Докторантура
Мамандықтар тізімі

Мамандықтар тізімі

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ-ДЫҢ 2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ҚАБЫЛДАУ ЖҮРГІЗЕТІН МАМАНДЫҚТАР ТІЗІМІ

 

ТАРИХ, АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

1

6D020300

Тарих

2

6D020800

Археология және этнология

3

6D041900

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

4

6D051500

Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

5

6D020200

Халықаралық қатынастар

6

6D050500

Аймақтану

7

6D051300

Әлемдік экономика

8

6D030200

Халықаралық құқық

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

9

6D020500

Филология

10

6D021400

Әдебиеттану

11

6D021300

Лингвистика

12

6D011800 

Орыс тілі және әдебиет

13

6D020700

Аударма ісі 

14

6D021000

Шетел филологиясы

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

15

6D060600

Химия

16

6D074000

Наноматериалдар мен нанотехнологиялар

17

6D072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

18

6D072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

19

6D073400 

Жарылғыш заттардың және пиротехникалық құралдардың химиялық технологялары

20

6D073900 

Мүнай химиясы 

 

Мамандану

Зымыран отыны

ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

21

6D073200

Стандарттау және сертификация (сала бойынша)

22

6D071800

Электр энергетикасы

23

6D071700

Жылу энергетикасы

 

Мамандану

Зымыран отыны

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

24

6D030100

Құқықтану

МЕДИЦИНАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ – ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕБІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

25

6D110200

Қоғамдық денсаулық сақтау

26

6D010800

Дене шынықтыру және спорт

БИОЛОГИЯ ЖІНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

27

6D060700

Биология

28

6D011300

Биология

29

6D070100

Биотехнология

30

6D061300

Геоботаника

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕБІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

31

6D050600

Экономика

32

6D050700

Менеджмент

33

6D050800

Есеп және аудит

34

6D050900

Қаржы

35

6D051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

36

6D090900

Логистика (сала бойынша)

37

6D051700

Инновациялық менеджмент

38

6D051800

Жобаны басқару

39

6D052000

DBA - Іскер әкімшілік жүргізу

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

40

6D050400

Журналистика

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

41

6D060100

Математика

 

Мамандану

Актуарлық математика

42

6D060300

Механика

 

Мамандану

Робототехникалық талдау

43

6D070500

Математикалық жіне компьютерлік модельдеу

 

Мамандану

Деректерді өңдеу және талдау (Data Science)

44

6D074600

Ғарыш техникасы және технологиялары

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

45

6D061000

Гидрология

46

6D061200

Метеорология

47

6D071100

Геодезия

48

6D090200

Туризм

49

6D090300

Жерге орналастыру

50

6D074100

Картография

51

6D091100

Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

ФИЛОЛСОФИЯ ЖӘНЕ ПОЛИТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

52

6D010300

Педагогика және психология

53

6D012300

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

54

6D020100

Философия

55

6D020400

Мәдениеттану

56

6D020600

Дінтану

57

6D050100

Әлеуметтану

58

6D050200

Политология

59

6D050300

Психология

 

Мамандану

Балалар психологиясы

 

Мамандану

Төтенше және дағдарыс жағдай психологиясы

 

Мамандану

Конфликтология

60

6D090500

Әлеуметтік жұмыс

61

6D021500

Исламтану

ШЫҒЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

62

6D020700

Аударма ісі

63

6D020900

Шығыстану

64

6D021000

Шетел филологиясы

65

6D021200

Түріктану

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар шифры

Бағыттар бойынша мамандықтар тізімі

66

6D060200

Информатика

67

6D070300

Ақпараттық жүйелер

 

Мамандану

Есеп лингвистикасы

68

6D070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

69

6D070200

Автоматтандыру және басқару

 

Мамандану

Тұрмыстық автоматтандыру (Internet of Things)

 

Мамандану

Өнеркәсіп жүйесін автоматтандыру

 

Мамандану

Е-коммерция

 

Мамандану

Жасанды интеллект және деректерді талдау

 

Мамандану

Бизнес аналитикасы және үлкен мәліметтер (Big Data)

70

6D100200

Ақпараттық жүйелер қауіпсіздігі

 

Мамандану

Ақпараттың криптографиялық қорғау жүйелері

71

6D075100

Информатика, есептеу техникасы және басқару