Докторантура
Медицина және денсаулық сақтау факультетінің докторантура бойынша түсу емтихандарының нәтижелері. Жазғы кезең - 2023 ж.

  • Негізгі бет
  • Докторантура
  • Медицина және денсаулық сақтау факультетінің докторантура бойынша түсу емтихандарының нәтижелері. Жазғы кезең - 2023 ж.

Медицина және денсаулық сақтау факультетінің докторантура бойынша түсу емтихандарының нәтижелері. Жазғы кезең - 2023 ж.

 

D139 - Қоғамдық денсаулық:

Апелляциямен:

8D10101 - Қоғамдық денсаулық сақтау апелляциямен қаз

8D10101 - Общественное здравоохранение с учетом апелляции рус

 

Апелляциясіз:

8D10101 - Қоғамдық денсаулық сақтау қаз

8D10101 - Общественное здравоохранение рус

 

 

D140 - Фармация

Апелляциямен:

8D10104 - Фармация апелляциямен қаз

8D10104 - Фармация с учетом апелляции рус


Апелляциясіз:

8D10104 - Фармация қаз

8D10104 - Фармация рус

 

 

D141 - Медицина

Апелляциямен:

8D10102 - Медицина апелляциямен қаз

8D10102 - Медицина с учетом апелляции рус


Апелляциясіз:

8D10102 - Медицина қаз

8D10102 - Медицина рус

 

 

D151 - Мейіргер ғылымы

Апелляцимен:

8D10103 - Мейіргер ісі апелляциямен қаз

8D10103 - Сестринское дело с учетом апелляции рус


Апелляциясіз:

8D10103 - Мейіргер ісі қаз

8D10103 - Сестринское дело рус