Докторантура
Исламтану

Исламтану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN, 2017 (Austria, Vienna)
Бағдарлама: 6D021500– Исламтану
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест) және мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6D021500– Исламтану мамандығы бойынша докторлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады:
• эксперименталды-зерттеушілік;
• педагогикалық;
• сараптық-кеңес беру;
• ұйымдастыру-басқару.
• жобалық-аналитикалық.
Бейіндік пәндер:
• Қазіргі әлемдік діндер;
• Ислами діни ілімнің негізгі қайнар көздері;
• Сунниттік діни ілім және мұсылмандық теологиялық-философиялық ой эволюциясы;
• Ханафилік мазхаб исламның діни дәстүріндегі сұхбат жолы ретінде.

Білім беру артықшылықтары:
• Дінді зерттеуге қажетті әдістер мен зерттеудің пәнаралық стратегияларының артықшылықтарын пайдалана алатын, өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізе алатын және исламтану саласында өзіндік ғылыми ой-пікірі қалыптасқан жоғары білікті мамандарды даярлау;
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстандағы дінді зерттейтін бірегей оқытушылық ұжымы бар ірі орталықтардың бірі;
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жасап шығарған білім беру бағдарламалары мен компетентілікке-бағдарланған оқу жоспарлары;
• Академиялық мобильділік бағдарламаларына қатысу және академиялық карьерасын әлемнің озық унивеситеттерінде жалғастыру мүмкіндігі;
• Түлектер өздерінің кәсіби білімдері мен тәжірибелік білімдерін оқу және зерттеу мақсатында қолданады, сонымен қатар заманауи компьютер технологияларын пайдалана отырып қоғамдық өмірдің басқа салаларында қолдана біледі;
• Күрделі немесе бейтаныс жағдайларда жаңа идеяларды ойлап таба білу мүмкіндігі; ғылыми-зерттеу ортада қайталанбас, ерекше болу, тәуелсіз, еркін болу және сыни ойлай білу, сонымен бірге зерттеудің мәнін түсіне білу тиіс;
• Үздіксіз білім беру жүйесінде дағдылар мен қабілеттерді арттыру, жаңа білімдерге қол жеткізу, кәсіби білімді (исламды) жаңарту, кәсіби және жеке тұрғыда өзін-өзі жетілдіруге қабілетті болу;
• Зерттеулерді басқару дағдысын қалыптастыру: ғылыми-зерттеу мақсаттарын жүзеге асыру барысында жобаларды тиімді басқару; қызметтің ағымдағы мен басым бағыттарын үйлестіре білу; ақпаратты жүйелеу, салыстыру; қажетті ақпарат көздерін анықтау және бағалау; ақпаратты технологияларды сауатты пайдалану;
• Білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу мен жоғарғы білікті ғылыми кадрларды дайындаумен айналысатын бағдарламаларды әлеуметтк үдерістерді модельдеу мен талдау бойынша дінтанулық сараптама ғылыми орталығын қолдау;
• 300 мыңнан астам кітаптары, оның ішінде 100 мыңы сирек кездесетін қолжазбалар қоры бар Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кітапханасына және Шпрингер халықаралық кітапханасының қорына қол жетімділік.
Халықаралық байланыстар: докторанттар төмендегі тізімде көрсетілген серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндігі бар:
• Мармара (Туркия)
• Кастамону (Туркия)
• Мимар Синан Еуразиялық мәдениет және өнер (Туркия) ,
• Манчестер Университеті (Англия)
• Оклахома штаты Университеті (АҚШ)
• Христиандық пен исламды зерттеу орталығы (АҚШ)
• Славяндық Еуропалық университеті
• Исламдық мәдениет орталығы (Қытай)
• Гуманитарлы және әлеуметтік ғылымдар институты (Корея)
• Уппсала Университеті (Швеция)
• Цюрих Университеті, Швейцария,
• Комплутенсе Мадрид университеті, Испания
Тәжірибеден өту орындары және болашақта жұмысқа орналасу мүмкіндігі: Алматы қаласының жастар саясаты бойынша Басқармасы, Алматы қаласының дін істері бойынша Департаменті, ҚР БҒМ ҒК, Философия, саясаттану және дінтану институты: Алматы қ., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстанның орта және жоғарғы білім беру мекемелері, Әкімшілік ("акимат"), Қарулы құрылымдар (ҰҚК, ІІМ) БАҚ, ғылыми-зерттеу, мұражай орталықтары, діни ұйымдар (ҚМДБ, мешіттер және т.б.). ІІМ, ҰҚК және прокуратура органдарында дін істері бойынша маман, мемлекеттік-құқықтық сұрақтар, дінаралық және конфессияаралық қатынастар бойынша консультант, мемлекеттік, конфессионалдыы және қоғамдық ұйымдар, жоғары және арнайы орта оқу орындарында оқытушы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Исламтану
Мамандық шифры
6D021500
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Қазіргі заманғы әлемдік діндер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ислам дінінің қайнар көздері мен тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты қазақ халқының мәдениетінің көзі болып саналатын исламның негіздері мен мазмұнын ашықтау болып табылады. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие бола алады: - ислам дінінің басты дереккөздеріне семантикалық және этимологиялық талдау жүргізу; - ғылыми-теориялық, аналитикалық және тәжірибелік зерттеулерде алған білімдерін табысты қолдану; - ислам діні тарихы саласында теориялық-әдістемелік және ғылыми-практикалық білімін меңгеру; - пәннің аясында әзірленген арнайы терминология мен ұғымдық-категориялық аппаратын өз санатында меңгеру; - әлемдік қолжазба қорларындағы анықталған Құран кітабының қолжазбаларын хадис жинақтарының факсимиляцияларына талдау жасау. Модуль Құран, сүннет және ислам ғалымдарының, қазіргі қоғамдағы рөлін шығатын, ислам діні бар докторанттар таныстырады. Модуль ислам дінің тарихимен, шариғаттың ерекшеліктерімен, мазмұны мен даму үрдістерінің мәнімен таныстырады. Доктриналық мектептер мен Қазақстандағы ислам тұжырымдамасының қалыптасу ерекшеліктерімен таныстырады.

Ислам және жаһандану: өзара ықпалдың негізгі үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - модерн мен постмодерн туралы концептуалды аппаратқа ие докторантты дайындап шығу, , ислам саясатындағы негізгі мәселелерге теориялық және практика тұрғысынан зерттеу жасай алатын қоғамның постсекулярлы концепциясын білу, ислам саясатына Қазақстанның, әлемнің феномені ретінде анализ жасай алу. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие болады: - жаһандану құбылысын түсіндіру, оның жақсы және жаман жақтарын, түрлі аймақтар мен мәдениеттердің жаһандануға қатынасын бағалау; - ислам әлемінде болып жатқан жағдайға жаһандану процестерінің ықпалын ашу; - ислам әлеміндегі жаһандану процестерімен жасалған сын тегеуріндерді болжау; - радикализмнің көріністерін талдау - жаһандану заманындағы исламтану ұстанымдарын түсіндіріп, сараптама жасау. Курстың ішіне кіретін негізгі материалдар және ислам мен саясаттың арасындағы мәселе новатрлық сипатқа ие. Докторанттар осыған дейін қалыптасқан мәселер туралы, және де қазіргі кезде туындап отырған мәселелер туралы ақпарат ала алады. Жас мамандарды сараптама жасауға, талдау жасауға үйрету мақсатында курс бос ориентацияға ие болып табылады. Сонымен қатар отандық гуманитарлық және әлеуметтік білімге пәнаралық бағыт ұсынылады (постмодернизм, постколониалды зерттеулер).

Ислам қазіргі Қазақстанның мәдениетінде: аймақтық аспекттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып табылады терең зерттеу тарихы ислам мәдениеті Қазақстанның ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін. Осы пәнді аяқтағаннан кейін докторант: Білуі тиіс: ерекшеліктері мен негізгі кезеңдерін ислам тарихы Қазақстан мәдениеті Қазақстанның ежелгі заманнан біздің күнге дейін; түйінді мәселелер мен проблемалар бойынша курс; ғылыми әдебиеттер бойынша бөлімдер мен проблемалары ислам тарихы Қазақстан мәдениеті; Қазақстанның негізгі тарихи құжаттармен жұмыс. істей білуі керек: көру себеп-салдарлық байланысы тарихи оқиғалар; карта бойынша бағдарлану; жинауға қажетті материал және библиографияны құрастыра осы мәселе бойынша; дағдыларды игеруі тиіс: талдау ислам мәдениеті: бағдар бойынша ислам тарихы; Қазақстандағы білу және рефераттау оқу және ғылыми әдебиет; жинау, жүйелеу, рәсімдеу және ұсыну, жиналған материалдарды тарих мәдениет қазіргі заманғы Қазақстан: аймақтық аспектілері.

Ислам өркениеті феномені
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – ислам өркениеті құбылысын, тарихын, ерекшеліктері мен құндылықтарының, мәдениетінің, салт-дәстүрлерінің қалыптасуына ықпал еткен фактораларын зерттеу болып табылады. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие бола алады: - ислам өркениетінің дискурсын зерттеу барысында әдістемелік әдістерін меңгеру; - проблемалық мәселелерді талдау; - мұсылман ғалымдарының мәдени мәтіндерде жасаған талдауларын салыстырмалы әдісі арқылы пайдалана білу; - кең классикалық материалды игеру; - қазіргі заман тұрғысынан білім беру парадигмасын контекстінде ислам өркениеті туралы жазылған классикалық жұмыстарды бағалай білу; - ислам өркениетінің және мәдениет философиясының мәселелерін шешетін ой ұсына білу; - ғылыми деректану материалдар, ғылыми-зерттеу еңбектер, білім беру бағдарламаларын өңдей білу; - ислам өркениетінің тақырыбында дәріс курстары мен семинарлар өткізе алу. Модуль докторантты ислам өркениетінің тарихымен, даму ерекшеліктерімен, бастауларымен, мұсылман ғұламаларының мәдениеттанулық мәтіндерін талдаудағы салыстырмалық талдау әдісімен таныстырады. Пәнді оқыту барысында Ерте және Шарықтаған Халифатқа, Араб Халифаты халықтары мәдениетіндегі ислам дәстүрінің қалыптасуына, өркениет пен джахилия дәуіріне ерекше көңіл аударылады. Ислам өркениетіндегі мәдени дәстүрлер мәселелері аса талқыланады: көшпенді және отырықшы мәдениеттің мұрасы, ислами мәдениет дәстүрінің рухани-өнегелі мазмұны, сондай-ақ Қазақстанның тарихи-мәдени үдерістеріндегі ислам мәдениеті феномені және ислам өркениетін қалыптастырудағы ислам ғылымының, фәлсафаның, кәлам мен сопылықтың рөлі.

Исламдағы шииттік ағым: қағидасы мен салты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – шииттік догматика негізін зерттеу контекстінде категориалдық-түсініктік апаратын зерделеу болып табылады; шииттік және оның ерекшеліктерін жүйелі тұтастық тұрғыда зерттеу. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие бола алады: - шиизм тарихын зерттеудегі әдіснамалық әдістерін меңгеру; - проблемалық мәселелерді талдай білу; - мұсылман ғалымдарының мәтіндер бойынша шиізм мен сүннизмді сараптау барысында салыстырмалы сараптау әдісін пайдалана білу; - негізгі классикалық дереккөздерді меңгеру; - ғылыми деректану материалдар, ғылыми-зерттеу еңбектер, білім беру бағдарламаларын өңдей білу; - дәріс курстары мен семинарлар оқыта білу. Модуль докторантты мультипәндік тәсілдерді қолдана отырып, исламтанулық пәндер аясында шииттік дискурсты зерттеуге бағыттайды. Пәнді оқыту барысында докторант Сүннитік пен Шииттік, Шииттік пен Хариджиттік бағыттар арасындағы айырмашылықтарды, олардың догмалық мәселелердегі ажырауларын зерттейді. Араб Халифатындағы билік мұрасы, Шиизмдегі билік тұжырымдамасы, ислам идеологиясы қалыптасуындағы Шиизмнің рөлі жөніндегі сұрақтарға көп көңіл бөлінеді. Сондай-ақ Шииттік бағыттың догматикасы мен Шиизм идеологиясын қалыптастырудың түпнегіздері зерттеледі.

Исламның қасиетті мәтіндері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Исламофобия және діни негіздегі стереотиптер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Діни негіздегі исламофобия және стереотиптер» курсы арнайы әдебиетті, сонымен қатар шетелдік (батыс, түрік, араб, ресейлік) және қазақстандық БАҚ сараптау негізінде діни тұрғыда исламофобия мен әлеуметтік-психологиялық стереотиптер түсінігінің теоретикалық-сараптамалық және дінтанушылық зерттеулерін үйретеді. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие бола алады: 1. Ислам ақидасы мен ислами тұжырымдамалық ілімдерді зерттеудің әдістемелік құралдарын білу; 2. исламды зерттеудегі стереотиптік ұстанымдарды дәл ажырату; 3. исламофобияның пайда болуының контекстілерін, исламофобия феноменін зерттеудегі исламтанулық дискурстың мәселелерін талдау; 4. мәтінді сараптау барысында ислами компаративистиканың герменевтикалық тәсілдері мен әдістерін қолдану; 5. қазіргі заманғы шындыққа сай ислам теологтары мен зерттеушілерінің негізгі жұмыстарын бағалау; 6. қайнаркөздік негіздегі, теоретикалық және классикалық материалдардың кең легін қолдана білу; 7. Аймақ елдеріндегі әлеуметтік-саяси институттардың қалыптасуы мен жұмыс істеуіне діни және діни-этикалық ілімдердің дәрежесі мен әсер ету сипатын анықтау; 8. ғылыми-теориялық, дәрістік-семинарлық тәжірибені одан әрі ғылыми және кәсіби қызметке пайдалану. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: Қазақстанның діни кеңістігінде исламофобия және стереотиптер; исламофобияның негізі және оның идеологиясы; исламофобияның діни санаға әсері; исламның негізгі қайнар көздері; ханафи мәзһабы шеңберіндегі исламның сүнниттік идеологиялық негізі мен негізгі принциптері; сүнниттік ханафи мәзһабы аясында ислам мен дәстүрдің арақатынасы; исламның «ханафи мәзһабы», «саяси ислам» және діни либерализм идеологиясын арасындағы негізгі айырмашылықтар.

Исламтанудың негізгі дерек көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - дәстүрлі ислам дінін әдіснамалық тәсілдер арқылы қазіргі заманғы тарихи объективтілік тұрғысынан зерттеу. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие бола алады: - ислам дін негіздерін зерттеу мен ислам әдістемелік доктриналар тұжырымдамасының әдістерін білу; - қазіргі заман тұрғысынан ислам теологиялық және ғалымдардың іргелі жұмысын білу; - ислам және исламтанулық дискурс мәселелерін талдау; - мәтіндерді сараптау барысында салыстырмалы әрі ислам герменевтикалық тәсілдер мен әдістерді қолдану; - ғылыми деректану материалдар, ғылыми-зерттеу еңбектер, білім беру бағдарламаларын өңдеу білу; - ислам философиясы мен ислам теологиясы мәселелеріне жауап бере алу; - исламтану саласындағы ғылыми-зерттеу жобаларында жұмыс жасай білу; - күрделі мәселелерді талдай білу. Модуль докторанттарды теориялық және әдіснамалық негізде категориялық-ұғымдық аппараты болып табылатын исламтанулық пәндермен таныстырады. Ислам құбылыстың іргелі тарихи, рухани және әлеуметтік-мәдени құндылықтармен, классикалық ислам мәтіндерімен, Құран зерттеулерімен, ислам ғылымымен, ислам заңымен, тәпсір мазмұны мен мағынасымен таныстырады.

Қасиетті Құран және Құран ілімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрантану негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Қасиетті Құран тарихы мен мәтінін түсіндірудің теориялық принциптерін оқыту, оның түсірілу тарихы мен кодификациясы жөнінде ұғым қалыптастыру болып табылады. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие болады: - исламдық дін оқытудың негізгі дереккөздерінің құрылымын, принциптері мен түсініктерін талдау; - Құран мәтінін тәпсірлеуде түрлі ғылыми әдістерді қолдану; - діни және философиялық мәселелердің дамуындағы сабақтастық пен пікірталасты қоса исламның Құранда келген негізгі идеяларын талдау; - исламның діни мәтіндерін түсінуге қажетті терминологиялық аппаратты талдау, оларды жүйелеу; - Құран тәпсірлерін авторларының діни ұстанымына қарай тақырыптарына қарай классификациясын жасау. Курс Құран мазмұнының ерекшеліктері жөнінде білім береді: полемика, аңыздар, мысал, эпикалық аңыз әңгімелер; діни оқудың, қағиданың, культтің негіздері; құқықтық және этикалық-моральдық қағидаттар. Құрандағы дәуірдің идеологиялық, әлеуметтік, экономикалық, этикалық-моральдық мәселелердің көрінісі. Құрандық аңыз әңгімлердің тарихи негізі. Құран мәтінінің тарихы, қағиданың қалыптасу тарихы. Құранның лингвистикалық ерекшеліктері. Тәпсір және Құранның аудармалары.

Мұхаммед Пайғамбардың диалогтық миссиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – мұсылмандардың діни нанымына негізделген Мұхаммед пайғамбардың диалогтік миссиясының рухани негіздерін зерттеу болып табылады. Докторанттың теологиялық, мәдени және идеологиялық санасын дамыту. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие бола алады: - хадис ғылымының зерттеу әдістемелік әдістерін заманауи мәтінтану ғылмында қолдана алу; - хадис іліміндегі проблемалық мәселелерді талдай білу; - мәтіндерді талдау кезінде салыстырмалы талдау әдісін қолдану; - семантикалық талдау және хадис этимологиялық ғалымдар қазіргі жүйесін қолдану; - қазіргі заман тұрғысынан хадис ілімі бойынша классикалық жұмыстарды бағалай білу; - ғылыми деректану материалдар, ғылыми-зерттеу еңбектер, білім беру бағдарламаларын өңдеу. Модуль докторантты Мұхаммед пайғамбардың диалогтық миссиясымен, ислам ілімінің практикасымен, құқығымен және сүннетті түсіну философиясымен таныстырады. Пәнді оқыту барысында диалогтың мәдени-философиялық қырларына, ислам әлеміндегі пайғамбарлық феноменіне, ислам дәстүріндегі «нәби», «расул», «башир», «назир», «музаккир», «шейіт», «дағи» феноменіне ерекше көңіл бөлінеді. Қасиетті Жазба – Құранның гуманистік мәні айқындалады, ислам әлеміндегі диалогтық саясаттың қағидалары қарастырылады, Худайбия келісімін диалогтық бітімгершілік ретінде түсінуге аса мән беріледі.

Суниттік теологияның қалыптасуы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – сүнниттік теология мен мұсылмандық теология-философиялық ойдың эволюциясын қарастыру болып табылады. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие болады: - сүнниттік теологияның қалыптасуы мен эволюциясы түсінігі мен жүйелік білімін көрсету, даму иерархиясына талдау жасау; - ақидадағы матуридилік және ашариийлік мектептердің ерекшеліктерін ашу және түсіндіру, аталған мектептердің негізгі ережелерін сипаттау, айыра білу және сыни талдау; - сүнниттік теологияның таралған теологиялық дискурстарын салыстыру және сыни талдау; - алынған нәтижелердің негізінде сүнниттік теологияның өзгеруін, модификациясын бағалау, оларды дұрыс талдау, дәлелдеу және қазіргі заманда сүнниттік теологияның мүмкін болатын эволюциясын болжау; - классикалық мәтіндерді интерпретациялау тәсілдерін меңгеру, оларды ғылыми зерттеулерде қолдану. Пән сүнниттік теология мен теология-философиялық ойдың қиылысуының теологиялық және философиялық ерекшеліктерін ашады. Арнайы курс философияның жалпы сипатымен ғана емес сонымен қатар классикалық араб-исламдық мәдениет ерекшеліктерімен анықталатын араб философиясының ішкі мәнін зерттеуге бағытталған. Сүнниттік ілімнің ерекшеліктері. Құранды талдаудың әдістемелік негіздемесі.

Суфизм тарихи перспективада
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – доктаоранттарда суфизм тарихынан терең әрі жүйелі білімдерін қалыптастыру. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие болады: - суфизмнің исламдағы діни-мистикалық бағыт ретінде қалыптасу себептері мен ықпалдарын зерттеу және талдау; - суфизмнің негізгі категориялары мен оның дүниетанымдық мәнін түсіндіру; - суфизмнің канондық әдебиеті мен дереккөздерін талдау, тариқаттардың догмалық және культтік айырмашылығын түсіну; - Құран аяттары мен сүрелерін суфизм өкілдерінің түсіндіру ерекшеліктерін түсіндіру, суфизмнің этномәдени және аймақтық спецификаларын айыра білу: - Орта Азия мен Қазақстандағы сопылық тариқаттардың сенім, ғибадат және ахлақ салаларындағы негізгі еңбектеріне талдау жасау. Суфизмнің тарихи дамуын осы курс барысында оқыту ислам тарихындағы суфизмнің рөлін толық және объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді. Қазіргі жағдайда әлемде исламға субъективті қатынас байқалатын кезде маңызды бөлігі суфийлік дәстүр болып табылатын ислам мәдениетінің конструктивті бастауларына назар аударылып жатқанда әлемдік өркениеттің дамуына мұсылмандардың қосқан үлесіне дұрыс баға беруді қалыптастыруға ықпалдасады.

Сүннет дін ілімі және мұсылмандық теология-философиялық ойдың дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Құдайды сунниттік тұрғыдан тану, Құдай жайлы ілімді түсіну үдерісін және оның заманауи ұсынылуын түсіну болып табылады. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие бола алады: - мұсылмандық теология-философиялық ойдың теориялық білімдері туралы хабардар болу; - тұрақты түрде танымдық-семантикалық талдау негіздер ерекшеліктерін баяндай білу; - сүнниттік теология мен теологиялық-философиялық ойды талдай білу; - дінтану және исламтану саласындағы ғылыми-зерттеу жобаларында жұмыс жасай білу; - ғылыми деректану материалдар, ғылыми-зерттеу еңбектер, білім беру бағдарламаларын өңдей білу. Модуль докторантты исламдық теологиялық философияның негізгі ұғымдарымен, категорияларымен, түсініктерімен таныстырады; сунниттік мәтіндерді нақтылауда атқарылатын жұмыстарға байланысты әдебиеттерді зерттеу және талдаумен таныстырады. Пәнді оқыту тарихи және қазіргі мұсылмандық дискурстық бағыттардың негізгі тұжырымдамаларын талдауға, маңызды философиялық мектептерді хадистану шеңберіне сәйкестендіру арқылы ажыратуға, Имам аль-Матруди ақыдасының оны басқа дәстүрлі емес сенімдерден бөліп қарау арқылы ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік береді.

Ханафи мазхабы ислам діни дәстүріндегі диалогтық жол ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шиит ілімі және философиялық дәстүрі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттарды мұсылмандық діни философияның қалыптасуы мен құрылуының негізгі кезеңдерімен таныстыру, оның қалыптасуының ілімдік- құқықтық алғышарттары туралы түсінік қалыптастыру. Докторант пәнді зерделеу нәтижесінде келесі біліктілікке ие болады: - шииттік теологияның қалыптасуы мен эволюциясы түсінігі мен жүйелік білімін көрсету; - шииттік ақидаданың ерекшеліктерін ашу және түсіндіру, аталған мектептердің негізгі ережелерін сипаттау, айыра білу және сыни талдау; - шииттік теологияның таралған теологиялық дискурстарын салыстыру және сыни талдау; - шииттік теологиядағы хадистердің дереккөз ретіндегі рөліне сыни талдау жасау; - алынған нәтижелердің негізінде шииттік ілімнің қазіргі жағдайын бағалау. Пән шииттік теологияның қалыптасуындағы діни-құқықтық алғышарттары туралы түсінік қалыптастырады, шииттік ілімнің негізгі идеялары мен философиялық дәстүрімен таныстырады. Шииттік ілімнің ерекшеліктері. Исламның шииттік бағытының өкілдерімен жасалған Құранды талдаудың әдістемелік негіздері. Араб тілі мен араб-мұсылмандық философия. Исламның авторитетті мәтіндері, исламдық доктрина және олардың философияның қалыптасуы мен дамуындағы мәні. Философияның пайда болуына әкелген исламдағы ерте идеялық ағымдар. Араб-мұсылман философиясы және оның даму кезеңдері.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген