Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Ақпараттық жүйелер

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
 • Бейіндік бағыт - техника және технология магистрі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитациялау: жоқ. Бағдарлама: 6M070300- Ақпараттық жүйелер Оқу сатысы: Магистратура.
Емтихан: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша). Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл
«Ақпараттық жүйелер» магистрі келесі кәсіби қызметін оқытуа дайындайды: кәсіби қызметтер салалық және меслекеттік зерттеу ұйымдарында, әр түрлі АТ компанияларында, өндірушілік компаниялар мен білім беру салаларында және де ақпараттқы жүйелер мамандарын дайындау аймағындағы болады. Ақпараттық технологиялар мен жүйелерге қатысы бар басқа да лауазымдар.

Негізгі пәндер:
• Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылшын тілінде)
• АЖ-ң корпоративті модельдері
• АЖ-і талдау, моделдеу және жобалау
• Ақпараттық жүйелер архитектурасы
• АЖ жаңа технологиялары
• Жобаның өзгерістерін басқару
• Стратегия және саясат

Білім артықшылықтары:
Ақпараттық жүйелердің түлектері 3 санат негізінде құзыреттілік алады:

1. Ақпараттық жүйелер облысындағы кәсіпқой білімі мен дағдысы: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағылшын тілінде). АЖ-ң корпоративті модельдері. АЖ-і талдау, моделдеу және жобалау. Ақпараттық жүйелер архитектурасы. АЖ жаңа технологиялары. Жобаның өзгерістерін басқару.Стратегия және саясат.
2. Негізге алынатын білімдер мен дағдылар: озаттық пен серіктестиік. Бұл программа өздерінің түлектерін озат әрі тиімді де білімді жетекші болуға дайындайды. Бұл программа өзінің түлектерін әр түрлі ұйымдарда тығыз жұмыс жасауға, өзінің кәсіпкерлігін көрсетуге, дұрыс қарым-қатынас жасауға дайындайды. Бұл программа өзінің түлектерін алған білімдері мен қиын тәжірибені біріктіре отырып, шектелген ақпараттармен және өзінің білім негіздерімен құрастыра отырып жұмыс жасай алуды. Бұл программа өзінің түлектерін АЖ облысында маңызды болатын негіздегі бизнес-администратор ретінде дайындайды.
3. Пәндік аймақтың негізі болатын білім мен дағдылары: пәндік аймақтың негіздері ол – білім мен дағдылардың үшінші категориясы. Мұнда жатады: жобалық қызметтің өмірлік цикліб программалық құралдарды жасаудың ережесі, бизнес- процесс компаниясының негіздері, қызметкерлерді басқару негіздері, кәсіпорын, менеджмент, психологиялық басқару, ақпараттық қауіпсіздік сұрақтары.


Халықаралық қатынастар:
• ИТМО университеті, Санкт-Петербург
• Пьера Мендес университеті (Франция)
• Қолданбалы ғылымдар университеті Шмалькальден, Германия
• Ұлы Петр Санкт-Петербург политехникалық университеті
• Люблин техникалық университеті

• Каунасс технологиялық университеті (Каунас қ., Литва)
• Порто университеті, Португалия
• Рейнс-Вестфальс техникалық университеті (Ахен қ., Германия)
• Валенсия техникалық университеті
• Нью-Йорк штатының университеті
• Куала Лумпур технологиялық университеті, Малайзия
• Техникалық университеті-София
• Украинаның ұлттық техникалық университеті және т.б.

Өндірістік тәжірибе және мүмкін жұмыспен қамту орындары: математика және механика ғылыми зерттеу институтының мемлекеттік еншілес кәсіпорны; Информатика және басқарма институты; Математика, информатика және механика институты; IT- компаниялар; , әртүрлі адам қызметі аймағындағы ақпараттық жүйелерді құратын, ендіретін және пайдаланатын әртүрлі меншік формасындағы ұйымдар мен мекемелер («Технопарк Алатау» ЖШС, «Alem Research» ЖШС және басқ

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ақпараттық жүйелер
Мамандық шифры
6M070300
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Оқу түрлері
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Java Enterprise Edition ортасында программалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

NET технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Web жүйелерді әзірлеу
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Web жүйелерді әзірлеу
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ қосымшаларды жобалау 1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ қосымшаларды жобалау 2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ-i талдау, модельдеу және жобалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық жүйелер архитектурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдер және деректер құрылымы 1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдер және деректер құрылымы 2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалау 1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалау 2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды.

Деректер қоры
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректерді тасымалдау, желілер мен операциялық жүйелер
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық және фундаменталды компьютерлік жүйелердің негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент (Проектілерді басқару)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультимедия документтері (XML)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психология ..
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәжірибелі ОБП
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Цифрлық мультимедия (HTML5)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілі (кәсіптік)

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

АЖ Басқару және шешім қолдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АЖ-ң корпоративті модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес интеллидженс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Веб іздеу технологиялары және жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру және жоспарлау/ Организация и планирование научных исследований / Organization and Planning of Scientific Research

Жасанды интеллект
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты- жасанды интеллект аймағындағы берілетін білімді магистрантқа түсіндіру. Пәндік аймақта нашар формальданатын есептерді шешу барысында экспертті жүйені құруды үйрету. Жасанды интеллектттің тематикасымен таныстыру. Экспертті жүйені құрудағы негізгі принциптер мен Алған білімге негізделген жүйемен танысу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенциялады игеру қажет: - істей алу: білім алу барысындағы түрлі әдістерді қолдана отырып экспертті білімді формальдау.; - нейронды

Жобаның өзгерістерін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуалдық жүйелердiң қолданбалы бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты осындай жүйе туралы ақпарат іздеу , сұрақ-жауап жүйелері , шығарылғаннан ретінде интеллектуалды жүйелердің қолданбалы салаларда , теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын дамыту болып табылады . Ұсынылған пәннің негізгі міндеттері зияткерлік жүйелерді қолдану бағыттары үшін модельдерін, әдістерін және құралдарын зерттеу болып табылады. Магистрлік дәрежесін нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс : - Модельдер мен интеллектуалды жүйелерді қолдану облыстардың әдістері

Интернет және қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста магистрант «құрттар» қайдан жорғалайтынын, «backdoor» қайда орналасқанын, «троялық ат» не алып келгенін, «өлім пингісінен» құтқарылу жоллдары мен тағы да басқа көптеген мәселелермен танысатын болады. Ең бастысы, магистранттар барлық осы қауіптермен күресу жолдарын білетін болады және осы тартыста жеңімпаз болып шығуды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзіреттілікке ие болуы тиіс: -ақпараттық қауіпсіздік саясатын жасау; -зиян келтіретін программалық жабдықтаманың

Машина мен адамзат арасындағы байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейрондық желілердің модельдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Семантикалық Веб
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста интеллектуальдық АЖ-ның базалық модельдері мен әдістері қарастырылады: машина-адам интерфейсінің лингвистикалық модельдері; табиғи тілдер грамматикасының ықтималдық содельдері; табиғи тілдердегі ұсыныс модельдері мен әдістері; семантикалық сөздер мен фразалардың есептеу әдістері мен модельдері; текстерге қатысты есептеу әдістері мен модельдері; Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі компетенциялады игеру қажет: - білу: машиналық аударудың семантикалық модельдері; - істей алу: жай

Стратегия және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тiлдердi өңдеудiң өнеркәсiптiк жүйесi
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты өнеркәсіптік қайта өңдеу жүйелері тілдерді саласындағы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын дамыту болып табылады . Ұсынылған пәннің негізгі міндеттері өнеркәсіптік қайта өңдеу жүйелері тілдері үшін модельдерін, әдістерін және құралдарын зерттеу болып табылады. Магистрлік дәрежесі нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс : - Модельдер мен өнеркәсіптік қайта өңдеу жүйелері тілдерді әдістерін білу және түсіну ; - Мүмкіндігі : ақаулықтарын табиғи тілді өңдеу шешу үшін

Табиғи тiлдердiң өңдеуi
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты табиғи тілдік өңдеу саласында теориялық білімі мен практикалық дағдыларын дамыту болып табылады . Ұсынылған пәннің негізгі міндеттері табиғи тілді өңдеу үшін модельдерін, әдістерін және құралдарын зерттеу болып табылады. Магистрлік дәрежесі нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс : - Модельдер және табиғи тілдік өңдеу әдістері білу және түсіну ; - Мүмкіндігі : автоматтандырылған кәсіпорынды басқару жүйесін жобалау және дамыту шешуде табиғи тілдік өңдеу үлгілері мен әдіст

Тәжірибелі ОЖ және желілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - 8nowember

Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Магистранттың экспериментальдық-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение