Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Метрология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технология магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN (Германия)
Бағдарлама: 6М075000 – Метрология
Оқу деңгейі: магистратура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• Өлшеу техникасы мен өнім сапасын бақылауды жүзеге асыру;
• Қлшеу құралдарының мемлекеттік және халықаралық талаптарға сәйкестігін тексеру, приборларды сенімдеу;
• Метролог, метрологиялық сараптама саласындағы маман;
• Жобалық-ізденімпаздық, ғылыми-зерттеу институттарындағы ғылыми қызметкер, оқу орындарындағы оқытушы (орташа кәсіптік, жоғары).
Профильдік пәндер:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылшын тілінде)
• Техникалық және бағдарламалық метрологиялық қамту құралдары
• Зерттеу әдістері мен ғылыми таным
• Өлшеу сапасын қамту
• Метрологияның заманауи мәселелері
Білім берудің артықшылықтары:
• Физикалық құбылыстарды ескере отырып, әрі заманауи құрылғыларды қолдану арқылы өнім мен процестердің метрологиялық сипаттамаларын терең зерттеу;
• Нәтижелерді математикалық өңдеу әдістерін қолдану; ;
• Өлшеу құралдарын (ӨҚ) калибрлеу, сенімдеу, жөндеу және тестілеу бойынша әдістемелерді меңгеру; ӨҚ аттестаттау және сертификаттау.
Халықаралық байланыстар:
• Каунас технологиялық университеті (Каунас, Литва);
• Метрология институты (Каунас, Литва);
• Ақпараттық технологиялар, механика және оптика университеті (Санкт-Петербург, Ресей);
• Техникалық университет (Брауншвайг, Германия);
• Чехия Техникалық университеті (Прага, Чехия);
• Политехникалық университет (Валенсия, Испания);
• Орталық Лион институты (Лион, Франция);
• Корольдік университеті (Мадрид, Испания);
• Физика-техникалық төменгі температуралар институты (Харьков, Украина);
• Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті (Челябинск, Ресей Федерациясы);
• Томск политехникалық университеті (Томск, Ресей Федерациясы) және т.б.
Практика өтетін және болжамды еңбекпен қамту орындары: Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу және метрология Департаменті; Ұлттық аккредиттеу орталығы; «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК; «ҚазМетрИн» РМК; «Каэкспоаудит» ЖШС, Алматы қаласы; Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы; «Прикаспийский Центр Сертификации» ЖШС, Алматы қаласы; Мемлекеттік кірістер Департаменті; «QS Azia Sertik» ЖШС, Алматы қаласы; «Азия метрологиялық орталығы» ЖШС, «ҚТЖ ҰК» АҚ; «Жаркент крахмал зауыты» ЖШС; «Сынама палатасы» ЖШС; «Ел-Стандарт» ЖШС; «Бюро Веритас Қазақстан» ЖШС, Алматы қаласы; «Innovative technology company» ЖШС, Алматы қаласы және т.б.

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Метрология
Мамандық шифры
6M075000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Оқу түрлері
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным және зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математика (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және бизнес орта
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - - Ағылшын тілінде қысқаша әңгіме (мәдениет және іскерлік орта), әдіснаманы пайдалана отырып, қорытынды (жазбаша және ауызша) жасау -Слайдтар мен көрнекі материалдар арқылы алдын-ала жазылған 2 минуттық қысқа әңгімеге ауызша презентация жасау - Ойын динамикасын пайдаланып, қысқа әңгіменің мазмұнын түсіну Пәннің дамуының нәтижесі мәдениет және бизнес салаларында әдіснамаларды (жазбаша және ауызша түрде) пайдалана отырып, презентация жасау.

Метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық және программалық құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метрологияның қазіргі заманғы дамуының аспектілері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метрологияның қазіргі заманғы мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метрологияның қазіргі заманғы мәселелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механика (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Игеру мақсаты студенттерді классикалық және қазіргі заманғы физика мен физика теорияларын, физиканың негізгі заңдарын, сондай-ақ физиканың әр саласындағы теориялық және тәжірибелік-машықтану есептерін шешудің физикалық зерттеу әдістерін қолдануда дағдылары мен біліктерін қалыптастыру. Курстың тапсырмалары- классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі теорияларын, заңдарын және тұжырымдамаларының табиғатын және олардың ішкі байланыстарын ашу; студенттердің болашақта кәсіптік іс- әрекеттеріндегі нақты есептерді шешуге көмектесетін физиканың әр түрлі салаларындағы пәннің жалпылама типтік мәселелерін (теориялық, эксперименттік және практикалық) шешу.

Өлшеулердің сапасын қамтамасыз ету
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Салыстырмалы анализдер мен тематикалық зерттеулер облыстары (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Оқытудың мақсаты пәнді қолданушыларға нақты зертханаларда осы тематикалық зерттеулерде қажет болатын контекстің бейнелерімен қалай жұмыс істеу керектігін көрсету және олардың техникалық дайындығын қадағалау. Пәннің тапсырмалары: күрделі жүйелердегі базалық білімді игеру, олардың әлеуметтік маңыздылығын түсіну мен өзінің кәсіби нәтижелерін болжай білу.

Сигналдарды басқару (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Мақсаты тек өндірістік материалдар процесін басқару ғана емсе, сонымен қатар адамның қызмет аясында да басқару жүргізу: әкмшілік-ұйымдастыруды басқару, жобалау мен ақпарттық қызмет көрсетуді басқару және сол сияқтылар. Пәннің тапсырмалары: сигналдардың спектірлерін құру мен анықтау; сигналдардың әлсіреуін, күшеюі мен нормаландыруын басқару; сигналдардың аналогті және сандық фильтрациясы.

Француз тілі (ERASMUS)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Мақсаты: - университетте француз тілі мен француз мəдениетін кеңінен тарату; - университет студенттерінің француз тілін үйрену мүмкіндігін арттыру; - француз тілінің тəжірибелік деңгейін көтеру; Мәселелер: сәйкесті Дирак теңдеулерін жазу үшін Эйнштейн-Картан гравитациясының теориясын құрастыру. Қысқаша мазмұны: Эйнштейн-Картан гравитациясын құрастыру үшін спинорларды коварианттық дифференциалдау аппаратын құруға керек болған дифференциалды геометрияның негізгі ұғымдарына жалпы салыстырмалы теориясында енгізу

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

ҒЗЖ үшін қолданбалы программалық пакет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Ғылыми таным және зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуфизикалық өлшеулердің теориялық және практикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуфизикалық процестерді компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуфизикасы және жылуэнергетикасы негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылуэнергетикасындағы сапаны басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып, сапаны басқару маманының сапаның қажетті деңгейіне жетуде керекті іс-шараларды ұйымдастыруда қажетті машықтануды қалыптастыру және ұлттық экономикада өнім менқызмет көрсетулердің сапасын бағалауда аналитикалық және құралдық деңгеді ұйымдастыруға қабілеттілігін қалыптастыру, бизнес және қоғам алдында маманның өзінің басқару қызметінде кездесетін мәселелерге төтеп беру қабілеттілігін жетілдіру. Пәннің міндеті – өнім мен көрсететін қызметтің сапасы бойынша ғылыми сараптау және нақты тәжірибелік әлеуметтік-экономикалық жағдайлар туралы білім мен машықтануды қамтамассыз ету. Мазмұны. Заманауи жылу энергетикасы және оны басқарудың ерекшеліктері. Сапаның менеджментінің жүйесінің құрылымы мен функциялары. Негізгі концепциялары мен сапаны басқарудың моделдері. Квалиметрия және сапаны басқарудағы оның орыны. Стандартизация және сертификация. Жылу энергетикасындағы сапаны басқарудың экономикалық аспектілері. Жылу энергетикасындағы сапаның менеджмент жүйесін жетілдіру.

Инновациялық саладағы метрология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криотехнологиядағы өлшеулерді метроогиялық қамту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криофизика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метрология және нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып, наноматериалдардың құрылымының теориялық негізі және нано ұнтақтарды қалай алу жолдарын, сол сияқты көлемді наноқұрылымдық материалдардың да алу жолдарын оқып-үйрену болып табылады. Пәннің міндеттері - наноматериалдар, нанотехнологиялар туралы оқудың негізін және болашақ кәсіптік қызмет үшін наноматериалдарды жасау аймағында олардың маңыздылығын түсінуді оқып-үйрену болып табылады. Мазмұны. Нанокристаллдық материалдар. Нано ұнтақтардың құрамы. Аморфты материалдардың бақылауға болатын кристаллдануы. Қарапайым түйіршік өлшемді материалдардың интенсивті пластикалық деформациясы.

Метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық және программалық құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отындардың жануы бойынша есептеуіш тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып, магистранттардың жану және жандыру процестері аймағында кездесетін мәселелер және жалпы қағидалары мен отынды жандыруға дайындау технологиясы туралы білімін жетілдіру. Пәнді оқытудың міндеті болып, сандық әдістерге тәжірибелік машықтануды, алгоритмдеуді қабылдауды, бағдарламалаудың тілдерін қолдануды, сану экспериментін жүргізуді алу болып табылады. Мазмұны. Энергетикалық отын және оны бу қазандықтарында қолдану. Отынның жануының материалдық теңгерімі. Отынды жағу әдістері. Отынды жағуға дайындау. Жанудың теориясының физикалық-химиялық негіздері. Әсер етуші масса заңдылықтары. Гомогенді және геторегенді реакция жылдамдығы. Реакцияларды жіктеу. Реакция жылдамдықтарының температурадан, қысымнан және әсер етуші заттардан тәуелділігі. Аррениус заңы. Отынды жандыру процесінде атмосфераны қорғаудың заманауй әдістері. Биосфераны азоттың және қүкірттің тотықтарынан ластануынан қорғау. Зиянды қалдықтарды азайтуға бағытталған конструктивті және режимдік іс-шаралар.

Отын-энергетикалық кешенін метрологиялық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өлшеулер сапасын бақылау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өлшеулердің сапасын қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнімнің өмірлік циклін ақпараттық қамтамасыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық құжаттаманың метрологиялық сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып, болашақ инженер-метрологты үшін өнімді жасауда, дайындауда, сынауда, іске қосуда және жөндеуде өлшеудің нақты нәтижесіне жету үшін нормативтік-құқықтық мәселелрді шешуге дайындау. Пәннің міндеті – өндірісті метрологиялық қамтамассыздандыру бойынша жалпы жұмыстардың бір бөлігін құрайтын техникалық құжаттарды норма бақылау мен метрологиялық экспертизасының нормалық-құқықтық негізінің теориялық және тәжірибелік түрін игеру, сонымен қатар өзара байланысқан ұйымдастырушылықтық, әдістемелік және ғылыми-метрологиялық іс-шаралардыың жиынтығын білу және игеру. Мазмұны. Норма бақылау. Конструкциялық сабақтастылықты тексеру. Конструкторлық құжаттардың норма бақылануы. Технологиялық құжаттарды тексеру. Техникалық құжаттардың метрологиялық экспертизасы. Метрологиялық экспертизаны ұйымдастыру. Метрологиялық экспертизаны жүргізу.

Экономикалық метрологияның құрылуындағы теориялық жолдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономиялық метрологияның негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып, магистранттардың әртүрлі салаларда қызметтерінің нәтижелерінің тиімділігін бағалауда экономикалық білімділік аймағында кездесетін мәселелер туралы білімін қалыптастыру. Міндеті: жоғары тиімділікті технологиялық талаптарға сай, талап етілетін өнімді қамтамассыз ететін өндірістік және өндірістік емес шығындарды сараптау мен бағалауға, өндірісті автоматтандыруға, өндірістік бөлімдердің жұмысының нәтижелеріне және оларды іске асыруға жоспарлар жасауға кәсіпорынның бизнес – процесстеріне қызмет ету мен реинженеринг бойынша жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады. Мазмұны. Мұнай-газ саласының кәсіпорынының нарық жағдайында функциялаудың экономикалық негіздері. Мұнай-газ саласының кәсіпорынының өндірістік қоры және оны қолданудың тиімділігі. Мұнай-газ саласының кәсіпорынын функциялануының экономикалық механизмі. Мұнай-газ саласының кәсіпорынының шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижелерін бағалау. Кәсіпорынның инвестициялық, инновациялық және ішкі экономикалық қызметін экономикалық бағалау.

Энергетикалық құрылғылардағы температураларды өлшеулердің метрологиялық қамтамасыздықтары және стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергияны өндіруді метрологиялық қамту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение