Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Шығыстану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Шығыстану» білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: AQUIN, 2016
Бағдарлама: 6М020900 – Шығыстану
Дәрежесі: магистратура.
Емтихандар: шет тілі, мамандық бойынша емтиханы
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 2 жыл, 1 жыл.
Кәсіби қызмет түрі: Шығыстанушы-халықаралық саясат білгірі, шығыстанушы-тарихшы, талдаушы-сарапшы, шығыстанушы-саясаттанушы, референт-аудармашы, халықаралық талдау және ақпараттық қызмет саласының қызметкері; ұлтаралық корпорациялар қызметкері, мемлекеттік және жергілікті басқару салаларының қызметкері, ғылыми зерттеу саласының қызметкері, ұлттық қауіпсіздік пен Қазақстан Республикасының қорғаныс салаларының қызметкері, идеология және мәдениет саласының қызметкері, Шығыс тарихы және тілінің оқытушысы, Қазақстан республикасының ғылым және білім ұйымдарының қызметкері.
Негізгі пәндер:
• Шығыс елдерінің сыртқы саясаты мен дипломатиясы;
• Шығыс елдерінің саяси және экономикалық модернизациясы;
• Шығыс елдеріндегі діни және этникалық ахуал;
• Шығыс тілдеріндегі жазба қазақ мұрасы;
• Шығыс елдерінің геосаяси дамуы;
• Шығыс тілінде келіссөздер жүргізу;
• Шығыс елдерінің тілдік саясатыт.б.
Бағдарламаның артықшылықтары:
- мамандық бойынша біліктіліктің одан да жоғары деңгейін алу мүмкіндігі;
- шетелде білім алу мүмкіндігі;
- шығыстанудың үздік мектептерінің дәстүр жалғастығы;
- авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
- шығыстану саласындағы жаңа әдістемелер.
Халықаралық байланыстар: магистранттардың Қытай, Жапония, Түркия, Оңтүстік Корея, Үндістан, Иран және араб елдеріндегі әріптес жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндігі бар.
Практика өтетін және жұмысқа тұруы мүмкін орындар: Қазақстандағы Шығыс елдерінің Елшілік / өкілдік, мәдени және білім беру орталықтары, банктер, сауда-экономикалық фирмалар мен компаниялары, Қазақстан Республикасының кітапханалары мен ғылыми-зерттеу орталықтары және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шығыстану
Мамандық шифры
6M020900
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
177
ОРЫС
177

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Кәсіби-бағытталған шығыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - (түрік, араб)

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

Шығыс елдеріндегі қазіргі тарихи үдерістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост.,-2jn

Шығыс өркениеттерінің дәстүршілдігі мен жаңаруы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс өркениеттерінің дәстүршілдігі мен жаңаруы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыстану ғылымының методологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыстану ғылымының методологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Академиялық мақсаттағы негізгі шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб елдері өкіметі мен билігінің генезисі: тарихы және теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекеттің пайда болуы сұрағы қазіргі күнге дейін өзекті болып қалуда. Осы тақырыпты оқу мемлекеттің әлеуметтік шығу тегі мен негізі терең түсінуге мүмкіндік береді. Бұл пән мемлекеттің пайда болуындағы, мемлекеттің құрылу, мемлекеттің белгілері және пайда болуының әр түрлі теориялары жайлы аспектілерді қарастырады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ғылыми мәліметтерді жинақтау үшін ақпараттық технологияларды меңгереді, жалпы білім контексінде жаңа ғылыми деректерді анықтауды; әртүрлі қиындықтағы ерекше міндеттерді орындау үшін шектес ғылымдардың концептуалды және методологиялық аппараттын қолдануды үйренеді; - ұйымдастыру, басқару, кеңес беру және аналитикалық қызметтерді орындауға дағдыланады; - өз мүдделерін қоғамдық және этикалық құндылықтармен, өндіріс пен қоғамның талаптарымен байланыстыруға қабілетті болады; - жобаларды дайындауға, зерттеу жобаларын іске асыру сценарийлерін жасауға дағдыланады; жаңа бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік.

Араб елдеріндегі геосаяси тенденциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Араб Шығысы аймағы елдерінің геосаяси жағдайының үрдістері солтүстік-шығыс Африка, Жерорта теңізі, Таяу және Орта Шығыс аймақтарындағы тұтас жағдайға және оған ықпал етуші күштер қатынасына ықпал етуші маңызды саяси фактор болып табылады. Аталмыш курсты оқыту барысында Араб Шығысы елдеріндегі жалпы саяси, экономикалық және стратегиялық даму тенденциялары қарастырылады және олардың геосаяси жағдайының үрдістеріне талдау жасалады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемдене

Араб елдеріндегі геосаяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб елдеріндегі діни және этникалық қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб елдерінің сыртқы саясат доктринасы мен дипломатиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Шығыс елдерінің тарихи өткен және қазіргі кездегі дипломатиялық саладағы тәжірибесін меңгертуге бағытталған; шығыс елдерінің сыртқы саяси доктриналарының қалыптасу факторлары және процесстерімен таныстыруға, олардың концептуалды негізінің сипаттамасы және сыртқы саяси стратегиясының даму үрдістерінің ерекше белгілерімен таныстыруға бағытталған. Дипломатиялық қызмет пен этикеттің қыр-сырлары қарастырылады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - әлемдік саясат, дипломатия, тарих және филология ғылымдарының терминологиялық және категориялық ақпараттын білу, ресми және дипломатиялық құжаттармен жұмыс жасауға қабілеттілік; - кәсіби қызметті атқаруда тактика мен стратегияны құра алады; - соңғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жасалған жұмыстың қорытындысын көрсете алады; - өздігінен жаңа білімдер алу, оларды ықпалдастыру, талдау және сын баға беру қабілеттілігі; - метабілімдерді шығармашылықпен пайдаланады.

Араб тіліндегі ғылыми құжаттардың жанрлық ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб тіліндегі қолжазбаларды зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономиканың жаһандануындағы Қытай
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жаңа кезеңдегі Ауғанстандағы әскери-саяси эволюциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазіргі кезеңдегі Ауғанстандағы әскери-саяси эволюция» атты пәннің мақсаты ауған саяси жүйесінің ерекшелігімен таныстыру, ауған қоғамындағы саяси жүйенің қалыптасу кезеңдерін, оның қалыптасуына сыртқы және ішкі факторлардың әсерін көрсету. Ауған тарихының жаңа кезеңінде саяси жүйедегі әр құрылымдық өзгерістерді қарастыру.Ауғанстанның саяси жүйесінің негізін құрайтын мемлекет басшысын, парламентті, үкіметті, саяси партияларды, қоғамдық үйымдарды, БАҚ, идеологияны талдау жасау болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінеде магистрант төмендегі құзыреттіліктерге ие болу керек: - Ауғанстандағы биліктің болмысы, саяси қарым-қатынастар мен процестерді, әскери-саяси жүйесіні туралы білу керек; - Ауғанстанның қазіргі саяси жүйелеріне салыстырмалы талдау жасай білу керек; - Саяи білімнің теориялық және қолданбалы компоненттерін білу керек; - Деректер мен әдебиеттердегі ақпараттарды талау жасайтын әдістерді білу керек.

Иран өкіметі мен билігінің генезисі: тарихы және теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекеттің пайда болуы сұрағы қазіргі күнге дейін өзекті болып қалуда. Осы тақырыпты оқу мемлекеттің әлеуметтік шығу тегі мен негізі терең түсінуге мүмкіндік береді. Бұл пән мемлекеттің пайда болуындағы, мемлекеттің құрылу, мемлекеттің белгілері және пайда болуының әр түрлі иеориялары жайлы аспектілерді қарастырады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ғылыми мәліметтерді жинақтау үшін ақпараттық технологияларды меңгереді, жалпы білім контексінде жаңа ғылыми деректерді анықтауды; әртүрлі қиындықтағы ерекше міндеттерді орындау үшін шектес ғылымдардың концептуалды және методологиялық аппараттын қолдануды үйренеді; - ұйымдастыру, басқару, кеңес беру және аналитикалық қызметтерді орындауға дағдыланады; - өз мүдделерін қоғамдық және этикалық құндылықтармен, өндіріс пен қоғамның талаптарымен байланыстыруға қабілетті болады; - жобаларды дайындауға, зерттеу жобаларын іске асыру сценарийлерін жасауға дағдыланады; жаңа бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік.

Ирандағы діни және этникалық қақтығыстар: оқудың заманауи әдістері және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Соңғы онжылдықта этникалық қатығыстар мәселесі қоғамдық және саяси тұрақсыздықтардың қайнар көзі болып есептелетін көптеген шығыс елдерінде өзектілігі зор мәселе болып саналады. Қазіргі таңдағы көптеген қақтығыстарды этно діни территориалдық етіп теңестіруге болады. Кез келген әлеуметтік қақтығы¬стардың жалпы көрінісі, оларды шешудегі механизмдер және бұл шешімдердің мүмкін болатын нәтижелерін, оларды зерттеу салыс¬тырмалы және типологиялық анализ негізінде құруға болады. Магистрант этноконфессионалды қақтығыстар туралы ғылым мен қақтығыстарды зерттеудегі жолын білу керек. Соның ішінде этноконфессионалды қақтығыстар туралы ғылымның «реалистік», «эволюционистік», әлеуметтік-психологиялық және т. б. дәстүрлерді білу керек. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - методологиялық және статистикалық талдау жасауға дағдыланады; - ғылыми және практикалық мәселелерді анықтауға, тұжырымдауға және шешуге қабілетті болады; - әртүрлі қиындықтағы ерекше міндеттерді орындау үшін шектес ғылымдардың концептуалды және методологиялық аппараттын қолдануды үйренеді; - өткен тарихқа құрметпен қарауға байланысты мәселелерде өз ұстанымын дәйектеу және жеткізе біледі; - ғылыми мәселелерді шешуде кәсіби біліктіліктің тілдік параметрларын жетік біле отырып, басқа пәндік сала сарапшыларымен бірлесіп әрекет қылуға қабілеттілік; - аз немесе толық емес ақпараттар негізінде әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті ескере отырып, жаңа пікір ұсынуға қабілеттілік; - меңгерген пәндер бойынша ұғымдық аппаратты нақты фактілер және құбылыстармен байланыстыра алатын болады.

Иранның геосаяси үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Иранның геосаяси жағдайының үрдістері Орта Азия, Таяу және Орта Шығыс аймақтарындағы тұтас жағдайға және оған ықпал етуші күштер қатынасына ықпал етуші маңызды саяси фактор болып табылады. Аталмыш курсты оқыту барысында Ирандағы жалпы саяси, экономикалық және стратегиялық даму тенденциялары қарастырылады және оның геосаяси жағдайының үрдістеріне талдау жасалады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ұйымдастыру, басқару, кеңес беру және аналитикалық қызметтерді жүзеге асыра алады; - тілдік білімдерді пайдалану арқылы халықаралық контексте жұмыс атқаруға қабілеттілік; басқа елдердің мәдениеті мен салттарын түсіну; - қоғамдық, когнитивті, коммуникативті және қайта жасау қызметтерімен байланысты әртүрлі сипаттағы мәселелерді шешуге қабілетті болу; - қоғамда жемісті, толерантты, әдепті қарым-қатынас орнату арқылы кез-келген жағдайларға бейімделуге қабілеттілік; - жобаларды дайындау және оларды басқаруға қабілеттілік; жаңа бастамаға қабілеттілік, жауапкершілік, ұтқырлылық, жетістікке жету еркінің болуы сияқты көшбасшылық сипаттарды қалыптастырады; - кәсiби қызмет түрiнің өзгерiсiне, салааралық жобалармен жұмыс жасауға психологиялық тұрғыдан дайын болу.

Иранның сыртқы саясат доктринасы мен дипломатиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Шығыс елдерінің тарихи өткен және қазіргі кездегі дипломатиялық саладағы тәжірибесін меңгертуге бағытталған; шығыс елдерінің сыртқы саяси доктриналарының қалыптасу факторлары және процесстерімен таныстыруға, олардың концептуалды негізінің сипаттамасы және сыртқы саяси стратегиясының даму үрдістерінің ерекше белгілерімен таныстыруға бағытталған. Дипломатиялық қызмет пен этикеттің қыр-сырлары қарастырылады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - әлемдік саясат, дипломатия, тарих және филология ғылымдарының терминологиялық және категориялық ақпараттын білу, ресми және дипломатиялық құжаттармен жұмыс жасауға қабілеттілік; - кәсіби қызметті атқаруда тактика мен стратегияны құра алады; - соңғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жасалған жұмыстың қорытындысын көрсете алады; - өздігінен жаңа білімдер алу, оларды ықпалдастыру, талдау және сын баға беру қабілеттілігі; - метабілімдерді шығармашылықпен пайдаланады.

Кәсіби мақсаттарға арналған шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне бойынша араб тіліндегі жазба ескерткіштер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне бойынша қытай тіліндегі жазба ескерткіштер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ-араб лингвомәдени байланыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан мен Қытай арасындағы саяси қатынастардың тарихы (XVIII ғ. ортасы - XXI ғ. басы)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты магистранттарды қазақ халқының ғылымы мен мәдениетінің тарихына ғылыми қызығушылық тудыратын шығыс тілдеріндегі негізгі жазба ескерткіштермен таныстыру. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін кеңес дәуірінде қол жетпеген, әртүрлі шетелдердің кітапхана қорлары мен мұрағаттарында (архивтерінде) сақталған материалдар мен мәліметтерді зерттеу маңызды мәселеге айналды. Бұл пәнді оқу барысында ол материалдарды зерттеуде отандық шығыстанушылардың алдында тұрған міндеттерд

Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қатысты араб тіліндегі жазба деректер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты магистранттарды қазақ халқының ғылымы мен мәдениетінің тарихына ғылыми қызығушылық тудыратын шығыс тілдеріндегі негізгі жазба ескерткіштермен таныстыру. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін кеңес дәуірінде қол жетпеген, әртүрлі шетелдердің кітапхана қорлары мен мұрағаттарында (архивтерінде) сақталған материалдар мен мәліметтерді зерттеу маңызды мәселеге айналды. Бұл пәнді оқу барысында ол материалдарды зерттеуде отандық шығыстанушы-лардың алдында тұрған міндеттер

Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қатысты парсы тіліндегі жазба деректер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты магистранттарды қазақ халқының ғылымы мен мәдениетінің тарихына ғылыми қызығушылық тудыратын шығыс тілдеріндегі негізгі жазба ескерткіштермен таныстыру. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін кеңес дәуірінде қол жетпеген, әртүрлі шетелдердің кітапхана қорлары мен мұрағаттарында (архивтерінде) сақталған материалдар мен мәліметтерді зерттеу маңызды мәселеге айналды. Бұл пәнді оқу барысында ол материалдарды зерттеуде отандық шығыстанушылардың алдында тұрған міндеттерд

Қазақстанның сыртқы саясатындағы араб елдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Қазақстанның араб елдерімен дипломатиялық қатынастарының тарихын зерттеуді көздейді. Қолданылатын материалдар жүйелі, хронологиялық, географиялық және проблемалық қағидаттар негізінде беріледі. Шығыс елдерімен сыртқы саясатты жүргізу құралдары мен дипломатия, Қазақстан сыртқы саясатының тарихы бойынша жинақталған нақты материалдарды теориялық тұрғыда түсінуге үлкен мән беріледі. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - әлемдік саясат, дипломатияның терминологиялық және кате-гориялық аппараттын біледі; - меңгерген пәндер бойынша ұғымдық аппаратты ұдайы дамушы әлемнің нақты фактілері және құбылыстарымен байланыс¬ты¬рады; - шығыс тілінен алған практикалық білімдерін ғылыми мақсаттарға пайдалануды үйренеді.

Қазақстанның сыртқы саясатындағы Иран
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Қазақстанның Иранмен дипломатиялық қатынастарының тарихын зерттеуді көздейді. Қолданылатын материалдар жүйелі, хронологиялық, географиялық және проблемалық қағидаттар негізінде беріледі. Шығыс елдерімен сыртқы саясатты жүргізу құралдары мен дипломатия, Қазақстан сыртқы саясатының тарихы бойынша жинақталған нақты материалдарды теориялық тұрғыда түсінуге үлкен мән беріледі. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - әлемдік саясат, дипломатияның терминологиялық және категориялық аппараттын біледі; - меңгерген пәндер бойынша ұғымдық аппаратты ұдайы дамушы әлемнің нақты фактілері және құбылыстарымен байланыстырады; - шығыс тілінен алған практикалық білімдерін ғылыми мақсаттарға пайдалануды үйренеді.

Қазақстанның сыртқы саясатындағы Қытай
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - магистранттарды әртүрлі жанрдағы мәтіндермен (медиялық, ғылыми-жаратылыстану, гуманитарлық, техникалық) жұмыс жасауға дағдыландыруды және сол мәтіндердің лексикалық қорларын меңгеруді көздейді. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - әлемдік саясат, дипломатияның терминологиялық және кате-гориялық аппараттын біледі; - меңгерген пәндер бойынша ұғымдық аппаратты ұдайы дамушы әлемнің нақты фактілері және құбылыстарымен байланыс¬ты¬рады; - шығыс тілінен алған практикалық білімдерін ғылыми мақсаттарға пайдалануды үйренеді.

Қазақ-Шығыс әдеби байланыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – Қазақ және Шығыс әдебиеттерінің арасындағы әдеби байланыстардың қайнар бастауларын, аударманың негізгі теориялық мәселелерін, қазақ-парсы әдеби байланысындағы аударманың рөлін, арабтық сюжеттердің берілу жүйесін, қазақ әдебиетіндегі арабтық сарындарды анықтап, кешенді түрде саралау. Осы мақсаттардың үдесінен шығу үшін мынадай міндеттер қойылады: - қазақ-шығыс әдеби байланыстарының даму тарихын, шығу төркінін көрсету; - қазақ-шығыс әдеби байланыстарының негізгі әлеуметтік, мәдени, рухани болмысын саралау; - қазақ әдебиетінің көркем шығармаларындағы «шығыстық» деп танылып жүрген сарындардың ішінен таза парсылық мотивтерді ерекшелеп, олардың әсерін көрсету; - қазақ мысалдарының арабтық-парсылық түпнегізін, олардың көркемдік ұқсастығы мен айырмашылығын және қазақ қаламгерлерінің өзіндік қолтаңбасын анықтап, нәзирашылдық дәстүрдің белгілерін зерделеу; - «Шахнаманың» орысша, парсыша, қазақша аудармаларын салыстыра отырып, қазақ тіліндегі аударманың көркемдік ерекшеліктерін айқындап, текстологиялық талдаулар жасау; - салыстырылатын көркем шығармалардағы белгілі бір сюжет пен көркемдік құралдарды пайдаланудағы үндестік пен сабақтастықты саралау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегідей құзіреттерге ие болады: • Қазақ-Шығыс әдеби байланыстарын оқу нәтижесінде кез-келген елдің жеке, оқшау өмір сүрмейтінін, олардың бір-бірімен мәдени-әдеби тығыз байланыста ғана өркендейтінін білу; • Дәстүр үндестігі сюжет төркіндестігінен көрінеді, әдеби байланыстағы қалыптасқан дәстүрдің мәнін айқындауға мүмкіндік беретінін меңгеру; • Қазақ-Шығыс әдеби байланыстарының негізі әлеуметтік, мәдени, рухани болмыс арқылы көрінетін көркемдік шешім және көркем шығармалардағы “шығыстық” деп танылып жүрген сарындардың ішінен таза парсы әдебиеттеріне қатысты мотивтерді ерекше бөліп көрсету; • «Шахнаманың» орысша, парсыша, қазақша аудармаларын салыстырғанда, қазақ тіліндегі аударманың көркемдік ерекшеліктері айқындау, текстологиялық талдаулар қазақша тәржімалардағы аудармашылардың өзіндік қолтаңбаларын саралау; • Қазақ қаламгерлерінің шығармаларын парсы шығармаларымен салыстыра зерттеу, олардың сюжеттік, құрылымдық, мазмұндық жағынан бір-бірімен үйлесіп жатқаны зерделеу.

Қазақ-Шығыс әдеби байланыстары2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі замандағы Түркиядағы экономикалық реформалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – заманауи Түркияның 1923-2012 жж. экономикалық реформаларының ерекшеліктірін зерттеу. Аталған пәнде Мустафа Кемаль Ататюрктің экономикалық реформаларының алғышарттары мен себептері және олардың салдары, псоткемалисттік кездегі реформалар (Осман империясының капитуляцияға қарсы шығуы, өндірісті ұлттандыру, аграрлық реформа, қаржылық жүйе реформасы, банктік жүйе реформасы, этатизмнің экономикалық жүйесін құру) және олардың Түркияның саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуындағы ықпалы зерттеледі. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болуы тиіс: - заманауи Түркиядағы экономикалық реформалар ерекшеліктері мен салдары бойынша білім алады; - заманауи Түркиядағы аграрлық реформа тәжірибесі талданады: себептері, шарттары, салдары; - заманауи Түркиядағы индустриялизация реформасының тәжірибесі талданады: себептері, шарттары, салдары; - заманауи Түркиядағы либерализация реформасының тәжірибесі талданады: себептері, шарттары, салдары.

Қазіргі кезеңдегі Ирандағы әскери-саяси эволюциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытай өкіметі мен билігінің генезисі: тарихы және теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекеттің пайда болуы сұрағы қазіргі күнге дейін өзекті болып қалуда. Осы тақырыпты оқу мемлекеттің әлеуметтік шығу тегі мен негізі терең түсінуге мүмкіндік береді. Бұл пән мемлекеттің пайда болуындағы, мемлекеттің құрылу, мемлекеттің белгілері және пайда болуының әр түрлі иеориялары жайлы аспектілерді қарастырады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ғылыми мәліметтерді жинақтау үшін ақпараттық технологияларды меңгереді, жалпы білім контексінде жаңа ғылыми деректерді анықтауды; әртүрлі қиындықтағы ерекше міндеттерді орындау үшін шектес ғылымдардың концептуалды және методологиялық аппараттын қолдануды үйренеді; - ұйымдастыру, басқару, кеңес беру және аналитикалық қызметтерді орындауға дағдыланады; - өз мүдделерін қоғамдық және этикалық құндылықтармен, өндіріс пен қоғамның талаптарымен байланыстыруға қабілетті болады; - жобаларды дайындауға, зерттеу жобаларын іске асыру сценарийлерін жасауға дағдыланады; жаңа бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік.

Қытай тіліндегі келіссөз жүргізу практикасы және сөйлеу этикеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән іскерлік шығыс тілі тереңдетіліп оқытылады. Шығыс елдерінде бизнес жүргізу ерекшеліктері мен шығыс ментали-тетінің ерекшеліктерін ескере отырып, келіссөз жүргізу практикасы оқытылады. Оқитын шығыс тілінде әртүрлі ресми құжаттармен (келіссөз, өтініш, анықтама, мінездеме, қолдаухат, кіріс және шығыс қатынас хаттары, ресми және бизнес қатынас хаттары т.б.) жұмыс істеу практикасы жүргізіледі. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - тілдік білімдері және басқа е

Қытай тіліндегі түрлі жанрлардағы мәтіндерді лингвостилистикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән әртүрлі жанрдағы мәтіндермен – медиялық, ғылыми, гуманитарлық, техникалық – жұмыс жасау дағдыларын нығайтуды көздейді. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ғылыми мәліметтерді жинақтау үшін ақпараттық технологияларды меңгереді, жалпы білім контексінде жаңа ғылыми деректерді анықтайды; әртүрлі қиындықтағы ерекше міндеттерді орындау үшін шектес ғылымдардың концептуалды және методологиялық аппараттын қолдануға дағдыланады; - білім беру мекемелерінде тілден

Қытайдағы діни және этникалық қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытайдағы діни және этникалық қақтығыстар: оқудың заманауи әдістері және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Соңғы онжылдықта этникалық қақтығыстар мәселесі өзінің шешімін табуындағы қиыншылықтарымен Шығыс елдеріндегі өзекті мәселерінің біріне айналып отыр. Бұл мәселе қоғамдағы қайшылықтар мен саяси тұрақсыздықтың себебі болып тұр. Қазіргі таңдағы қақтығыстар этникалық, діни және территориады сипатпен айқандалады. Кез келген әлеуметтік қақтығыс пен оны реттеудегі шешім қабылдау механизмі мен шешім қабылдау нәтижелерінің салдарлары туралы көріністі олардың зерттеу, салыстырмалы және типологиялық анализ негізінде жасауға болады. Этноконфессионалды қақтығысты зерттеуде түрлі мектептер, қақтығысты зерттеудегі әдістер құралады. Соның ішінде, этноконфликтологиядағы «реалистік», «эволюционистік» және әлеуметтік-психологиялық дәстүр және т.б. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - оқыған пәндердің түсіну аппараты мен шынайы фактілер мен құбылыстарды салыстыру; - арнайы әдебиет пен басқа да ғылыми-техникалық ақпарат пен өзінің кәсіби қызметі саласындағы отандық және шетелдік ғылымның жетістіктерін қолдану; - өздігінен жаңа білімдер алу, оларды ықпалдастыру, талдау және сын баға беру, жаңаақпараттық технологиялар мен ресурстары мен заманауи іздеу әдістерін қолдану қабілеттілігі; - өткен тарихқа бойынша құндылықты қатынасына қатысты мәселелері бойынша өз бағытын айқындау және дәлелдеу; - методологиялық және статистикалық анализ жасау қабілеттілігі.

Қытайдағы жаңарудың теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән жаһандану үдерісі әлем елдері, соның ішінде Шығыс елдері тілдерінің сөйлеу практикасының өзгеруіне өз ықпал-әсерін тигізеді. Бұл әсер әртүрлі формада және әртүрлі саланы қамтиды: ғылыми, академиялық, ауызекі, кәсіби, жастардың және сөйле-ністің басқа түрлері. Осы трансформация үдерісі арнайы зерт-теуді талап етеді. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ұйымдастыру, басқару, кеңес беру және аналитикалық қызметтерді жүзеге асыра алады; - тілдік білімдерді п

Қытайдың сыртқы саясат доктринасы мен дипломатиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Шығыс елдерінің тарихи өткен және қазіргі кездегі дипломатиялық саладағы тәжірибесін меңгертуге бағытталған; шығыс елдерінің сыртқы саяси доктриналарының қалыптасу факторлары және процесстерімен таныстыруға, олардың кон-цептуалды негізінің сипаттамасы және сыртқы саяси страте-гиясының даму үрдістерінің ерекше белгілерімен таныстыруға бағытталған. Дипломатиялық қызмет пен этикеттің қыр-сырлары қарастырылады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - әлемдік саясат, дипломатия, тарих және филология ғылымдарының терминологиялық және категориялық ақпараттын білу, ресми және дипломатиялық құжаттармен жұмыс жасауға қабілеттілік; - кәсіби қызметті атқаруда тактика мен стратегияны құра алады; - соңғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жасалған жұмыстың қорытындысын көрсете алады; - өздігінен жаңа білімдер алу, оларды ықпалдастыру, талдау және сын баға беру қабілеттілігі; - метабілімдерді шығармашылықпен пайдаланады.

Лингвомәдениеттану аспектілеріндегі хинди/урду тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адамның санасында дүние туралы түсініктерінің және білімдердің концептуалдану процесін көрсететін тілдің когнитивті табиғатын оқыту шығыс қоғамдары мен олардың басшылары жүргізіп отырған саясатын түсінуге зор мүмкіндік береді. Сондықтан семантикасында тілдік және тілдік емес білімдердің ықпалдасуы байқалатынын, дискурста тілдік бірліктердің түрленуі мен мағынасының күшейетіні орын алатынын ескерсек, сондай-ақ кодификацияланған бірліктердің жаңа мағыналарын жасау механизмін табу үшін тілдік бірліктердің когнитивті-коммуникативті негіздерін оқыту шығыстанушы мамандарға өзекті де қажетті болып табылады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ғылыми ақпаратты жинақтау үшін ақпараттық технологияларды қолдануға, жалпы білім контексінде жаңа ғылыми фактілерді құруға дағдылану; - кәсіби біліктіліктің тілдік параметрларын жетік біле отырып, пәнаралық салада жұмыс істеуге, басқа пәндік сала сарапшыларымен бірлесіп әрекет қылуға қабілеттілік; - білімдерді ықпалдастыруға қабілеттілік; - Шығыс елдеріндегі маңызды тарихи, саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени үдерістерді зерттеудің әдістерін білетін болады.

Оқитын елдегі діни және этникалық қақтығыстар: оқудың заманауи
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Оқитын тіл елінің қолжазбаларын зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – Иранның асыл мәдени мұрасына айналған ежелгі жазба ескерткіштерімен, парсы жазуының тарихи даму жолын ашып көрсететін еңбектермен таныстыру, жазба ескерткіштердің қоғамның дамуына әсерін айқындау. Курс аясында парсы әдебиетінің жазба ескерткіштерін үйрене отырып, оқитын елдің дәстүрі, этнографиясы, каллиграфиясы, тарихы мен мәдениетін білу; ежелгі парсы әдебиетінің танымал жазушылары мен ақындарымен танысу, жазба ескерткіштер тілін игеру. Шығыстың жазба ескерткіштерімен, яғни шығыс елдерінің асыл мәдени мұрасына айналған ежелгі жазба ескерткіштерімен таныстыру, олардың мәтініне және мазмұнына сараптама жасау дағдыларын қалыптастыру. Бұл қолжазба мәтіндерін дұрыс оқып-түсінуге ғана қажетті емес, сонымен қатар мәтіндердің шығу жері мен уақытын, авторлары мен шығу тарихын анықтауға және түрлі жасанды құжаттарды айырып қарастыруға қажетті. Ежелгі классикалық мәтіндерді талдау арқылы шығыс елдерінің тарихы мен мәдениеті салаларынан білімді арттыру. Сонымен қатар ежелгі жазба ескерткіштерге шол жасау барысында ежелгі тіл таңбаларын қарастыру. Әр түрлі кезеңнің қолжазба мәтіндерін жақсы білу оларды тарихи дереккөздер ретінде пайдалануға жақсы негіз бола алады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегідей дағдыларға ие болады: • шетел филологиясы бойынша іргелі дайындық болуы тиіс; • қоғамдағы ғылымның рөлі туралы, әлеуметтік-гуманитарлық ғылым дамуының негізгі кезеңдерін, ғылыми зерттеу әдістері туралы білуі тиіс; • кәсіби қызметін жүзеге асыру барысында, алдымен, Қазақстанның ұлттық мүддесі тұрғысынан, өз елінің патриоты болуы тиіс; • коммуникативтік және басқа да қоғамдық іс әрекетті жүзеге асыру барысында өзге елдің мәдениетіне сыйластықпен қарайтын ұлтаралық принциптерге негізделуі тиіс; • үздіксіз интеллектуалдық дамуын қамтамасыз ететін жан-жақты дамыған тұлға болып қалыптасу.

Оқитын тіл елінің қолжазбаларын зерттеу әдістері2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік Азиядағы бизнес коммуникация ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнде ресми шығыс тілі, Үндістанда кәсіпкерлікті жүргізу ерекшеліктері және шығыс менталитетінің ерекшелігін еске ала отырып келіссөздер жүргізу практикасы оқытылады. Оқытылатын шығыс тілінде әртүрлі ресми құжаттармен практикалық жұмыс жасай білу көзделеді (келісім шарттар, өтініштер, анықтамалар, қолдаухаттар, мінездемелер,кіріс, шығыс қатынас қағаздары, ресми және іскерлік хаттар). Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - жалпы ғылыми контекстте жаңа ғылыми фактілерді келтіру, ғылыми мәліметтерді жалпылау технологияларын игеру, шектес ғылымдардың тұжырымдамалық және методологиялық аппаратын әртүрлі қиндық деңгейіндегі ерекше (күрделі) мәселелерді шешу үшін пайдалану; - ұйымдастыру,басқару және консультатциялық-сараптамашылық әректтерін жүзеге асыру дағдыларын игеру; - өз мүдделерін қоғамдық және этикалық құндылықтармен, сонымен қатар қоғам мен өндіріс қажеттіліктерімен қатар қоя білу; - басқа елдердің мәдениетін және салтын түсінуде тілдік білімін пайдалану арқылы халықаралық іскерлік ортада жұмыс істей алу; - жобаларды құрастыру, сценарилерді жобалау дағдыларын игеру; бастама көтеру және кәсіпкерлікке деген қабілетін жетілдіруді үйренеді; - ОА елдерідегі іскерлік қатынастар мен бизнес коммуникацияның әлеуметтік-психологиялық қырлары; - ОА елдеріндегі коммуникация модельдері; - ОА елдеріндегі бизнес коммуникация саласындағы жаңа білімдерді меңгеру

Оңтүстік Азиядағы діни және этникалық қақтығыстар: оқудың заманауи әдістері және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Соңғы онжылдықта этникалық қатығыстар мәселесі қоғамдық және саяси тұрақсыздықтардың қайнар көзі болып есептелетін көптеген шығыс елдерінде өзектілігі зор мәселе болып саналады. Қазіргі таңдағы көптеген қақтығыстарды этно діни территориалдық етіп теңестіруге болады. Кез келген әлеуметтік қақтығыстардың жалпы көрінісі, оларды шешудегі механизмдер және бұл шешімдердің мүмкін болатын нәтижелерін, оларды зерттеу салыс¬тырмалы және типологиялық анализ негізінде құруға болады. Магистрант этноконфессионалды қақтығыстар туралы ғылым мен қақтығыстарды зерттеудегі жолын білу керек. Соның ішінде этноконфессионалды қақтығыстар туралы ғылымның «реалистік», «эволюционистік», әлеуметтік-психологиялық және т. б. дәстүрлерді білу керек. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - методологиялық және статистикалық талдау жасауға дағдыланады; - ғылыми және практикалық мәселелерді анықтауға, тұжырымдауға және шешуге қабілетті болады; - әртүрлі қиындықтағы ерекше міндеттерді орындау үшін шектес ғылымдардың концептуалды және методологиялық аппараттын қолдануды үйренеді; - өткен тарихқа құрметпен қарауға байланысты мәселелерде өз ұстанымын дәйектеу және жеткізе біледі; - ғылыми мәселелерді шешуде кәсіби біліктіліктің тілдік параметрларын жетік біле отырып, басқа пәндік сала сарапшыларымен бірлесіп әрекет қылуға қабілеттілік; - аз немесе толық емес ақпараттар негізінде әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті ескере отырып, жаңа пікір ұсынуға қабілеттілік; - меңгерген пәндер бойынша ұғымдық аппаратты нақты фактілер және құбылыстармен байланыстыра алатын болады.

Оңтүстік Азиядағы саяси және экономикалық модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты магистранттардың Оңтүстік Азиядағы саяси және экономикалық модернизация үрдістері туралы білімін тереңдету мен кеңейту. Жалпы бағдарлама магистранттарды Оңтүстік Азиядағы саяси және экономикалық модернизацияны жеке тарихи пән ретінде өз бетінше түсініп, игеруін көздейді. Курстың негізгі мақсаттары келесідей: магистрантта жахандық масштабтағы саяси және экономикалық модернизация үрдістерінің кешенді көзқарасын қалыптастыру; Оңтүстік Азиядағы саяси және экономикалық реформалар туралы түсінік беру. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - жаңару теориясы мен әдістемесін білу; - Оңтүстік Азиядағы саяси және экономикалық модернизация үрдістерін талдау білу; - Оңтүстік Азиядағы саяси және экономикалық реформаларын моделдеу және болжау дағдыларына ие болу.

Орталық Азия елдерінің экономикалық өркендеуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Орталық Азия елдерінің экономикасының дамуының жағдайы және болашағы туралы жүйеленген білім беру, субаймақтағы қарым-қатынастынң ерекшелігін көрсту, негізгі аймақтық державалардың экономикалық стратегиясына сипаттама беру, Орталық Азияның халықаралық экономикалық мәселелерін, ішкі дамудың кейбір ерекшеліктерін және де жас маманды аталмыш тақырып бойынша өз бетінше жұмыс жасауға бағыт-бағдар беру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінеде магистрант төмендегі құзыреттіліктерге ие болу керек: - Лекция тыңдау мен өз бетінше жұмыс жасаудың нәтижесінде Орталық Азия субаймағындағы экономикалық жағдай жайында хабардар болу; - Аймақтағы негізгі сыртқсаяси ойыншылардың стратегиясын білу; - Аймақтағы қайшылық жағдайларды, негізгі елдердің мүддесін, Орталық Азиядағы жеке мемлекеттердің және бүтін аймақтың дамуына талау жасай білу; - Қарастырылып отырған тақырыптарға арналған оқу, анықтамалық және статистикалық еңбектермен жұмыс жасай білу.

Осман тіліндегі мәтіндерді зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Таяу және Орта Шығыстағы билік пен қоғамның өзара қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - nii-vost

Таяу Шығыс және Солтүстік Африка елдерінің қоғамдық-саяси процестеріндегі ислам факторы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Таяу Шығыс және Солтүстік Африка елдерінің қоғамдық-саяси процестеріндегі ислам факторы» пәнін оқытудың мақсаты қоғамдық жүйенің қалыптасыуы мен өзгеруі және оның дамуына «исламдық фактордың» әсер ету жағдайында Таяу Шығыс және Солтүстік Африка елдеріндегі діннің орны мен рөлін зерттеу болып табылады. Қоғамдық-саяси процестерде исламдық фактор мен оның орнына қатысты мәселелерді қарастырғанда тарихи және геосаяси талдау жасау әдістерін пайдалануға үйрену. Пәнді оқу нәтижесінеде магистрант төмендегі құзыреттіліктерге ие болу керек: - Таяу Шығыс және Солтүстік Африка елдерінің қоғамдық-саяси процестеріндегі діннің рөлін білу; – ойлау қабіленің, ақпаратты жинақтау, талдау, мәселені таңдай білу және оған жету жолын таба білу қабілеттілігінің болуы; – ауызша және жазбаша сөйлегенде ойды логикалық дұрыс, негізді және анық айта білу; – тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерді құрметпен және ұқыпты пайдалану, әлеуметтік және мәдени өзгешеліктерді төзімділікпен қабылдау.

Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріндегі қазіргі қоғамдық-саяси жағдай
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - nii-vost

Түркия және Таяу, Орта Шығыстағы аймақтық қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – жаңа замандағы Таяу және Орта Шығыстағы аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Түркияның рөлін зерттеу. ТОШ – әртүрлі ұлы державалардың құқықтары ұштасатын аймақ. XVIII ғ. – ХХ ғ. басында аймақ елдері Осман империясы мен Иран құрамына кіретін. Ирактағы және Сауд Аравиясындағы ірі мұнай кен орнының ашылуы аймақты геосаясат тұрғысынан одан сайын маңызды ете түсті. 1-дүниежүзілік соғыс кезінде аймақ Антанта және континенталдық блок елдері арасындағы әскери қимыл сахнасына айналды. Осман империясы құлағаннан кейін Портаның араб ауылдары Англия мен Франция мандатына айналды. Иран Ресей мен Англияның жартылай колониясына айналды. В результате распада колониальных империй на территории БСВ образовались независимые государства. Бұл аймақтағы оқиғалар Түрік Күрдістанындағы жағдайға ықпалын тигізеді. Түркия көптеген қақтығыстарға қатысты және қатысады, сонымен қатар терроризмге қарсы күрестің маңызды звеноларының бірі болып табылады. Аталған курсты оқу барысында магистрант ЖОШ аймағындағы XVIII ғасырдан бастау алатын жағдайды, Сирия, Ирак, Ливан, Йемен, Египеттегі ішкісаяси және мемлекетаралық қақтығыстардың динамикасы мен даму перспективалары туралы, сонымен қатар ондағы Түркияның рөлі, Түркияның өзге елдермен қатынасының дамуы туралы біле алады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей біліктіліктерге ие болады: - ТОШ-ғы жағдай туралы білім, Сирия, Ирақ, Ливан, Йемен, Египеттегі ішкісаяси және мемлекетаралық қақтығыстардың динамикасы мен даму перспективалары туралы, сонымен қатар ондағы жағдайды реттеудегі Түркияның рөлі туралы білім; - ТОШ аймағындағы XVIII ғасырдан бастау алатын геосаяси үрдістерді тани лады; - аймақтағы Түркияның сыртқысаяси стратегиясының эволюциясын моделдей алады; - Түркия мен аймақ елдері қатынасын және қақатығыс перспективаларын болжай алады; - алған білімдерін ғылыми зерттеушілік саласында немесе өзге де қызмет саласында қолдана алады.

Түркия мемлекетінің тіл саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты Түркияның тілдік саясаты туралы, ағылшын тілінен енген кірме сөздердің саны, құрамы, дәрежесі, оның түрік тіліне бейімделуі немесе ассимиляциялық өзгешеліктері жайында оқыту. Бұл құбылыс жаһанданудың үдерістерімен байланысты және америка-ағылшын мәдениеті ықпалына түскен тілдердің шеңберіндегі лексикалық деңгейімен байланысты. Сондықтан бірізділік, жүйелілік және стандарттау нәтижесінде ағылшын тілді лексика әсеріне ұшыраған тілдің әдеби нормасы ерекше қолданысқа ие болады

Түркиядағы қазіргі заманғы саяси жаңарулар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркиядағы этникалық және діни қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркияның сыртқы саясатындағы Батыс пен Шығыс арақатынасының проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үнді мемлекетінің тіл саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән жаһандану үдерісі әлем елдері, соның ішінде Шығыс елдері тілдерінің сөйлеу практикасының өзгеруіне өз ықпал-әсерін тигізеді. Бұл әсер әртүрлі формада және әртүрлі саланы қамтиды: ғылыми, академиялық, ауызекі, кәсіби, жастардың және сөйле-ністің басқа түрлері. Осы трансформация үдерісі арнайы зерт-теуді талап етеді. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - ұйымдастыру, басқару, кеңес беру және аналитикалық қызметтерді жүзеге асыра алады; - тілдік білімдерді п

Үндістан және Оңтүстік Азияның аймақтық қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – Оңтүстік Азия аймағындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Үндістанның рөлі. Оңтүстік Азия елдерінің экономикалық дамуының әртектілігі, тұрғындардың тығыз орналасуы және демографиялық жарылыс аймақтағы қауіпсіздікке өз әсерін тигізді. Қақатығыстардың жоғары көрсеткіші діни келіспеушіліктер, аймақтық даулар сияқты факторларға байланысты болып отыр. Осы аталған факторлардың барлығы Оңтүстік Азиядағы экстремизм мен терроризмнің өсуіне әкеліп соғады. Оңтүстік Азия аймағындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуде Үндістанның рөлі жоғары: Шығыс Пкістандағы жағдай, Ланкийлік қақтығыс, Кашмир маңындағы аймақтық дау. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - қауіпсіздік мәселелерінің теориясы мен әдістемесін білу; - Оңтүстік Азиядағы қауіпсіздікке төнетін негізгі қатерлерді білу; - Оңтүстік Азиядағы геосаяси жағдайды және ондағы Үндістанның рөлін түсіне білу; - мәселелерді моделдеу және болжау дағдыларына ие болу мен Оңтүстік Азиядағы қауіпсіздік қатерлерін реттеу.

Үндістанның сыртқы саясаты мен дипломатиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Үндістанның тарихи өткен және қазіргі кездегі дипломатиялық саладағы тәжірибесін меңгертуге бағытталған; шығыс елдерінің сыртқы саяси доктриналарының қалыптасу факторлары және процесстерімен таныстыруға, олардың концептуалды негізінің сипаттамасы және сыртқы саяси стратегиясының даму үрдістерінің ерекше белгілерімен таныстыруға бағытталған. Дипломатиялық қызмет пен этикеттің қыр-сырлары қарастырылады. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - әлемдік саясат, дипломатия, тарих және филология ғылымдарының терминологиялық және категориялық ақпараттын білу, ресми және дипломатиялық құжаттармен жұмыс жасауға қабілеттілік; - кәсіби қызметті атқаруда тактика мен стратегияны құра алады; - соңғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жасалған жұмыстың қорытындысын көрсете алады; - өздігінен жаңа білімдер алу, оларды ықпалдастыру, талдау және сын баға беру қабілеттілігі; - метабілімдерді шығармашылықпен пайдаланады.

Халықаралық және аймақтық қатынастар жүйесіндегі Шығыс елдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты халықаралық және аймақтық қарым-қатынас жүйесіндегі Шығыс елдерін кешенді зерттеу болып табылады. Курс магистранттарға шығыс елдерінің негізгі сыртқы саяси концепциялары туралы және олардың сыртқы саясатының эволюциясы жайында мәлімет беруге бағытталған.. Алға қойған мақсаттарға жету үшун сабақ беру барысында төмендегі мәселелерді шешу көзделген: – жүйелі тәсілдердің негізгі ережелерін түсіну және оны халықаралық қарым-қатынасқа және де Шығыс елдерінің өркениеттік ерекшелігіне қарай икемдеу; – Шығыс елдерінің контекстінде халықаралық қарым-қатынастағы аймақтық қосалқы жүйелердің жұмысын, олардың жұмысындаға жалпы заңдылқтарының өзгеруі туралы мәлімет алу; – Шығыс елдеріндегі аймақтық қосалқы жүйелердің жұмысына байланысты негізге әдебиеттерде жазылған мәліметтерді игеру. Пәнді оқу нәтижесінеде магистрант төмендегі құзыреттіліктерге ие болу керек: - жүйелі ойлай білу, кәсіби қызметке қатысы бармәселелердің халықаралық-саяси және дипломатиялық мәнін анықтай білу; - талаулық зерттеудің стратегиясын, халықаралық қызметтің ұзақмерзімді және ортамерзімді жоспарланын құру, қауіп-қаптерлерді бағалау; - қажетті материалдарды табу, жинақтау және негізделген қорытынды жасай отырып оларды өңдеу. - Шығыстағы халықаралық қатынастардағы аймақтық қосалқы жүйелердің жұмыс жасау механизмін білу; - ақпаратты алу үшін деректермен және әдебиеттермен жұмыс жасай білу.

Хинди/урду тіліндегі келіссөз жүргізу практикасы және сөйлеу этикеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән іскерлік шығыс тілі тереңдетіліп оқытылады. Шығыс елдерінде бизнес жүргізу ерекшеліктері мен шығыс ментали-тетінің ерекшеліктерін ескере отырып, келіссөз жүргізу практикасы оқытылады. Оқитын шығыс тілінде әртүрлі ресми құжаттармен (келіссөз, өтініш, анықтама, мінездеме, қолдаухат, кіріс және шығыс қатынас хаттары, ресми және бизнес қатынас хаттары т.б.) жұмыс істеу практикасы жүргізіледі. Пәнді оқудың нәтижесінде магистрант келесідей біліктілікті иемденеді: - тілдік білімдері және басқа елдердің мәдениеті мен салттарын жайлы түсініктерін қолдану арқылы халықаралық бизнез саласында жұмыс істей алады; - қоғамдық және мәдени құбылыстардың арақатынасын зерттеу әдістемелері туралы, әлеуметтік және мәдени үдерістерді болжамдау бойынша білім алады; - кәсіби қызметте кездесетін және терең кәсіби білімдерді талап ететін мәселелерді тұжырымдай және шеше алады; - шығыс тілінен практикалық білімдерін, метабілімдерін шығырмашылықпен пайдаланатын болады.

ХХІ ғ. араб әлеміндегі трансформациялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шағатай тілінің текстологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты шығыстану ғылымының түрлі бағыттарында қолданылатын дисскуссиялық тәсілдердің барлық қиындықтарын ескре отырып, шығыстанушы магистранттарға Шығыс елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық процестер туралы түсінік беру. Курстың мақсаты батыстық және шығыстық модернизациялардың ұқсастығына, атап айтсақ териялардың өзара ықпалына, екшеліктеріне және қарама-қайшылына байланысты дүниежүзілік зерттеулерді қарастыру. Модуль магистранттарды Шығыс елдерінің саяси-экономикалық модернизациясын зерттейтін методологиямен таныстырады. Шығыс елдерінде өтіп жатқан модернизациялық процестердің аймақтық ерекшелігіне талдау жасайды. Дәстүрлі шығыс қоғамының модернизациясының экономикалық және әлеуметтік аспектілерін зерттейді. Шығыс елдеріндегі қазіргі экономикалық-әлеуметтік модернизацияның жетістіктерін, контрастын және қарама-қайшылығын қарастырады. Пәнді оқу нәтижесінеде магистрант төмендегі құзыреттіліктерге ие болу керек: - әлеуметтік-экономиклаық модернизацияны оқудың теориялары мен әдістерін білу; - қазіргі әлеуметтік-экономиклаық процестердің шығу тарихына талдау жасау және Шығыс елдерінің дамуына байларысты орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар жасай білу; - Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық модернизациясын зерттеуде шығыстану саласындағы терең теориялық және практикалық білімді және шығыстану ғылымындағы соңғы жетістіктерді қолдана білу; - шығыс елдеріндегі модернизациялық процестер туралы ақпараттарды өңдеу және интерпритациялау әдісін еркін қолдана білу.

Шығыс елдеріндегі қазіргі тарихи үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс өркениеттерінің дәстүршілдігі мен жаңаруы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этноконфессиалды фактор және Оңтүстік Азиядағы ұқсастық саясаты (XX-XXI ғғ.)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Этноконфессиалды фактор және Оңтүстік Азиядағы ұқсастық саясаты (XX-XXI ғғ.)» пәнін оқудың себебі магистранттарды мемлекет мен мемелекеттік теорияларымен, Таяу және Орта Шығыстағы мемлекеттіктің методологиясымен, Таяу және Орта Шығыстағы билік пен қоғамның қалыптасу және даму тарихымен, Шығыстағы мемлекеттіктің әлеуметтік-мәдени өлшемімен таныстыру болып табылады.. Курстың мақсаты: - жүйелі тәсілдің негізінде сәйкестілік ұғымына талдау жаса; - ХІХ ғасыр мен ХХ ғ. бірінші жартысындағы Британдық Үндістандағы діни-саяси қарым-қатынастың ерекшелігін зерттеу; - жүйелі көзқарастың негізінде әлеуметтік процестердің мемлекеттік құрылыспен және дамуымен байланысын көрсету; - Қазіргі кездегі Үндістан мен Пәкістанның саяси және әлеуметтік-мәдени дамуындағы этноконфессионалды аспектілерді талдау жасау. Пәнді оқу нәтижесінеде магистрант төмендегі құзыреттіліктерге ие болу керек: - мемлекеттің болмсы, маңызды сипаттамалары және функциялары жайында білу; - жүйелік көзқарас пен сәйкестік түсінігі жайында білу керек; - Оңтүстік Азиядағы колониялыдық және тәуелсіз кездегі дамудағы діни-саяси ықпалдасу мәселесін талдау жасай білу; - Оңтүстік Азия елдеріндегі этноконфессионалдық дамудың ортақ әлеуметтік-мәдени матрицамен өзара байланысын түсіну; Оңтүстік Азиядағы этноконфессионалдық даму мен сәйкестік саясатына қатысты мәселелерід түсіну үшін жүйелі талдау жасауды үйрену.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение