Докторантура
Халықаралық құқық

Халықаралық құқық

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Халықаралық құқық мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Халықаралық құқық» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: жоқ
Бағдарлама: 6D030200 - Халықаралық құқық
Оқу деңгейі: PhD докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

«6D030200 – Халықаралық құқық» бағыты бойынша доктор PhD дайындау келесідей кәсіптік қызмет түрлері үшін жүзеге асырылады:
• ғылыми-зерттеу институттарында, ғылыми-зерттеу орталықтарында, жобалау және ғылыми-зерттеу ұйымдарында ғылыми қазметкер, зерттеу тобы жетекшісі ретінде ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу қызметі;
• жоғарға, жоғарғы оқу орнынан кейінгі және ғылыми-зерттеу секторларында оқытушы, аға ғылыми қызметкер ретінде ғылыми-педагогикалық қызмет;
• мемлекеттік басқару орагндарында, ұлттық қауіпсіздік органдарында, құқыққорғау органдарында, банктердің заң бөлімдерінде, әкімшілік басқару бөлімдерінде, бизнес құрылымда заңгер, құқықтық департамент жетекшісі, заңгер-кеңесші, заңгер-сарапшы ретінде ұйымдастырушылық-басқару қызметі.
Бейіндік пәндер: Қазіргі халықаралық жария құқықтың теориялық мәселелері, Жаһандық байланыс желілеріндегі қызметтерді құқықтық реттеудің теориялық мәселелері, Қазіргі халықаралық жеке құқықтың териялық мәселелері (ағыл. тілінде), Халықаралық құқық және халықаралық интеграцияның мәселелері, Халықаралық ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету, Жалпыазиялық аймақтық қауіпсіздік жүйесін халықаралық-құқықтық қамтамасыз ету.

Преимущества образования:
• PhD доктор білім беру бағдарламасы ҚР мен шет елдердің атақты халықаралық-заңгерлерімен танысуды және оларда оқуды талап етеді;
• Еуропа, Америка және Азияның беделді жоғарғы оқу орындарында тәлімдемеден өту;
• бірлескен халықаралық ғылыми жобалар, гранттық жобаларға қатысу;
• «6D030200 – Халықаралық құқық» PhD доктор білім беру бағдарламасы FIBAA Халықаралық аккредитациясын, ҚР БжҒМ – НААР және НКАОКО Институционалдық аккредитацисын өтті;
• оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын;
• ірі ұлттық компанияларды тәлімдемеден өтеді;
• Қазақстан Республикасындағы халықаралық танылған үздік жоо дипломы.

Халықаралық байланыстар: докторанттар ғылыми тәлімдемені әріптес-жоғары оқу орындарында өте алады: Ресей – Мәскеу халықаралық қатынастар мемлекеттік институты (МГИМО); РУДН–әл - Фараби атындағы ҚазҰУ қос диплом бағдарламасы бойынша ТМД Желілік университеті, Ресей халықтар достығы университеті (РУДН); Франция – Гавр университеті; Ұлыбритания – Кембридж университетінің Кембридж-Қазақстан Форумы; Испания – Кадис университеті; Польша – Варшава университеті; Болгария – Экономика және политология институты, әлемдік экономика және халықаралық қатынастар университеті; Индия – ICAF (The India-Central Asia Foundation), New Delhi, India, ORF (Observe Research Foundation) New Delhi, India; Жапония – Цукуба университеті; Түркия – Мимар Синан университеті, Стамбул қ.; Мальтепе университеті, Кипр Ұлттық университеті; Қытай – Шанхайский университеті, Харбин технологиялық институты.

Тәжірибеден өту және ықтимал жұмыспен қамту орындары: Мемлекет және құқық институты, Қазақстандық халықаралық құқық ассоциациясы, Еуропалық құжаттама орталығы, Сыртқы істер министрлігі, Әділет министрлігі, шет елдердің өкілдіктері мен консулдықтар, Парламент комитеттері мен комиссиялары, әкімшіліктер, органы прокуратура органдары, сот органдары, ішкі істер органдары, заң фирмалары, ұлттық және шет елдік компаниялар, Еуропалық ақпарат орталығы, НАТО туралы орталық, Неміс зерттеулері орталығы мен т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық құқық
Мамандық шифры
6D030200
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
154
ОРЫС
154

пәндер

Халықаралық құқықтың философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты құқық түсінігін беру, оның адам өміріндегі, қоғамдағы және мемлекеттегі маңыздылығы мен мазмұнының ашу. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. аналитикалық қабілеттерді қалыптастыру, әртүрлі қайнар көздермен, құжаттар мәтіндерімен жұмыс жасау дағдыларын дамыту; 2. құқық философиясының негізгі түсініктері мен категорияларын, олардың генезисін және дамуын анықтау; 3. онтология, аксиология, гносеология жағынан құқыққа тәсілдерді салыстыру; 4. қазіргі заманғы халықаралық құқық тарихының ерекшеліктерін және оның перспектерін атау; 5. философиялық позиция жағынан құқыққа деген негізгі тәсілдерді негіздеу, философиялық құқықтық ойлардың заманауи бағыттарын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: негізгі философиялық құқықтық түсініктер мен категориялар, құқық философиясының пайда болуы, жүйесі, даму заңдылықтары және мағынасы. Құқық дамуының тарихи ретроспективасы. Халықаралық құқық философиясының құрылу кезеңдері, құқықты философиялық негіздеу түрлері. Адами рухани-практикалық мәдениет жүйесіндегі құқықтың орны, әлеуметтік реттеудің өзге нысандарымен құқық жүйесінің үйлесуі; халықаралық құқық философиясын және оның пәнің түсіндіруге негізгі тәсілдер, тұлғаның құқықтық мәдениетін қалыптастыру үшін және оның практикалық мағынасын анықтайтын құқық теориясының әдіснамалық және дүниетанымдық негіздері.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Дипломатиялық және консулдық құқықтың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпыазиялық аймақтық қауіпсіздік жүйесін халықаралық-құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторанттарға аймақтың қауіпсіздігінің жалпы Азия аймағын қамтамасыз етудің қазіргі мәселелері мен перспективаларын зерттеу мүмкіндігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Ұжымдық қауіпсіздікке қатысты кемшіліктерді, мәселелерді анықтау; 2. Азия мен APR-нің аймақтық және өңірлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық-құқықтық модельдерді құрудың қазіргі заманғы теориясы мен тұжырымдамаларын, бастамаларын есте сақтаңыз; 3. Қауіпсіздіктің толыққанды жалпы құрылымын құру туралы идеяны жүзеге асырудың кемшіліктері, кемшіліктері, проблемалары және келешегі; 4. АӨСШК-ні геосаяси және халықаралық құқықтық позициялардан шақыруға арналған артықшылықтарды талдауға және салыстыруға және ұсыныстарды талап етуге; 5. Жалпы Азиядағы қауіпсіздіктің өзекті мәселелері бойынша өзін-өзі жинақтау және тұжырымдарды, болжамдарды және негізгі мәселелерді қалыптастырудың практикалық дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән Азиядағы өзара әрекеттесу және сенім шаралары бойынша кездесуді шақыру үшін Қазақстанның сыртқы саяси бастамасын жүзеге асыру негізінде бірыңғай өңірлік қауіпсіздік жүйесін пайдалану практикасының жалпы Азия шынайылығын дамытуды және енгізуді зерттейді.

Жаһандық коммуникативті торабындағы қызметінің құқықтық реттелуін өзекті мәселелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі халықаралық жария құқықтың теоретикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты заманауи халықаралық құқық теорияларын меңгеру, бұл білімдерді практикалық жағдайларда қолдана алу, заманауии халықаралық құқық ерекшеліктерін және мемлекеттің ұлттық құқығымен оның қатынасын түсіну, халықаралық құқықтың институттары мен салаларының болашақтағы даму мүмкіндіктерін анықтау қабілеті. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. халықаралық құқықшығармашылық үрдістің ерекшеліктерін анықтау; халықаралық құқық шығармашылыққа байланысты шарттың және әдет ғұрыптың ерекшеліктерін анықтау; халықаралық құқық нормаларының пайда болуына қосымша үрдістер; 2. халықаралық құқықтың заңи табиғаты мен мағынасының ерекшеліктерін түсіндіру; халықаралық ұйымдардың заңи табиғаты ерекшеліктерін түсіндіру; халықаралық құқықтық жауапкершілік институты ерекшеліктері; 3. халықаралық құқықтың қазіргі кездегі теориялық мәселелері мен оларды қолдану байланыстарын көрсету; 4. заманауи халықаралық құқық теориясының даму тенденцияларын анықтауды тереңдей зерттеуді категориялау; 5. халықаралық өмірде пайда болатын құқықтық жағдайлардың квалификациясын негіздеу; халықаралық құқықтық проблемаларды шешудің әртүрлі нұсқаларын негіздеу; халықаралық шарттардың, әдет ғұрыптардың және заңнамалардың нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану және өз позициясын теориялық түрде дәлелдеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық құқық жүйесінің қалыптасу себебі, әдісі мен кезеңдері және жүйенің ерекшеліктері; халықаралық құқық шығармашылық үрдіс ерекшеліктері; халықаралық құқық шығармашылыққа байланысты шарттың және әдет ғұрыптың ерекшеліктерін анықтау; халықаралық құқық нормаларының пайда болуына қосымша үрдістер; халықаралық құқықтың заңи табиғаты мен мағынасы; халықаралық ұйымдардың заңи табиғаты ерекшеліктері; халықаралық құқықтық жауапкершілік институты ерекшеліктері.

Қазіргі халықаралық жеке құқықтың теоретикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұрақты даму саласындағы халықаралық құқық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық құқықтағы тұрғындардың мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы курсттың мақсаты докторанттардың халықаралық қауіпсіздік құқығының өзекті теория-тәжірибелік аспектілерін зерттеу және мемлекеттердің агрессия актілерін қолдану (күш қолдану), ядролық соғыстың пайда болуына жол бермеу, жаппай жою құралдарын толық немесе ішінара жою саласындағы бастамаларымен танысып, оларға талдау жасау және бұл мәселелерді БҰҰ және оның органдары мен басқа да аймақтық негізде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін халықаралық ұйымдар қызметі аясында қолданылатын келісім шар

Халықаралық экономикалық құқықтың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген