Докторантура
Автоматтандыру және басқару

Автоматтандыру және басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - 1

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: жоқ
Бағдарлама: 6D070200 - Автоматтандыру және басқару
Оқу деңгейі: Докторантура
Емтихандар: Шетел тілі (тест), мамандығы бойынша (жазбаша) түсу емтиханы
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Автоматтандыру және басқару» бағыты бойынша докторант келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
Докторантура түлектері өнеркәсіптің әртүрлі салаларында автоматтандыру және басқару жүйелерін зерттеу және құру бағытында қызмет атқара алады. Кәсіби қызмет мекемесі ретінде, басым жағдайда, зерттеу институттары мен жоғарғы оқу орындары таңдалады.
Бейінді пәндер:
• Жүйелік талдау әдістері, құралдары және теориясы
• Автоматтандыру объектілерін модельдеу технологиялары
• Басқарудың экстремалды есептері
• Динамикалық жүйелерді тиімді басқару
• Жүйелерді автоматтандырылған түрде жобалаудың заманауи әдістері
• Нақтыланбаған басқару есептерін жобалау
• Технологиялық процестерді басқару жүйелерінің мобильді қосымшалары
• Деректер құрылымын және құру алгоритмдерін тиімділеу
• Микроконтроллер бойынша автоматтандырылған басқару жүйелері

Білім беру артықшылықтары:
• Білім алу саласын жүйелі түрде түсінуді және мамандану аймағымен байланысты зерттеу әдістері мен дағдыларын жоғары деңгейде қалыптастыру;
• сарапшылармен, академиялық қауымдстықпен және жалпы қауыммен автоматтандыру және басқару саласында қарым-қатынас құру қабілетін; қоғамның негізін құрайтын технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени білімді академиялық және кәсіби мазмұн аясында тарату қабілетін қалыптастыру;
• білімнің шекарасын кеңейтетін, бұрын алынған зерттеу нәтижелерін айтарлықтай дамытатын, ұлттық немесе халықаралық деңгейде сын-пікірлі жариялануға лайық болатын жаңашыл зерттеулер арқылы ғылымға үлес қосу қабілетін; жаңа әрі күрделі идеяларды сындарлы талдау, бағалау және синтездеу қабілеттерін қалыптастыру;
• автоматтандыру және басқару саласындағы соңғы жаңалықтар, пәндік аймақтағы ғылыми зерттеулер методологиялары, кәсіби маңызды ақпаратты іздеу, өңдеу және бейнелеу әдістері, білім беру қызметінің түрлері мен әдістері туралы білім беру;
• қалыптастырылған ғылыми есептерді шешу мақсатында эвристикалық әдістерді пайдалану, инновациялық жобаларды орындау мақсатында программалық жабдықтаманы құру және пайдалану, зерттеу нәтижелерін практикалық қолданысқа жеткізу, білім беру шараларын өткізу біліктілігін қалыптастыру.


Халықаралық қатынастар:
1. Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеу университеті (Ресей) – ШЫҰ-ның қос диплом бағдарламасы.
2. Аликанте университеті (Испания)
3. Люблин технологиялық университеті
4. Пьер Мендеc-Франс атындағы университет, Гренобль ІІ (Франция)
5. Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
6. Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
7. Савония қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
8. Каунасс технологиялық университеті (Литва)
9. Техникалық университет – София (Болгария)
10. Порто университеті (Португалия) және т.б.

Практика өту және жұмыспен қамтудың мүмкін ұйымдары: Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқарумен байланысты қызмет атқаратын мемлекеттік және жеке меншік ұйымдар, ғылыми институттар, жоғарғы оқу орындары

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Автоматтандыру және басқару
Мамандық шифры
6D070200
Факультеті
Ақпараттық технологиялар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
173
ОРЫС
173

пәндер

Жүйелік бақылаудың теориясы, әдістері және құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – модельдеу жүйелері мен жасанды интеллект әдістерін қолдана отырып, жүйелі талдаудың тақырыптары, сатылары мен принциптері туралы білімді қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін докторант келесі құзыреттерге ие болу керек:  оңтайлы шешу алгоритмдері мен әдістерін таңдау, сондай-ақ қабылданған шешім негіздеу;  нақты объектілерін жүйелік талдау үшін түрлі пәндер принциптері, заңдар мен салдарын қолдану;  негізді объектінің ұтымды шешімдерді таңдау үшін кешенді критерийі мен шектеулер жүйесі таңдау, талдау объектісінің жүйесі сипаттамасы орындау;  оңтайлы таңдау қазіргі заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану;  теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу; саласындағы мәселелерді кәсіби және жан-жақты талдау жүргізу. Пән бойынша келесі мәселелер қарастырылады: Жүйелік талдау пәні. Жүйелік талдаудың негізгі кезеңдері. Жүйенің негізгі қасиеттері. Ақпараттық өзара әрекеттесу классификация жүйелерінде фактор ретінде. Модельдеу жүйелік талдаудың формальды сатысы. Модельдерді құрудағы өлшемнің рөлі (модельдерді сандық сипаттау). Жағдайдың айқын емес сипаттамасы. Айқын емес жиынтықтар теориясының негізгі ұғымдары. Жүйенің жалпы теориясында шешім қабылдау мәселесі. Адамзат қоғамын жүйелі талдау ретінде модельдеу. Модельді құру. Концептуалдау жүйелік талдаудың бейресми кезеңі ретінде. Модельдеу жүйесі. Кешенді жүйелерді бағалау. Жүйелік талдау: табиғаты мен принциптері. Жүйелік талдау әдістері. Жүйелік талдаудың кезегі. Экономика және басқару жүйелерін талдауды қолдану.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Индустрия 4.0" шешімдерін жобалаудағы симуляциялық модельдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматика жүйелерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтандыру жүйелерінің жобаларын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтандыру объектілерін модельдеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтандыруды жобалау жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматты реттеудің және басқарудың жүйелері мен құрылғылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: курс барысында докторанттарды теориялық және әдістемелік негізінде есептеу басқару жүйелері негізінде жобалау және пайдалану бойынша есептеудің ғылыми-зерттеу жұмысын орындауға қабілетті болуын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттардың келесідей қабілеттерін қалыптастыру: - ғылыми қоғамда өзара әрекет ету нормаларын біледі; - ғылыми зерттеушінің ғылыми этикасы туралы, өзін және айналадағы адамдарды сыни бағалайды; - алған ғылыми ақпаратты сын тұрғыдан ойлайды, дұрыс, толерантты тұлғаралық әрекеттесуде интеллектуалды қабілетті қолдана алады; - ғылыми іс-шараларға автоматты реттеудің және басқарудың жүйелері мен құрылғылары саласындағы отандық және халықаралық жобалар негізінде іргелі зерттеулерге қатысады; - ғылыми теориялық және практикалық жұмыс нақты бөлігін жүзеге асыру үшін жауапкершілікті бөліседі; - автоматтандыру мәселелері қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу және бар ұғымдарды білу негізінде олардың ғылыми және танымдық қызметін ұйымдастыру. Пәнді оқу барысында төмендегі мәселелер қарастырады: Автоматты басқару жүйесін объектілерін және (АБЖ) бақылау және реттеу. Функционалдық сипаттамасы АБЖ және олардың элементтері. Сынып-біліктілік SAU мақсаты мен жұмыс принциптері.Стационарлық сызықтық жүйелердің процестерді талдау. Тұрақтылық, динамикалық көрсеткіштері және үйлесімді әсерлерін стационарлық АБЖ жауап. PE-rehodnaya және салмағы функциялары. Жиіліктік сипаттамалары. Тұрақтылық проблемасын тұжырымдау. АБЖ сапасын тікелей және жанама бағалау. Rise және нормативтік процестер, тең тербелмелі және тендік. Дәлдігі мен дәлдігі өнімділігі бір-цикл автоматты басқару жүйесі. Статикалық және астатикалық АБЖ. Және кеңейту коэффициенттері, Сіз қатені үшін формула. Интеграл сапалы өлшемдері. АБЖ сапасын жиілігі көрсеткіштері. Өткізу жолағы дисплей Тель-тербеліс және резонанс жиілігі. Жиіліктік сипаттамалар және өтпелі сипаттамалары. Conoco-tavlenie уақыт және жиілік сипаттамалары. Delay жүйесі. уақыт-кешендер мен талия аудандардың модельдері. тұрақтылық талдау әдістері. Сындарлы балл, біраз уақыт кешігіп. Өтпелі талдау. Кешіктіріп әсер өтеу. Сызықтық АБЖ қасиеттерін жақсарту әдістері мен құралдары. Түзеткіш құрылғы. мұрты-Tanova режимдерінде жақсарту дәлдігі. Өтемақы сыртқы-мкіндігін қайтарамын. қамтамасыз ететін инвариантты. Аралас басқару. логарифмдік журналы амплитудалық-жиіліктік сипаттамаларын түзеу құрылғылардың синтезі.

Басқару жүйелерді автоматтандырудағы тиімділеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару жүйелерді имитациялық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару жүйелерін автоматты жобалаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудағы жасанды интеллект әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - өндірістік шешімдерді мониторингілеу және басқару үшін жасанды интеллект жүйесін жобалау

Басқарудың оңтайлы жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың экстремалді есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттарға математикалық әдістер мен тиімді бақылау және басқару процестерінің модельдері, ақпараттық жүйелерді модельдеу проблемалары, оларды практикалық қолдану салаларында білімдер мен дағдыларды қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін, докторант келесі құзыреттерге ие болу керек:  экстремалды мәселелерді шешуде пайдаланылатын негізгі әдістер мен құралдар бойынша білімін көрсету;  жобаларды жоспарлау кезінде инновациялық міндеттерді тұжырымдау және ақпараттық жүйелерді басқару үшін әзірленген математикалық модельдерді біріктіру;  экстремалды есептерді шешу үшін математикалық әдістерді және программалық өнімдерді қолдану. Пәннің аясында келесі сұрақтар қарастырылады: тиімділік мәселесі, тиімділік критерийлері; тиімділік мәселесін шешу әдістері; алгоритмдік тиімділеу әдістері; конвергенция және тұрақтылық. Алгоритмдер сапасының өлшемі. Сенімділік тұжырымдамасы. Операциялық шығындарды азайту. Минимизация алгоритмдері. Қайта қолдану арқылы сенімділікті арттыру. Кешенді жүйелерді жобалау. Тиімді өнімділік алгоритмдері. Тиімді жоспарлау критерийлері. Өндірістік қуаттарды бөлу. Тиімді стратегиялар теңдеулері.

Деректер құрылымын және құру алгоритмдерін тиімділеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелерді тиімді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желілік графиктарда сақтық қорларды бөлу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Замануи басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуалды басқару жүйелерін жобалаудағы мәселелер мен болжамдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты интеллектуалды жүйелерде, білім беру әдістерінде, бір әдістен екіншісіне көшу, бір әдісті екіншімен негізді біріктіру, білімді ұсынудың әр түрлі әдістерін қолдана отырып, сарапшылардың білімін формалдау, нашар қалыптасатын пән аймағында нұсқаларды таңдау мәселесін шешу үшін зияткерлік жүйені құру міндетін қою, нашар қалыптасатын пән аймағында нұсқаларды таңдау мәселелерін шешу үшін білім базаларының өнімдік және басқа түрлерін Пәннің ерекшелігі ақпарат институты институты және есептеуіш технологиялар зертханасында технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару жүйесін құру заманауи компьютерлік ақпарат беру және өңдеу технологияларын практикалық дағдыларын қолдану болып табылады. Пәннің ерекшелігі Ақпараттық Және Есептеуіш Технологиялар Институты зертханасында инженерлік міндеттерді қою және шешу автоматтандыру, бақылау, технологиялық бақылау салалардың заманауи құралдарын негізінде жатқан негізгі және озық білім мен ғылыми тәртіптерін қолдана білу. Курс келесі тақырыптарды ұсынады: Сенімді және инвариант жүйелерді өзектілігі. Сенімді басқару жүйелерін жіктеу. Жіктеу инвариант жүйелері. Сенімді басқару жүйесі. Сенімділік тұжырымдамасы, сенімді тұрақтылық. Басқару жүйесін сипаттайтын белгісіздік себептері. белгісіздік салдарынан процесінің түрлері. Белгісіздік түрлі түрлерін сипаттау үшін нақты емес көптеген және аралық талдау теориясын пайдалана отырып, мүмкіндігі. Белгісіз анық емес жүйелердің артықшылықтары әдістерін сипаттау. Аралығы артықшылықтары белгісіз жүйелерін сипаттау. Interval анықталған жүйесі. Mat.model, әсіресе динамикалық қасиеттері. Ұғымдар аралығы талдау аралығы-көрсетілген жүйелер. Негізгі қадамдар аралығы талдау аралығы-көрсетілген жүйелер. Негізгі қасиеттері аралық талдау аралығы-көрсетілген жүйелер. Аралығы-көрсетілген жүйелердің аралығы матрицасы бар іс-әрекеттер. Негізгі түсініктер мен анықтамалар аралығы матрицалық талдау аралығы-көрсетілген жүйелер. Аралығы-көрсетілген бақылау объектілерді динамикалық қасиеттерін тергеу ерекшеліктері. Fuzzy жүйесі. Mat.model, әсіресе ғылыми-зерттеу. Анық емес жүйелердің анық емес жиынтығы негізгі ұғымдар Бисызықты жүйелердің негізгі белгілері. Бейсызықты жүйелердің математикалық модельдері. Бейсызықты жүйелердің мысалдары. Машина топтары мен Ли негізделген бисызықты жүйелердің динамикалық қасиеттерін зерттеу. Сызықтық жүйелердің құрылымдық тұрақтылығы. Сызықтық жүйелердің құрылымдық тұрақтылық жағдайы.

Күрделі жүйелерде модельдеу және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - күрделі жүйелерді басқару есептерін шешудің алгоритмдерін жасау және әдістерін таңдау; қазіргі заманғы математикалық әдістерді, техникалық және бағдарламалық құралдарды қолдана отырып күрделі жүйелерді компьютерлік модельдеу және заттай зерттеулер жүргізу

Күрделі жүйелердегі мәліметтерді өңдеудің интеллектуалды әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроконтроллер негізіндегі автоматтандырылған басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - S7-1200 және S7-1500 сериялары жаңа микроконтроллерлерінің TIA порталының мүмкіндіктері, Arduino компаниясының MK және LOGO логотипін пайдалану мүмкіндіктері бар микроконтроллерлердің негізгі түрлерін білу (ерекше назар Ардуино, LOGO! және S7 1200 MK) болады. S7-1200 ACS типтік міндеттерін шешуде және көп деңгейлі автоматтандырылған басқару жүйелерінде микроконтроллерлерге арналған әртүрлі қосымшаларда, конструкторлық программалық кодта және типтік АСС элементтерінің электрлік тізбектерінде тәжірибеде автоматтандырылған басқару жүйелері мен процестердің математикалық, физикалық, химиялық, биологиялық үлгілері мәселелерін шешеді . Пән бойынша келесі тақырыптар қарастырылады: Пневматикалық контроллер. Контроллердің параметрлерін анықтау әдістері. Контроллерлердің ақаулығы мен ақаулықтарын жою. Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді модельдеу. Yamatake-Honeywell контроллері - компоненттері, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және калибрлеу. P-I-D контроллерлерінің басқару және конфигурациясына әсер ететін факторлар. Қазандықтағы су деңгейінің реттегіші - бір элемент, екі элемент және үш элемент. Қазандықтың жану контроллері. Бағдарламаланатын логикалық контроллер, БЛК сәулетінің егжей-тегжейлі зерттелуі және БЛК-дегі жадты ұйымдастыру. PLC-ның еңгізу/шығару бөлімін түсіну. Электр тізбегі, электр схемасы және баспалдақ платформаларының диаграммасы және оларды түрлендіру. Mitsubishi бағдарламаланатын контроллердің конфигурациясын түсіну. БЛК жүйесіндегі ақаулықтарды жою әдістері.

Нақтыланбаған басқару есептерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестерді басқару жүйесінің мобильді қосымшалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген