Докторантура
Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»
Халықаралық аккредиттеу: ASIIN
Бағдарлама: 6D100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Оқу деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» бағытындағы бакалавр келесі қызмет түріне дайындалуда:
ғылыми-зерттеу институтының, мемлекеттік және жеке-меншік оқу орны мекемесінің қызметкері, сонымен қатар банк, қоғамдық және жеке компаниялар мен ұйымдық, аппаратты және бағдарламалық құралдар мен маңызды оперативті ақпарат және адам қызметінің әртүрлі салаларында ақпараттық жүйелер қауіпсіздігі құралдарын жобалау, ендіру және қолдану ұйымдарының қызметкері
Бейінді пәндер:
● Күрделі жүйелерді жобалау технологиясы
● Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалы-аппараттық құралдары
● Криптографияның теориясы, әдістемесі және құралдары
● Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын жобалау
● Интернет қауіпсіздігі хаттамаларына арналған формалды әдістері
● Қауіпсіздік жүйелерін бағдарламалау
● Ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету
● Қауіпсіздік жүйелерін тестілеу
Білім артықшылықтары:
Ғылыми-зерттеу ұжымының жұмысын тиімді ету үшін ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ғылыми қызметке әртүрлі талдау жүргізу; процесс кезінде пайда болатын күрделі ахуалдарды талдау және интерпретациялау; жаңа және бірегей идеялар мен тәсілдер көмегімен ғылыми мәселелерді тұрғызу және осы мәселелердің дәстүрлі тәсілдермен шешімін табу немесе инновациялық тәсілдерді құру.
Халықаралық қатынастар:
● Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика, оптика мемлекеттік университеті (Россия) – ШЫҰ-ң қос диплом бағдарламасы
● Аликанте Университеті (Испания)
● Люблин техникалық университеті
● Пьера Мендема Франса атындағы университеті, Гренобль ІІ (Франция)
● Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
● Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
● Саво қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
● Каунасс технологиялық университеті
● Техникалық университеті-София
● Порто университеті және т.б.
Орындар тағылымдамалар және жұмыспен қамту мүмкіндіктері: Академиялық ғылым, ғылыми-зерттеу институттары, MM
Халықаралық:
● Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика, оптика мемлекеттік университеті (Россия)-ШЫҰ-нң қос диплом бағдарламасы
● Аликанте Университеті (Испания)
● Люблин техникалық университеті
● Пьера Мендема Франса атындағы университеті, Гренобль ІІ (Франция)
● Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
● Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
● Саво қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
● Каунасс технологиялық университеті
● Техникалық университеті-София
● Порто университеті және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Мамандық шифры
6D100200
Факультеті
Ақпараттық технологиялар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ақпараттың қорғалғандығын бақылау моделі мен әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты ақпараттық қауіпсіздікті бағалау принциптері, басқару және ұйымдастыру процестері, националдық, мемлекеттік компаниялар шолуы, ақпаратты қорғауды бақылау үшін қолданылатын ұстанымдарды меңгеру. Ұйым басқармалары түсінуі тиіс критикалық қауіпсіздік концепциялары, ағаттықтар, шабуылдар, финанстық арбаулар т.б. Шабуылдарды шектеу үшін политика құрастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: - Ақпараттық қауіпсіздік және аудит аймағында қиындығы әр түрлі деңгейлі практикалық есептерді шешу үшін ең оңтайлы шешімдерді құру - ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің жұмыс істеу құрылымы мен принциптерін белгілеу; - ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің негізгі компоненттері мен қызметтерінің жұмыс істеу принциптері; - кешенді жүйелерді модельдеу әдістері мен модельдері, күрделі жүйелер үшін процестердің модельдерін құрастыру принциптері; - ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің жұмысы туралы статистикалық деректерді жинау, - жүйенің негізгі параметрлерін анықтайды және олардың негізінде оның жұмысының тиімділігі туралы қорытындылар жасайды;  - симуляция және математикалық модельдеуді жүргізу ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің жекелеген компоненттерінің жұмысы; - түрлі салалардағы кәсіпорындар мен ұйымдарда модельдерді және басқару әдістерін қолдану - басқарудың үлгілері мен әдістерін білу, сабақтардың түрлері; - ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы озық тәжірибелерді сатып алу, енгізу және бейімдеуге жәрдемдесу, сондай-ақ ұйымдардың қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыру үшін білім, әдіс пен құралдарды сынау. - оқушыларды ғылыми және ғылыми-зерттеу жұмыстарына, академиялық ғылымдарға, консалтингтік қызметтер мен өнеркәсіпке мансапқа жетуге мүмкіндік беретін арнайы, озық дағдылар мен қабілеттермен жабдықтау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: ақпараттық қауіпсіздік тұжырымдамасы, оның ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі орны. Мемлекеттік басқарудағы ақпараттық қауіпсіздіктің принциптері, міндеттері, функциялары және стандарттары. Мемлекеттік басқарудағы ашық ақпаратпен жұмыс істеуді құқықтық қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Азаматтардың жеке құпиялықты сақтауға және құпиялылығын сақтауға конституциялық құқықтарын қорғау, мемлекеттік органдардағы ақпараттық жүйелерде қол жетімді дербес деректер, жеке басқару.ақпараттық қорғау жүйелерінің құрылымы мен принциптері, ақпараттық қорғау жүйелерінің негізгі компоненттері мен қызметтерінің жұмыс істеу принциптері, күрделі жүйелерді модельдеу әдістері мен модельдері, күрделі жүйелердің модельдерін құру принциптері.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақпаратты криптографиялық қорғаудың жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық бағдарламалық -апараттық қорғау құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын жобалау" пәнінің мақсаты – студенттерді ақпараттық қауіпсіздік проблемалары туралы білуге ынталандыру, ақпараттық қорғау жүйесінің ұйымдастыру компонентімен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: -мемлекет және құқық теориясындағы ақпараттық құқықты пайдалана білу; - ақпарат саласында сертификаттау, стандарттау, аккредиттеу қағидаларын білу; - ақпаратты қорғау саласындағы қызметті лицензиялау; - ақпаратты қорғау стандарттарын бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің тиімділігі мен сенімділігін бағалау критерийлері; - ақпараттардың тарап кетуінің техникалық арналарын қорғау бойынша жүйелерді ұйымдастыру мен құрылымдау принциптерін талдау; - операциялық жүйелерде аутентификация құралдарын пайдалану; - дерекқордың қауіпсіздік саясатын жоспарлау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: - ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету; - ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық қамтамасыз ету; - ақпараттық қорғау жүйесінің ұйымдастырушылық құрамының функциялары; - операциялық жүйелер аутентификациясы; - қорғалатын объектілерге кіруді бақылау; - деректер базасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - корпоративтік желідегі ақпараттық инфрақұрылым деңгейлері; - ақпараттық ағымдардың техникалық арналары; - ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ақпараттық объектілерді сертификаттау.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін машиналық оқыту алгоритмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнінің мақсаты машиналық оқыту жүйелерін құру саласындағы студенттердің кәсіби білімі мен дағдыларын қалыптастыру; ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мәселелерді шешу үшін деректерді өңдеу әдістерін зерттеу және жасау дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: - деректерді өңдеу негіздерін, мұғалімсіз машиналық оқытудың негізгі алгоритмдерін білу, - машина жасау жүйелерін жобалау; - машиналық оқыту жүйелеріне негізделген компьютерлік бағдарламалар мен модульдерді жасау; - мәселені шешуге арналған алгоритмдерді таңдауға дағдылану; - белгілі бір бастапқы деректер жиынтығы үшін машиналық оқыту жүйелерін жобалау; - ақпараттық қауіпсіздікті бұзу қауіптеріне қарсы тұрудың интеллектуалды әдістері бойынша зерттеулер жүргізу; - ақпаратты қорғаудың зияткерлік әдістерінің дамуын талдау. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Машиналық оқыту әдістерінің негізгі ұғымдары. Мұғаліммен және мұғалімсіз оқыту. Матрицалармен және векторлармен жұмыс жасаудың математикалық негіздері. Сызықтық модельдер. Қарапайым сызықтық регрессия. Иерархиялық кластерлік талдау және ортақ кластерлердің саны. Деректердің бөлінуі және әдістерді регуляризациялау. Ақпараттық қауіпсіздік теориясы мен әдістемесі және ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп-қатерлерін анықтау және сыныптау әдістері, модельдері мен құралдары түрлі типтегі және сыныптағы объектілерді бұзады. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару модельдері мен әдістері.

Ақпараттық қауіпсіздіктің бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету жабдықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интернет қауіпсіздік протоколдары үшін ресми әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді жүйелерді жоспарлау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиент-серверлік жүйелер қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптографиялық алгоритмдердің орнықтылығын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнінің мақсаты ақпаратты криптографиялық алгоритмдердің орнықтылығын бағалау саласында терең білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: - деректердің құпиялылығын, тұтастығын және түпнұсқалылығын қамтамасыз етудің заманауи әдістерін игеру; - криптоанализдің заманауи әдістерін меңгеру; - шифрларға қойылатын талаптарды және шифрлердің негізгі сипаттамаларын білу және криптографиялық алгоритмдерді құру принциптерін білу; - заманауи алгоритмдер үшін танымал криптоанализ әдістерін қолдану; - шифрдың криптографиялық берік компоненттерін құру; - қолданыстағы шифрлеу алгоритмдерінің криптографиялық қасиеттерін зерттеу; - ақпараттық ресурстардың қорғау деңгейін бағалау; криптография мен криптоталдаудың заманауи әдістерін бағдарламалық іске асыру.

Криптографиялық псевдокездейсоқ тізбектер генераторлары, олардың сапасын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты криптографиялық әдістер және осы әдістерді практикалық мысалдарда іске асыру арқылы ақпаратты қорғаудың іргелі принциптері туралы объективті білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: • ақпаратты қорғаудың әдістерінің және құралдарының дамуының негізгі бағыттары мен перспективаларын білу; • берілетін хабарламалардың шынайылығын анықтау, ақпараттың (құжаттардың, деректер қорының) сақталуын, жасырын меншік ақпаратын енгізу; • криптографиялық хаттамаларды қолдану; • белгісіздермен салыстыру жүйелерін шешеді және зерттейді. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Криптоалгоритмдердің сенімділігін бағалау. ПКТ генераторларына қойылатын талаптар. Сызықты конгруэнтті генераторларды құрамдастыру. Жоғарғы разрядты ПКТ екісатылы стохастикалық генераторлары. Д. Кнут тестер топтамасы.

Криптографияның теориясы, әдістері мен құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнінің мақсаты – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы мәселелерін кешенді түрде қарауға, ақпаратты криптографиялық қорғаудың негізгі әдістері мен құралдарын меңгеруде студенттердің кәсіби құзыреттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: • әртүрлі криптография алгоритмдері мен хаттамалары қалай жұмыс істейтінін сипаттау. • басқа зерттеушілердің жұмысын қатаң принциптерге негізінде сынау. осы саладағы маңызды жұмыстарды бағалау және жұмыстың маңыздылығын түсіндіре алу. • теориялық тұрғыдан, модельдеуді және симуляциалауі қамтитын қатаң тәсілдерді қолдану арқылы қауіпсіздік механизмдерін бағалау. • компьютерлік қауіпсіздік саласында зерттеу проблемаларын қалыптастыру. • қалыптастырылған мәселелерге шешімдерді әзірлеу. • идеялар мен зерттеулер нәтижелерін анық көрсете білу. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Асимметриялық криптографияның теориялық негіздері. Эйлер және Ферма теоремалары. Жалпы евклид алгоритмі. Жылдам экспонаттау алгоритмі. DiffHellman жүйесі. Қарапайым өрістер мен бүтін сандардағы арифметикалық операциялар, қолмен есептеу және компьютерді пайдалану. Кездейсоқ басылымдарды іздеу үшін кітапхана құралдарын пайдаланыңыз. Негізгі шифрлау және электронды қолтаңба алгоритмдері. Криптографиялық хаттамалар және қауіпсіздік талдау әдістері. Нөлдік ашылуымен крипографиялық дәлелдемелер хаттамасы. Криптографиялық шифрларды тексеру үшін статистикалық сынақтар. Блоктық шифрлерге статистикалық шабуыл.

Криптоталдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Криптоталдау» оқу пәнінің мақсаты - технологияларды пайдалануды ашумен және криптографиялық алгоритмдерді талдаудың негізгі принциптері мен әдістерін зерттеуге байланысты тәртіптік құзыреттерді дамыту. Күтілетін оқу нәтижелері: - алгоритмдердің қауіпсіздігіне қатысты негізгі ережелерді, тұжырымдамаларды меңгеру және жүйелеу; - криптографиялық алгоритмдерді қолданудың проблемаларын теориялық және қолданбалы аспектілерімен салыстыруға; - симметриялық және асимметриялық криптографиялық алгоритмдердің негізгі түрлерін білу және қолдану; - сандарды негізгі факторларға ыдыратудың жылдам әдістерін білу; - тез дискретті логарифмизация әдістерін білу; - криптографиялық хаттамаларды пайдалану кезінде қауіпсіздік теориясын жалпылау; - қауіпсіздік қатерлерін түсіндіріп, оларды криптографиялық алгоритмдер көмегімен жоюға; - криптология мен криптеталдандыруда аксиоматикамен және терминологиямен қабылданған негізгі ғылыми пәндерді жіктеу; - жүйеде қауіпсіздікті негіздеу кезінде криптоанализ әдістерін қолдануға; - криптографиялық алгоритмдерді талдаудың негізгі әдістерін жіктеу; - криптотализдің әртүрлі әдістерін және құралдарын интерпретациялау және біріктіру; - криптографиялық ақпаратты беру хаттамаларының жұмысын көрсете білу; - сызықтық және дифференциалды криптографиялық талдау әдістерін таңдау кезінде шешімдерді пайдалану; - алгоритмдердің криптографиялық күшін бағалау әдістемесін меңгеру.

Қауіпсіздік жүйелерін бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әртүрлі компьютерлік жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету қабілетін қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: - бағдарламалық қамтамасыз ету қауіпсіздігіне қатысты негізгі ережелер, ұғымдар мен санаттарды білу; - әртүрлі мақсаттарда компьютерлік жүйелер үшін программалық қамтамасыз етудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемасының теориялық және қолданбалы аспектілерін қарастыру; - компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуін не үшін және кімнен қорғау керектігін білу; - бағдарламалық қамтамасыз етудің қауіпсіздігіне қауіп-қатерлерді зерттеу және оларды қазіргі заманғы компьютерлік әлемде жүзеге асыру мысалдары; - компьютерлік жүйелердің бағдарламалық жасақтамасының өмірлік циклын білу. Бағдарламалардың технологиялық және операциялық қауіпсіздігі; - барлық қауіпті модельдерді және бағдарламалық қамтамасыз етудің қауіпсіздік қағидаларын зерделеу; - бағдарламалық қамтамасыз етудің технологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. - олардың технологиялық қауіпсіздігін бақылау бағдарламаларының сенімділігін қамтамасыз ету әдістерін меңгеру; - қауіпсіз процедуралардың алгоритмін жасау; - компьютерлік вирустардан бағдарламаларды қорғау әдістері мен құралдарын білу; - оны пайдалану және техникалық қызмет көрсету сатысында бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау әдістерін зерделеу; - бағдарлама кодының тұтастығы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін ақпараттық қауіпсіздік құралдардын пайдалану Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: әртүрлі компьютерлік жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемаларын теориялық және қолданбалы аспектілері, бағдарламалық қамтамасыз ету қауіпсіздігіне қатер және оларды қазіргі заманғы компьютерлік әлемде іске асыру мысалдары, компьютерлік жүйелердің бағдарламалық жасақтамасының өмірлік циклі, позициялар, ұғымдар мен санаттар, қауіпсіз процедуралардың алгоритмі.

Қауіпсіздік жүйелерін тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - түрлі бағдарламаланған қауіпсіздік жүйелерін тексеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: - криптографияның негізгі міндеттері мен тұжырымдамаларын білу; - шифр талаптарын және негізгі сипаттамаларын қолдану; - стандарттар, модельдер және шифрлау әдістерін зерделеу; - криптографиялық алгоритмдерді, криптографиялық стандарттарды және оларды ақпараттық жүйелерде пайдалану принциптерін зерделеу; - криптоанализ әдістерін білу; - заманауи алгоритмдер үшін танымал криптоанализ әдістерін қолдану; - проблемаларды шешуде математикалық әдістерді қолдану; - салыстырмалы талдау жүргізу әдістерін және құралдарын таңдау; - ақпараттық ресурстарды қорғау деңгейін бағалау; - кәсіби міндеттердің математикалық моделін құрастыру әдістерін меңгеру және алынған нәтижелерді мағыналы түсіндіру Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: криптографияның негізгі тапсырмалары мен тұжырымдамалары, шифрларға қойылатын талаптар және шифрлардың негізгі сипаттамалары, стандарттар, модельдер және шифрлау әдістері, проблемаларды шешудің математикалық әдістері, әдістері мен құралдары, салыстырмалы талдау, ақпараттық ресурстарды қорғау деңгейі, кәсіби міндеттердің математикалық моделін құрастыру әдісі және нәтижелерді мағыналы түсіндіру .

Модулярлы арифметика негізінде криптография әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты криптографияның математикалық негіздерін және позициялық емес полиномдық санау жүйесі (ПЕПСЖ) негізінде әзірленген криптографиялық ақпаратты қорғау жүйелерінің әдістері мен алгоритмдерін моделдерін зерттеу және оларды бағдарламалық іске асыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мынадай қабілеттерге ие болады: • бүтін сандардың модульдік арифметикасының негізгі түсініктерін білуге; - ақырлы топтар үшін абстрактілі алгебраның негізгі ұғымдарын, теоремалар мен алгоритмдердің білуге; - криптографиялық хаттамаларды қолдануға; - белгісіздермен салыстыру жүйелерін шешеді және зерттейді; - практикалық жағдайлармен талап етілетін криптожүйені таңдау; - қолданылған алгоритмдерді программалауды жүзеге асырады. Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: Позициялы емес полиномдық санау жүйесінің пайда болуы және дамуы. Позициялы емес полиномдық санау жүйесін қолдану салалары. Криптографиядағы модульдік арифметиканың рөлі. Модуль бойынша бүтін сандарды салыстыру. Zn сақинасында кері элементтер тобы. Бүтін сандар мен полиномдарды факторизациялау мәселесі. Кейбір дербес факторизациялау алгоритмдері.

Нейро-анық емес жүйелер мен технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейрондық желілер теориясының әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген