Докторантура
Физика

Физика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN, 2016
Ұлттық аккредитация: АРТА, БСҚТҚА, 2017
Оқыту деңгейі: докторантура
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері: Жоғарғы және орта білім беру орындарында оқытушы, ғылыми қызметкер, инженер.

Білім беру артықшылықтары: Физика, астрофизика және ядролық физика салаларында өзінше және топтың құрамында ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындауды көздейді. Докторанттар оқу барысында шетелдік рейтингтік журналдарда, сонымен қатар Қазақстан Республикасының ғылым комитеті ұсынған жергілікті журналдарда публикациялар жариялайды.Докторанттар шетелдің жетекші ғылыми-зерттеу жоғарғы оқу орындарында ғылыми тағлымдамадан өтеді. Онда шетелдік ғылыми кеңесшісінің жетекшілігімен ғылыми зерттеулер жүргізеді.

Халықаралық байланыс: Хоккайдо Университеті (Жапония), Осака Университеті (Жапония), Рим Университеті (Италия), Валенсия политехникалық университеті (Испания), Лион университеті (Франция), Брауншвейг университетінің жылутехника және жанатын заттар институты (Германия).

Жұмысқы қабылдану мүмкіндігі және практикадан өту орны: Қазақстан Республикасы Энергетика Министрлігінің Ядролық Физика Институты, эксперименталдық және теориялық физика ҒЗИ, Ашық типті ұлттық нанотехнологиялық лаборатория, Академик Ш.Ш. Шокин атындағы ҚазҒЗ, ЖЭЦ 2 АлЭС, Қазақстанның Ұлттық ғарыштық агенттігі, Физика-техникалық институт, Фесенков атындағы астрофизикалық институт, Ионосфера институты, сонымен қатар басқа да ғылыми-зерттеу институттары, университеттер және Қазақстан Республикасының басқа да оқу орындары болып табылады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика
Мамандық шифры
6D060400
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Энергия үнемдеу және қайта жаңартылатын энергия физикасы мен техникасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аккрециялық дисктер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақ ергежейлілер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студенттерге ақ ергежейлілер түрлерін тереңінен оқытып, қызыл алыптар теориясының дамуын, энергияның ядролық көзін және олардың ақ ергежейлілер құрылымымен байланысын көрсету, Герцшпрунг-Рассел диаграммасында ақ ергежейлілердің орналасуын көрсету

Атмосфералық қысымдағы плазма физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейсызық процестер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газдық разряд плазмасының диагностика әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көптеген қазіргі заманғы технологияларды негізі болып табылады Қазіргі заманғы плазмалық физика тұрғысынан жалпы мәдени және жалпы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Қазіргі заманғы плазмалық теориясы танысуға негізгі ұғымдар мен плазма жалпы қасиеттерін, электр және магниттік өрістер плазмалық мінез үлгілерін, үйреніңіз, (практикалық қосымшалар тұрғысынан) ең маңызды зерттеу плазма түрлері: плазмалық разряд, разряд плазмалық, жоғары температура толық иондалған плазма және оның ұстап қалу әдістері, ғарыштық плазма. докторанты аяқталғаннан кейін, плазмалық-химиялық реакторлар энергия параметрлерін есептеу, негізгі плазма параметрлерін анықтау бойынша плазмалық электр доғасының және басқа да электр разряды есептеу сипаттамаларын проблемаларды шешуге қабілетті болу үшін. Пәнді оқу нәтижесінде докторант қабілетті болады: 1. зерттеу, қолданбалы және технологиялық міндеттерде газ разрядтарының параметрлерін таңдау үшін өзінің білімін пайдалану; 2. плазманы зерттеудің теориялық тәсілдерін және жаңа эксперименталды әдістемелерін меңгеру; 3. шама тәртібі бойынша газразрядты плазма параметрлеріне сандық бағалау жүргізу; 4. қажетті теориялық және эксперименталды нәтижелерге қол жеткізу үшін ақпараттық технологиялар мен компьютерлік техниканы тиімді пайдалану; 5. плазма параметрлері мен газ разрядындағы негізгі физика-химиялық процестердің жылдамдықтарын бағалау дағдыдарын меңгеру; Доғалық ағынды қолдану. Электр доғаның дәнекерлеуі. Плазма шамдары және плазма-химиялық реакторлар. Плазма бетін өңдеу. Термоэмиссия түрлендіргіштері. Магнитогидродинамикалық генераторлар. Плазма қозғалтқыштары. Плазма электроникасы. Плазма жылу көзі ретінде. Плазма сәулеленуінің спектрлік сипаттамалары.

Гравитациялық сәулелену
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – гравитациялық сәулеленудің заманауи теориясын пайдалану қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. пәнде қарастырылған мәселелердің заманауи жағдайын түсіндіруге; 2. теориялық принциптер және практикалық амалдар жиынтығын іс-жүзінде түсіндіруге; 3. алынған нәтижелерді жан-жақты талдауға және талқылауға; 4. есептерді шығару барысында заманауи әдістер мен технолгияларды қолдануға; 5. зерттеу бағыты бойынша алынған нәтижелерді талқылауға және қорытынды жасауға. Пәннің мақсаты. «Гравитациялық сәулелену» пәні болашақ мамандарда гравитациялық толқындар қалыптастыру және гравитациялық сәулелену физикасының жаңа бағыттарымен байланысты теориялық білімді және кешенді зерттеуді құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: гравитациялық толқындар қалыптастыру, шаманы реті бойынша бағалау, қос жүйедегі гравитациялық сәулелену, қос жүйеге тиесілі пульсар PSR 1913 + 16, айналмалы массалардан шығатын гравитациялық толқындар, пульсарлардың тежелуі, соқтығыс нәтижесінде пайда болған гравитациялық толқындар, сфералық симметрия ауытқу бар коллапс барысындағы гравитациялық толқындар.

Жердің ионосферасы мен магнитосферасының плазмалық-тозаңдық физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары вакуумды жүйелерді есептеу мен жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖСТ механикасының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – класссикалық ЖСТ мен аспан механикасының есептерін шешу үшін әр түрлі әдістерді қолдану қабілеттлігн қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. пәнде қарастырылған мәселелердің заманауи жағдайын түсіндіруге; 2. теориялық принциптер және практикалық амалдар жиынтығын іс-жүзінде түсіндіруге; 3. алынған нәтижелерді жан-жақты талдауға және талқылауға; 4. есептерді шығару барысында заманауи әдістер мен технолгияларды қолдануға; 5. зерттеу бағыты бойынша алынған нәтижелерді талқылауға және қорытынды жасауға. Пәннің мақсаты. «ЖСТ механикасының таңдаулы тараулары» пәні болашақ мамандарда классикалық жалпы салыстырмалық теориясы мен аспан механикасының мәселелерін шешудің әр түрлі әдістеріне түсінік құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: Шварцшильд есебі, Лензе-Тирринг есебі, екі дене есебі, орнықтылық мәселесі, гидродинамикалық аналогия әдістері, Лагранж, Гамильтон, Гамильтон-Якоби және т.б.

ЖСТ-дағы сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – жалпы салыстырмалы теориясы мен екінші ретті дифференциалдық бейсызық теңдеулердің есептерін шешу үшін жиі қолданылатын әр түрлі сандық әдістерді пайдалану қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. пәнде қарастырылған мәселелердің заманауи жағдайын түсіндіруге; 2. теориялық принциптер және практикалық амалдар жиынтығын іс-жүзінде түсіндіруге; 3. алынған нәтижелерді жан-жақты талдауға және талқылауға; 4. есептерді шығару барысында заманауи әдістер мен технолгияларды қолдануға; 5. зерттеу бағыты бойынша алынған нәтижелерді талқылауға және қорытынды жасауға. Пәннің мақсаты. «ЖСТ-дағы сандық әдістер» пәні болашақ мамандарда екінші ретті бейсызық дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін әр түрлі сандық әдістерді құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады:Эйлер әдісі, Рунге-Кутта әдісі, интерполяциялық әдіс, экстраполяциялық әдіс, Симпсон әдісі, қуалау әдісі, баллистикалық әдіс, шекаралық есептерді шығару әдістері, айырымдық схемалар т.б

Заманауи космология және астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – заманауи космология және астрофизиканың жаңа салалары туралы заманауи теориялық білімін пайдалану қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. пәнде қарастырылған мәселелердің заманауи жағдайын түсіндіруге; 2. теориялық принциптер және практикалық амалдар жиынтығын іс-жүзінде түсіндіруге; 3. алынған нәтижелерді жан-жақты талдауға және талқылауға; 4. есептерді шығару барысында заманауи әдістер мен технолгияларды қолдануға; 5. зерттеу бағыты бойынша алынған нәтижелерді талқылауға және қорытынды жасауға. Пәннің мақсаты. «Заманауи космология және астрофизика» пәні болашақ мамандарда заманауи космология және астрофизиканың жаңа бағыттарымен байланысты теориялық білімді және кешенді зерттеуді құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады:космологиялық модельдер, Әлемнің пайда болуы, Әлемнің дамуының негізгі кезеңдері, Әлемнің жасы, реликтік сәулелену, космологиялық қызыл ығысу, Әлемнің кеңеюі, космологиялық күй теңдеуі, қараңғы материя және қараңғы энергия; жұлдыздардың эволюциясы және олардың құрылысы, қара құрдымдар физикасы, жұлдыздық динамика, галактикалардың эволциясы.

Импульсті плазмалық ағын физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ионосферадағы радиотолқындардың таралуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кванттық механиканың және ядро теориясының жуықталған әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Комплексті плазма физикасының таңдаулы сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қайталанатын жұмсақ гамма көздер және аномалдық рентген пульсарларының физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қара құрдымдар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейтронды жұлдыздар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзара тартылатын денелердің құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма физикасындағы компьютерлік әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма химиясы және материалдар қасиеттерін өңдеу мен түрлендірудің плазмалық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық ағындардың затпен әсерлесуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық энергетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазманың оптикалық қасиеттері және элементар процесстер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Релятивтік астрофизиканың қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – аса көлемді қара құрдымдар табиғатын зерттеумен, күңгірт материя, күңгірт энергия және т.б. түсінігімен байланысты релятивистік астрофизиканың соңғы жетістіктерін пайдалану қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. пәнде қарастырылған мәселелердің заманауи жағдайын түсіндіруге; 2. теориялық принциптер және практикалық амалдар жиынтығын іс-жүзінде түсіндіруге; 3. алынған нәтижелерді жан-жақты талдауға және талқылауға; 4. есептерді шығару барысында заманауи әдістер мен технолгияларды қолдануға; 5. зерттеу бағыты бойынша алынған нәтижелерді талқылауға және қорытынды жасауға. Пәннің мақсаты. «Релятивтік астрофизиканың қосымша тараулары» пәні болашақ мамандарда релятивтік астрофизиканың жаңа бағыттарымен байланысты теориялық білімді және кешенді зерттеуді құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: ақ ергежейлі жұлдыздар, нейтрондық жұлдыздар және қара құрдымдар сияқты шағын объектілер, қараңғы энергия, қараңғы материя және өте массивті қара құрдымдардың табиғаты, сынақ денелер мен жарық бөлшектердің айналмалы деформацияланған дененің гравитациялық өрісінде қозғалысы.

Релятивтік кванттық механика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалық теориясында компакт объекттердің гравитациялық өрісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыртқы магнит өрісіндегі күрделі құрамды тығыз байланысқан плазма физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Термодинамические и электродинамические свойства неидеальной плазмы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тозаңды плазманың кинетикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тозаңды плазманың термодинамикалық және электродинамикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Толқындар мен бөлшектердің шашырау теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – толқындар мен бөлшектердің шашырау теориясын ғылыми зерттеулерде пайдалану қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1.электромагнитті толқындардың шашырау процестерін классификациялау 2. шашырау теориясы бойынша дисциплина комплексінің оқу-әдістемесін құру және ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде алынған білімді негіздеу 3. екі дене есебін шығару барысында кулондық өрістегі шашырау және микробөлшектердің соқтығысу техникасын қолдану 4. кванттық шашырау теориясындағы бөлшектік толқындардың ыдырауын талдау 5. берілген зерттеу есептерінің аналитикалық және сандық шешімдерін тұжырымдау Пәннің мақсаты. «Толқындар мен бөлшектердің шашырау теориясы» пәні болашақ мамандарда толқындар мен бөлшектердің шашырау теориясының жаңа бағыттарымен байланысты теориялық білімді және кешенді зерттеуді құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: Орталық өрістегі қозғалыс, әр түрлі потенциалдардың дербес жағдайлары, жазық толқын және монохроматты толқын, шашыратылған сәуленің поляризациясы, электромагниттік толқындардың көпөлшемді таралуы, Рейле-Ганс жуықтауы, Борндік жуықтау.

Төменгі температуралы плазманы алу және зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз идеал емес плазма физикасының таңдаулары сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – қатты сығылған плазманың заманауи теориясын зерттеулерде пайдалану қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. Тығыз плазманың динамикалық және статикалық қасиеттерін есептей алу 2. Ғылыми-зерттеу жұмыстары кезінде және идеал емес плазма физикасы бойынша пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындағанда алған білімді түсіндіре білу және қолдану. 3. Идеялы емес тығыз плазманың мәселелерін шешуде коллективті әсерді және квант-механикалық әсерлерді есепке алу әдістерін бағалау. 4. Плазмадағы әр түрлі псевдопотенциалды модельдерін саралау 5. Аналитикалық және сандық түрде, қойылған ғылыми мәселелерді шешуде жобалау Пәннің мақсаты. «Тығыз идеал емес плазма физикасының таңдаулары сұрақтары» курсы идеал емес плазма физикасы бойынша өзекті мәселелерге сыни көз-қарастың қалыптасуы және тәуелсіз зерттеулер жүргізуде компетенцияларының дамуы. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: Қатты тығыздалған плазманың заманауи теориясына кіріспе. Тығыз плазманың сипаттамалары мен қасиеттері. Қатты сығылған плазманың динамикалық және статикалық қасиеттері. Плазманың түрлерінің псевдопотенциалдық моделделдері. Бөлшектердің әсерлесу эффектілерінің ескерілуі, коллективті және квантты-механикалық дифракция және симметрия эффектілері.

Тығыз кулондық жүйелердің динамикалық сипаттамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз плазманың динамикалық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикадағы интегралды теңдеулердің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экстремалдық күйлер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - экстремалдық күйлер физикасына байланысты теориялық білімдерін пайдалану қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. физиканың экстремалдыкүйлерін сипаттайтын негізгі математикалық әдістер мен физикалық модельдерді түсіндіру; 2. физиканың экстремалдыкүйлерінің әртүрлі қасиеттерін сипаттау өзектілігін, олардың ғылыми тәжірибелерге қолданылуын классификациялау; 3. физиканың экстремалдыкүйлерінің қасиеттерін сипаттайтын негізгі физикалық модельдерді көрсету; 4. физиканың экстремалдыкүйлерінің одан әрі зерттеуде алынған нәтижелерінің маңыздылығын және оларды пайдалану жолдарын бағалау; 5. қазіргі уақытта шешімі халықаралық ғылыми қауымдастықтаөзекті және кеңіненталқыланып жатқан физиканың экстремалдыкүйлерін зерттеудің қазіргі ғылыми мәселелерін негіздеу. Пәннің мақсаты. «Экстремалдық күйлер физикасы» пәніболашақ мамандарда жоғары тығыздықтар физикасының жаңа бағыттарымен байланысты теориялық білімді және зерттеудің күрделілігін құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: жоғары тығыздықты энергия генераторлары, электродинамикалық әдістер, ядролардың релятивистік соқтығысулары, ғарыштық ағындар, радиациялық соғылу толқындары мен молекулалық бұлттар және т.б., заттың экстремалды күйлерінің перспективалық зерттеу әдістері.

Ядро теориясының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық кластерлер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - ядролық кластерлерді зерттеулерде пайдалану қабілеттілігн қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторанттар қабілетті болуы керек: 1. кластерлік физиканың қазіргі ғылыми мәселелерін сипаттау және түсіндіру; 2. ядролық кластерлерді пайдалану бағыттарын түсіндіру; 3. ядролық кластер физикасына байланысты ғылыми және практикалық қызметтің түрлі салаларында жұмыс істеген кезде алынған білімдерді қолдану; 4. ядролық кластерлер физикасында алынған нәтижелерді талдау; 5. ядролық кластер физикасында әртүрлі мәселелерді қараудың теориялық принциптері мен тәжірибелік әдістерінің жиынтығын тәжірибеде дәлелдеу. Пәннің мақсаты. «Ядролық кластерлер физикасы» пәні болашақ мамандарда ядролық кластерлер физикасының жаңа бағыттарымен байланысты теориялық білімді және кешенді зерттеуді құруға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады:ядролық реакциялар, ядролардағы нуклондар, ядро қабықшасының үлгілері, атом ядросындағы кластерлердің қалыптасуы, ядролардағы кластерлердің тиімді саны, ядролардағы кластерлердің энергетикалық және кеңістіктік таралуы.

Ядролық реакция теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты шашыраудың формальды теориясының негіздерімен, көпарналы әртүрлі амалдармен есепті шешу әдістерімен және ядролық реакциялардың механизмдерін сипаттауға үйрету.; Пәнді оқу нәтижесінде қабілетті болады: - Ядроның ядролармен және ядролармен кездесетін бөлшектер жүйелері үшін қозғалыс теңдеулерін (Шредингер теңдеулері) шешу. - Қозғалу теңдеулерін шешудің негізгі кезеңдерін жіктеу, мысалы, кезігетін микробөлшектердің өз толқындық функцияларын есептеу және осындай жүйелер үшін гамильтондарының операторының өзіндік мәндерін анықтау. - "Шредингер жолын " арқылы ядролық потенциал параметрін алу үшін оптикалық модельді қолдану, сондай-ақ" Гейзенберг жолы " - яғни толқындық функция ұғымын S-матрица түсінігімен ауыстыру. Алынған нәтижелерді экспериментте модельдің бос параметрлерін келтіру арқылы түсіндіру. - Шредингер теңдеуін шешу үшін бастапқы алынған жуықтау нәтижелерді физикалық түсіну бойынша ғылыми конференциялар мен семинарларда сөз сөйлеу кезінде дағдыларды көрсету. - Ядролық реакциялардың бұрыштық таралуы, корреляциялар, поляризация туралы тәжірибелік және теориялық деректерді жинау, талдау және жүйелендіру дағдысын жүйелі түрде өзінің ғылыми нәтижелеріне алынған сілтеме жасай отырып көрсету. - Теориялық параметрлерді оңтайландыру нәтижелерін бағалай білуді көрсету, ядролық реакциялардың әртүрлі шығу арналарының физикасы бойынша қорытынды жасау және соңғы нәтижелерді талқылау. - Физик-экспериментаторлар мен физик-теоретиктердің біріге топ болып жұмыс жасауға дайындығын көрсету, зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін дұрыс тұжырымдау немесе жоспарларды практикалық қолдану. - Ядролық реакциялар физикасының жаңа салаларын, соның ішінде ион-иондық қақтығыстарды зерттеу қабілетін көрсету. - Жедел эксперименттерде қолданылатын аппараттық және компьютерлік құралдардың сапасын арттыру қажеттілігін түсіну. Ядролық физиканың теориялық және практикалық дамуының әлемдік тенденцияларын анықтау. Пән ядролық реакцияның релятивисттік емес теориясын, сондай-ақ шашыраудың релятивисттік емес теориясы, соқтығысу матрицасы немесе S-матрицаны зерттеуге бағытталған.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: магистранттардың зерттеу жұмысының құзыреттілігін қалыптастыру. Зерттеу практикасы барысында магистранттардың төмендегідей қабілеттері қалыптасады : - ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау; - ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу: ғылыми дереккөздерді аннотациялау, рефераттар жасау-шолулар; - тіл жүйесі және әдебиет дамуының негізгі заңдылықтары саласында өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізу; - ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи ақпараттық ресурстарды пайдалану; - ғылыми ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; - отандық және шетелдік филология мектептерінің жаңашыл әдістерін қолдану; - ғылыми зерттеу нәтижелерін дәлелді баяндау; - ғылыми басылымды дайындау және редакциялау: тезистер, мақала. Зерттеу практикасын өту кезінде магистранттар келесі аспектілерді қарастырады: Зерттеу жұмысының теориялық негіздері. Филологиялық зерттеулердегі заманауи әдістер мен әдістер. Лингвистика және әдебиеттану саласындағы ғылыми және қолданбалы жобалардың тәуелсіз дамуы. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді қалыптастыру ережесі. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін интерпретациялау.

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген