Докторантура
Инновациялық менеджмент

Инновациялық менеджмент

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: «6D051700 – Инновациялық менеджмент»
Білім беру деңгейі: докторантура
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамндық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Білім беру формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Инновациялық менеджмент» бағыты бойынша даярланатын доктор PhD келесі қызымет түрлеріне дайындалады:
• компаниялардың, салалардың, аймақтар мен мемлекеттің инновациялық қызметін басқару;
• мемлекеттің технология саясатын қалыптастыру
• Қазақстанның инновациялық стратегиясын анықтау;
• компаниялар, салалар, өңірлер мен мемлекеттің инновациялық саясатын әзірлеу;
• компаниялардың салалардың, аймақтардың және мемлекеттік; инновациялық стратегиясын анықтау,
• инновациялық сала субъектілерінің қызметін үйлестіру арқылы, «Үш толқын» моделін іске асыруды қамтамасыз ету;
• қазіргі заманғы қазақстандық өндірістің жоғары технологиялық салаларда венчурлық бизнесті ұйымдастыру және дамыту;
• инновациялық жобаларды венчурлік инвестициялау нарығын дамыту;
• инновацияларды коммерцияландыру жүйелерді ұйымдастыру және дамыту;
• ғылыми идеялар мен жаңа технологияларды коммерцияландыру кезеңдерінің басқару;
• инновациялық жобаларды басқару.
Кәсіби пәндер:
• Дамыған елдердің технологиялық саясаты
• Қазақстанның инновациялық стратегиясы
• Инновациялық бизнестің инфрақұрылымы
• Инновациялық компанияның стратегиялық дамуы
• Инновацияларды коммерцияландыру стратегиялары мен жүйелері
• Венчурлық бизнесті ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі
• Жоба қызметі және инновациялық өнім сапасы
• Инновациялық бизнесте жобаларды басқару.
• Зияткерлік меншікті коммерцияландыру
• Халықаралық технологиялар трансферті және оны реттеу механизмі
Білім беру артықшылықтары:
• Ең жоғары академиялық стандарттар бойынша инновациялық менеджмент саласы үшін Phd докторлар даярлау;
• білім беру үдерісінде заманауи инновациялық технологияларды қолдану;
• Қазақстанда инновациялық экономиканы қалыптастыру үшін қажетті білім кеңейту және тереңдету;
• білім және кәсіби дағдылары мен қабілеттерін жетілдіру үздіксіз жаңартуды қамтамасыз ету.
Халықаралық байланыс: докторанттар шетелдік серіктес университеттерде білім алуға мүмкіншіліктер бар: Сиднея университеті, Австралия, Эксетер университеті, Ұлыбритания, Лейпциг университеті, Германия, Менеджмент интитуты, Канада, Прага экономикалық университеті, Чехия.
Тәжерибе алу орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: докторанттар тәжерибеден оте алады: Әл Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми техникалық паркі, ҚР жобалық менеджерлер одағы, «КазНИИ экономики АПК и развития сельских территорий» ЖШС, ҚР Экономики Институты. Жұмысқа орналасу орындары: омемлекеттік басқару орнагдары, кәсіпорындар, әр түрлі қызмет түрін атқаратын меншік иесі түрлі ұйымдар, жоғары оқу орындары, ірі корпарациялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Инновациялық менеджмент
Мамандық шифры
6D051700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
175
ОРЫС
175

пәндер

Стратегиялық инновациялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Басқару жүйесіндегі жасанды интеллект
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – заманауи интеллектуалды жүйелерді жобалау және қолдану қабілетін қалыптастыру.Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Интеллектуалды жүйелерге кіріспе. Басқарудың зияткерлік жүйелерінің құрылысы мен архитектурасы. Білімді өңдеудің заманауи технологиялары. Жасанды интеллект саласындағы зерттеулердің негізгі бағыттары. Қолданбалы зияткерлік жүйелер. Білімдерге негізделген жүйелерді әзірлеудің бағдарламалық құралдары. Интеллектуалды жүйелердің өмірлік циклінің модельдері және құру әдістемесі. Жасанды интеллект құралдары. Деректер мен білімді ұсыну модельдері. Білім берудің фреймдік, өнімдік, желілік, гибридтік модельдері.

Венчурлық бизнесті ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дамыған елдердің технологиялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жаһандану жағдайында қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін жаңа өнеркәсіптік стратегияларды әзірлеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Технологиялық саясат мемлекеттің бәсекеге қабілеттілік факторы ретінде. Өнеркәсіптік дамыған елдердің ғылыми-техникалық дамуының негізгі модельдері. Жаһандану жағдайындағы технологиялық революция. Жетекші топ-технологиялар. Әлемдік технологиялардың даму факторлары. Ғылыми-технологиялық саланың даму жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер. Технологияларды енгізуге кедергі келтіретін негізгі себептер. Қазақстанның технологиялық дамуының ықтимал бағыттары.

Жоба қызметі және инновациялық өнім сапасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зияткерлік меншікті коммерцияландыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - зияткерлік қызметтің нәтижелерін кәсіпорынның инновациялық әлеуетін қалыптастыратын ресурс ретінде коммерцияландыру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Зияткерлік меншік және оны құқықтық қорғау. Патенттік-ақпараттық зерттеулер. Инновациялық тауарды әзірлеу және жылжытуды басқару. Зияткерлік меншікті коммерциялық пайдалану және құнды бағалау. Сауда патенттермен және лицензиялармен

Инновациялық бизнесте жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық бизнестегі өзгерістерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық компанияның киберқауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық компанияның стратегиялық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның инновациялық стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық экономиканы басқару ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің міндеттемелері: электрондық бизнесті жүзеге асыруда болашақ мамандардың білімі, біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, электрондық бизнес құру және цифрлық экономика технологияларын қолдану әдістерін пайдалану, әртүрлі нарық сегменттерінде жұмыс істеу құралдарын құру; электрондық бизнес технологиялары бойынша базалық тренингтер және осы технологияларды қолданудағы дағдылар, кейіннен арнайы әдебиеттермен және арнайы пәндермен тәуелсіз жұмыс үшін жеткілікті. Пәндерді оқыту кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Сандық экономиканың тұжырымдамасы және мәні. Ақпараттық жүйелер және технологиялар. Электрондық үкіметтің тұжырымдамасы. Киберқылмыс. Бизнестегі ақпараттық-аналитикалық жүйелер. Корпоративтік ақпараттық жүйелер. Зияткерлік ақпараттық жүйелер. Өндірістік компанияның ақпараттық басқару жүйесі. IT аутсорсинг. ERP-жүйелер және корпоративтік порталдар. Электрондық төлем жүйелері. Электрондық коммерцияның тұжырымдамасы және мәні. Корпоративтік және тұтынушылық секторлардағы электрондық сауда жүйесі. Электрондық коммерцияның перспективалары. Осы пәнді табысты игерген докторанттар келесідей қабілеттіліктерге ие болуы тиіс: 1. Осы салада қолданылатын техникалық, алгоритмдік, бағдарламалық және технологиялық шешімдердің негізін сипаттаңыз, 2. Электрондық бизнесте талап етілетін әдіснамалық және қолданбалы талдау құралдарын, құрылымдық талдау мен жобалау принциптері мен әдістерін, бизнес-үдерістерді жүйелі көру әдістерін түсіну. 3. ақпараттық қоғам мен сандық экономика тұжырымдамасының қағидаларын қолдануға; 4. Осы саладағы проблемаларды шешуде цифрлық экономиканың технологиялық және құқықтық шекараларын талдау; 5. цифрлық экономиканы дамытуда туындаған әртүрлі жаңа бизнес-модельдерді құру;

Халықаралық технологиялар трансферті және оны реттеу механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- ғылыми зерттеулер қорытындыларын қолданумен байланысты және нарыққа жаңа және жақсартылған тауар ұсыну,қызмет және процестен коммерциялық тиімділік алу мақсатында процестің тиімді дағдысын дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болу керек: технологияны коммерциялық мақсатта пайдалану үшін бизнес-жобаларды қолдау мен реттеу әдістерін меңгеру,яғни жұмыс істеп тұрған бизнес технологиясын қолдануға лицензия сату, техникалықкеңесберу,аналитикалық және

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген