Магистратура
Құжаттарды қабылдау ережелері

Құжаттарды қабылдау ережелері

Қабылдау ережелері 2018-2019

Шет тілі және кешенді тестілеу бойынша қабылдау емтихандарына қатысу ақысы 4200 теңге.*

Банк деректемелері