың мабильді платформалардың сәулетінде ортақ көріністерді құрастыру, ұсыныстардың пайда болуына және әр түрлі сервистердің платформалары үшін. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзырлылықтарды білуі қажет: - негізгі әдістердің білімі, алгоритмдер, платформалар зерттеулерінің процесстері. -әр түрлі ұсыныстарды және сервистердің платформалары үшін жасау.

Мультиагентті жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты–шағын агенттік тәсілдерін іске асыру кезінде пайдаланылатын негізгі, концептуалды түсінік туалы білім беру және шағын агенттік жүйелерді дайындау технологиясымен танысу. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді меңгеруі керек: -шағынагенттік жүйедегі негізгі концепциясын құруды, интелектуалды агенттер тәртібінің стратегиясын үйрену. - шағынагентті басқару жүйесінің моделін және алгоритмін дайындау

Мультиагентті жүйелер және grid есептеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – мультиагенттік тәсілдемені іске асыруда қолданылатын негізгі тұжырымдамалық түсініктер жөнінде білім беру, мультиагентті жүйелерді өңдеудің технологияларын,grid есептеулерінде қолданылатын негізгі амал-тәсілдерін зерттеу. Пәнді үйрету нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болу қажет: - мультиагенттік жүйелерді құрудың негізгі тұжырымдамасын, интеллектуалды агенттердің әрекеттерінің стратегиясын білу. - модельдер мен басқарудың мультиагенттік жүйесінің алго

Нақты уақыт жүйесі мен енгізілген жүйелерді пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – есептік процесстердің сандық жүйелерді ақпараттық басқару, шынайы масштабты уақытта жұмыс істеу,программалық және аппараттық құралдардың осы класстағы өзара қарым –қатынасы,процесстердің өзара іс-әрекеті қазіргі уақытттағы жүйелік ақпараттардың айналымдағы тексеру негізінде анықтығы,негізгі теориялық әдістердің құрылуы және қазіргі уақыттағы жүйелік анализбен танысу Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді меңгеруі керек: - ерекше мәселелерді шеше алу ,яғ

Озық мәліметтер құрылымы, алгоритмдер және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллельді ғылыми есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты –параллельді программалаудың әдістері мен суперкомпьютерлік технологияларды зерттеу,ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу қабілеттерін қалыптастыру. Пәндіүйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерге ие болу қажет: - негізгі архитектуралар, топологиялар мен көппроцессорлы және көпкомпьютерлі жүйеердің жұмыс істеу принциптерін және де олардың негізгі принциптерін білу; - параллельді алгоритмдерді параллельді алгоритмдердің және үлестірілген программалаудың негізгі құралдарымен өңдеу қабілетіне ие болу.

Параллельді және үлестірілген есептеу жүйелердің программалық қамтамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сенімділік және тұрақтылық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сигналдар және бейне
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз технологияларының әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық жүйелерде имитациялық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық жүйелерді математикалық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үлестірмелі жүйелер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Формальді тілдер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – магистранттарға формальды тілді және анализдеп ұйымдастыру тәсіліне білім беру. Жүйелік программалауда стандартты инструменталды жабдықтарды қолдануға үйрету. Пәнді үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді меңгеруі керек: -формальді тіл теориясының негізгі білім нәтижесі; лексикалық ұғым тәсілін, синтаксистік және сематикалық анализдерді; басқа символдық тілдерді тану үшін парадигм автоматтық программалауы; анализ және оптимизация есептеу процесстерінің өзара ә

Экономикалық және техникалық жүйелердегі математикалық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение