Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Дінтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
 • Бейіндік бағыт - гуманитарлық білім магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: АКУИН, 2017 (Австрия, Вена қ.)
Бағдарлама: 6М020600 – Дінтану
Оқу деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест) және мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл, 1.5 жыл (кәсіптік)
Кәсіби қызмет түрлері:
– кәсіптік дайындық кезінде – сараптамалық-кеңес беретін зерттеу институттары; қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер, оқу орындары; халықаралық мәдени-ағарту орталықтары мен қайырымдылық ұйымдары; БАҚ;
– ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде – ғылыми, меншіктің кез-келген түріне жататын ғылыми-зерттеу мекемелері, республикандық және облыстық мемлекеттік органдар; оқу-тәрбиелік және меншіктің кез-келген түріне жататын жоғарғы оқу орындары; жобалық-аналитикалық зерттеу ұйымдары.
«6М020600 – Дінтану» мамандығы бойынша гуманитарлы ғылымдар магистрі
Кәсіби (бейіндік) пәндер:
• Дін тарихы
• Діни антропология
• Діни философия
• Қазіргі әлемдегі дін эволюциясы
Білім беру артықшылықтары:
• Білім берудің жоғарғы сапасының кепілі. Авторлық магистерлік бағдарламалар бойынша дәрістерді профессорлар, доценттер, үздік оқйтушы-практиктер, сонымен бірге шетелден шақырылған мамандар өткізеді.
• Жеке оқу-ғылыми траекториясы бойынша оқыту.
• Білім алуды докторантурада жалғастыру мүмкіндігі.
• Магистранттар өз ғылыми жұмыстарының нәтижелерін «Хабаршы» журналында жариялауға мүмкіндігіне ие.
• «Дінтану» оқу үдерісін өзгертетін, қоғамдық қажеттіліктерге жылдам жауап бере алатын және студенттер, магистранттар мен докторанттардың жеке қызығушылықтарын ескеретін білім беру бағдарламаларын жасаудың модулды принципін жүзеге асырады.
• Ғылыми-философиялық зерттеудің заманауи әдістерін меңгеру, жетекші ғылыми-зерттеу мекемелерімен танысу және олармен байланыс орнаиу мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: магистранттар серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндігі бар
• Мармара (Туркия)
• Кастамону (Туркия)
• Исследовательский центр Евразийской культуры и искусства Университета изобразительных искусств Мимар Синан Еуразиялық мәдениет және өнер (Туркия) ,
• Манчестер Университеті (Англия)
• Оклахома штаты Университеті (АҚШ)
• Христиандық пен исламды зерттеу орталығы (АҚШ)
• Славяндық Еуропалық университеті
• Исламдық мәдениет орталығы (Қытай)
• Гуманитарлы және әлеуметтік ғылымдар институты (Корея)
• Уппсала Университеті (Швеция)
• Цюрих Университеті, Швейцария,
• Комплутенсе Мадрид университеті, Испания
Тәжірибеден өту орындары және болашақта жұмысқа орналасу мүмкіндігі: Алматы қаласының жастар саясаты бойынша Басқармасы, Алматы қаласының дін істері бойынша Департаменті, ҚР БҒМ ҒК, Философия, саясаттану және дінтану институты: Алматы қ., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстанның орта және жоғарғы білім беру мекемелері, Әкімшілік ("акимат"), Қарулы құрылымдар (ҰҚК, ІІМ) БАҚ, ғылыми-зерттеу, мұражай орталықтары, діни ұйымдар (ҚМДБ, мешіттер және т.б.). ІІМ, ҰҚК және прокуратура органдарында дін істері бойынша маман, мемлекеттік-құқықтық сұрақтар, дінаралық және конфессияаралық қатынастар бойынша консультант, мемлекеттік, конфессионалдыы және қоғамдық ұйымдар, жоғары және арнайы орта оқу орындарында оқытушы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дінтану
Мамандық шифры
6M020600
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бейіндік бағыт , Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Діни бірлестіктер қызметін құқықтық реттестіру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни бірлестіктер қызметін құқықтық реттестіру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Дін антропологиясының тарихы мен теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты магистранттарға адам туралы ғылыми дінтанулық, философиялық және теологиялық бағыттар мен мектептер, концепциялар туралы білім беру; адам мәнін түсіну және оның өмір сүруімен байланысты конфессияаралық қатынастар мәелесінде тыңдаушылардың кәсіби біліктілігін жетілдіру. Пәннің құрылымы: Діни антропология тарихы мен теориясы ғылым ретінде. Әлемдік діндер адам туралы. Православиялық антропология: тарихы және қазіргі кезең. Католиктік антропология. Протестанттық антропология. Исламд

Дін әлеуметтік реттеуші ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін және ғылым: тарих және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін және отбасы, дін және этнос, дін және әлеуметтік стратификация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін тарихының қазіргі заманғы мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін туралы мемлекеттік заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни бірлестіктер қызметін құқықтық реттестіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни ілім әдебиетін талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дінтану әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дінтанулық сараптама әдістемелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Дінтанулық сараптама әдіснамасы» пәні «Дінтану» («Діндер тарихы» магистрлік бағдарламасы) бағыты бойынша оқу жоспарындағы пәндердің вариативті бөлігінің тағдамалы курсы болып табылады. Пән діндерді оқуда жүзеге асырылады және магистранттарға арналған. Пәннің мақсаты – дінтанулық сараптама жүргізудің негізгі принциптерімен танысу, сараптама жүргізу қабілетін игеру мен олардың нәтижелерін жасау. Пәннің міндеттері – дінтанулық сараптама жүргізудің заңнамалық базасын оқу, сот отырыстарының қағаздарымен танысу және сот жұмыстарындағы сарапшылық қорытындыларды талдау, дінтанулық сараптама жүргізу әдістерін меңгеру. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттіліктерді игерулері тиіс: Білуі тиіс: - дінтанулық, философиялық, әлеуметтік-саяси және ғылыми әдебиеттерді; - діни дәстүрлердің қасиетті мәтіндерін; - дінтанулық білімнің онтологиялық, гносеологиялық және құндылықтық аспекттерінің ерекшеліктерін; Жасай білуі тиіс: - болжай білу және ұсыныс жасау; - кітапханалық қорлар, ақпараттық жабдықталған компьютерлік жүйелер мен мерзімді басылымдарда ақпарат іздеу; - алынған мәліметтерді өңдеу, талдау және жүйелеу; Игеруі тиіс: - ауызша және жазбаша дереккөздермен жұмыс жасау әдістерін; - зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда қабілеттері мен дағдыларын пайдалану қабілетін; - қазақстандық және шетелді дінтану тарихы аясында кәсіби білімін пайдалану қабілетін

Дінтанулық сараптаманы жүргізу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа діни ағымдармен және культтермен коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа өсиет мәдени ескеркіш және қасиетті мәтін ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жастар арасындағы діни экстремизм мен терроризмнің алдын-алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи дінтану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Иудейская теология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Канондық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты адамның шындықты қабылдауын қасиеттендеруі ретінде діни өнердің мазмұнын ашу, мистикалық тәжірибенің жетістіктерінің, вербалды психо-менталды және діни және мифологиялық хронотоптарды материалдық құрастырудың ерекшеліктерін меңгерту. Қысқаша мазмұны: Әлемдік діндердің ғұрыптық архитектурасы пәнаралық дінтанулық зерттеудің пәні ретінде. Діни өнердің архаикалық пласттары. Халықтық ұлттық діндердің сакралды өнері. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзыреттерді меңгеруі т

Кореяның мәдени дипломатиясы
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Аудит - востоковедения

Қазақ философиясындағы діни-философиялық ізденіс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылып отырған курс әрі мәдениеттанулық, әрі арнайы философиялық бағытқа жатады. Осыған байланысты оның атауы анықталады - «Қазақ мәдениетіндегі діни-философиялық ізденістер». Курстың мақсаты магистранттарды қазақ діни философиялық дәстүрімен таныстыру, оның отандық мәдениеттегі орнын көрсету. Курстың құрылымы: Қазақ діни философиясын зерттеудің негізгі концептуалды бағымдары. Қазақ діни философиялық мәдениетінің қолда бар тарихи очерктеріне шолу. Қазақстанның діни философиялық мәдениетінің ба

Қазіргі әлемдегі адам құқығы: дін, мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы дін әлеуметтануы және психологиясының негізгі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы дін феноменологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы дін философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді иегрудің мақсаты: қазіргі діни филоофияның негізгі бағыттары мен таныстыру. Курс мазмұны: Қазіргі діни философияның категориалдық аппараты. Қазіргі діни философияның әдіснамалық негіздері. Діни философияның дәстүрлері. Феноменология, постмодерн, аналитикалық философия. Тіл философиясы проективті білім және жаңа таным әлемдері туралы. Философиядағы маргиналды тақырыптарды ашу (соғыс, жалған, саяхат). Синергиялық антропология. Феноменологиялық антропология. Тіл философиясы және лингвистика

Қазіргі заманғы діни философия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі конфессиялардағы коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қақтығыстарды талдау және басқару әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құран мәдени ескерткіш және қасиетті мәтін ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқару және конфессиялардың іс-әрекеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік-діни қатынастар: шетелдік және отандық тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар: шетелдік және отандық тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұсылман құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың негізгі мақсаты мұсылмандық мәдениеттің құндылықтарын қазіргі заман тұрғысынан және тарихи тәжірибені назарға ала отырып тұтас көрсету. Тараулар мазмұны: «Жалпыадамзаттық құндылықтар» түсінігі мазмұнын теориялық талдау. Ислам этикалық мәдениетінің негізгі ерекшеліктері. Мұсылмандық этикалық мәдениеттің философиялық негіздемелері туралы. Кемел адамды қалыптастыру – ислам этикасының негізгі мазмұны. Құрандағы жалпыадамзаттық құндылықтар. Құрандағы жалпыадамзаттық құндылықтар арқылы магистранттардың адамгершілік мәдениеттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзыреттерді меңгеруі тиіс: Білуі тиіс: - курстың негізгі түсініктерін және терминологияларында бағдарлана алу; - ислам мәдениетінің құрылымын, қызметін, мұсылмандық мәдениет құндылықтарын, оның дамуы мен негізгі теорияларын; Жасай алуы тиіс: исламдағы мәдени үрдістер мен мәдени мұраларға байланысты мәселелерде өз бағытын білдіріп, негіздеу; Меңгеруі тиіс: - курс бойынша алған білімін қызметі барысында қолдана алу.

Практикалық теология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы теология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді түпнұсқалар негізінде батыс христиан дәстүріндегі құдай ілімінің даму ерекшеліктері таныстыру, Шыңыс шіркеуінің ілімі мен догматикалық және канандық айырмашылықтарын анықтау. Мазмұны: Рим кафедрасының жоғарылау себептері. Рим империясының бөлінуі және варварлардың шабуылы. Рим Шіркеуінің басақа Шіркеулермен қарым-қатынасы. Отношение Римской Церкви с другими Білуі тиіс: Шығыс пен Батыс шіркеулерінің діни ілімі;Шығыс пен Батыс шіркеулері іліміндегі догматикалық ұқсастықтар мен айырмашылықтар туралы түсінікке ие болу. Жасай білуі: православтық, католиктік, протестанттық богословия ерекшеліктерін айырып көрсету, нақты шіркеудің богословиясының негізгі ерекше ұғымдарын анықтау. Меңгеруі тиіс: Батыс шіркеуінің шығыс шіркеуінен догматикалық және канондық ерекшеліктерін айқындау дағдысына.

Сыни және шығармашылық ойлауға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теологиялық сараптама әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теологияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ ғасыр дін философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: магистранттарды діннің философиялық концептуализациясының ең ірі дәстүрлерінің ішіндегі философиялық логикаларды талдаумен таныстыру. Зерттеу пәні болмыстың алғашқы себептеріне арналған философиялық ой және «Құдай», «қасиетті», «діни тәжірибе» т.б. түсініктерге жауап ретіндегі түсініктер болып табылады. «Құдай» түсінігі онсыз онтология мен эпистемология құрылмайтын логикалық ойластырылған категория ретінде талданады. Пәнді оқытудың нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттіліктерді игерулері тиіс: Білуі тиіс: - - Әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихын, дін философиясының өзекті және басым мәселелерін, діні мен ауқымын бейнелейтін философияның дамуының негізгі кезеңдерін; - «Мәдениет философиясы» және оның миф философиясы, өмір философиясы, философиялық антропология, герменевтика, құбылыс сияқты салалардағы дін ұғымы, түрлі философиялық мектептердегі дін теориясын; - - онтология, эпистемология және діни метафизиканың ерекшелігін. - специфику религиозной метафизики, онтологии и гносеологии. Жасай білуі тиіс: - - дербес дінтанулық мәселелер бойынша әдебиеттерді зерттеуге және еркін бағдар алуға; - нақты зерттеу міндеттерін негіздей отырып жаңа әдістерді өзгертуге және дамытуға тиісті зерттеу әдістерін таңдау; - - Жинау, өңдеу және ақпаратты талдау үшін жаңа технологияларды пайдалана отырып, әр түрлі ғылыми-зерттеу әдістерін пайдалана отырып өнеркәсіп және білім дамуын дін мәселелерге қатысты жалпы және арнайы мәселелері талдау; - - Әлемнің философиялық, ғылыми және діни суреттерінің мәселелерін және негізгі ұғымдар мен мәселелерді жұмыс істеу үшін түсінуі, өмірдегі адам білімінің нысандарын, сондай-ақ қазіргі заманғы қоғамдағы оның көрінісі, рухани және материалдық құндылықтардың өзара қарым-қатынасы, адам өмірінде, қоғам және өркениеттегі олардың рөлін түсінуі; - - теология, дін философиясы, философиялық және діни антропология байланысын және мүмкіндіктерін анықтай білу; - - дін философиясының гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орнын, оның нысаны мен зерттеу пәнінің ерекшелігін, қалыптасу тарихын, неғұрлым өзекті мәселелерін көрсету; - - кәсіби және әлеуметтік қызметте білім мен дағдыларын пайдалану. Игеруі тиіс: - - философиялық және діни мәтіндегі дереккөздермен жұмыс; - - жалпылау және өңдеу нәтижелерін талдау және қолда бар ғылыми, әдеби дереккөздер аясында оларды түсіндіру; - - Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмыс жүргізу; - - Қоғамда және қазіргі әлемдегі секуляризация және сакрализация процестерін талдау.

Этно-діни бірегейлік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Зерттеу тәжірибесі 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение