Докторантура
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D072000-БЗХТ
Оқу деңгейі : докторантура
Емтихандар : ағылшын тілі, арнайы курс
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

Кәсіби қызметі: Инженер-химик, химик, технолог, жетекші инженер, металлургиялық, электрхимиялық және басқа да көптеген өндіріс аумақтарында өнім сапасын бақылайтын мамандар. ЖОО оқытушысы, ғылыми қызметкер, ғылыми жобалардың жетекшісі, өндіріс орындарының менеджері және т.б.
Докторанттардың кәсіби бағытта дайындалуы бейорганикалық қосылыстардың химиялық технологиясы аумағы бойынша мына бағытта орындалады: «Сирек металды шикізатты өңдеу технологиясы», «Электрхимиялық өндіріс технологиясы», «Бейорганикалық заттар мен материалдар»
Білім беру саласының артықшылықтары:
• Оқу процесіне заманауи ғылыми жетістіктер нәтижелерін енгізу, докторанттардың диссертациялық тақырыбының өндіріс саласына сәйкестігі.
• Оқу процесі бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы жоғары білікті мамандар арқылы орындалады.
• Ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында химия және химиялық технология факультететінің жанында 3 ғылыми – зерттеу институттары және әл-Фараби атындағы ҚаЗҰУ жанындағы физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы жұмыс жасайды
• Факультет ғалымдарының ғылыми жетістіктері ғылыми әлемде танымал және мойындалған.
Халықаралық байланыстар: Д.И.Менделеев атындағы Ресейлік химика-технологиялық университеті (Россия, Москва қ.); Йожеф Атилла атындағы Сегед университеті (Венгрия, Сегед қ.); Мишкльцк университеті (Венгрия, Мишкольц қ.); Макс Планк институты (Германия, Потсдам қ.); Барселона университеті; Каталондық су институты (Испания); Сібірлік (Арктикалық) Федеральды университет (Россия, Архангельск қ.); Химика-технологиялық және металлургия Университеті (Болгария, София қ.); Латвия Университеті (Латвия); Ополь Университеті (Польша); Николай Коперник Университеті (Польша, Торунь қ) және т.б.
Практика өту және мүмкін болатын жұмысқа орналасатын орын: мамандық бағыты бойынша химиялық, металлургиялық, мұнай химиялық, фармацевтикалық өндіріс орындарында және ЖОО орналаса алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6D072000
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Бейорганикалық заттардың инновациялық технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Балқытылған орталардан металдарды бөлудің электрохимиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық заттар мен материалдар алудың арнайы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – жартылай өткізгіш нанобөлшектерді, оксидті ұнтақтарды алудың қазіргі заманғы технологияларын қолдану; бейорганикалық заттар мен материалдарды алудың арнайы әдістерін қолдану және жетілдіру қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - бейорганикалық заттар мен материалдарды алу әдістерін жіктеу; - бейорганикалық заттардың қатысуымен айналу сұлбаларын түсіндіру; - бейорганикалық заттар мен материалдарды алудың технологиялық процестерін есептеуді жүргізу; - берілген қасиеттері бар бейорганикалық материалдарды алу әдістерін әзірлеу; - жаңа бейорганикалық материалдар саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: криохимиялық әдіс; SbSI синтезі; кеуекті Al2O3 негізіндегі кеңістікті ретке келтірілген металлоксидті нанокомпозиттер синтезі; PbS және CdS жартылай өткізгіш нанобөлшектерін синтезі; микротолқынды әсерді пайдалана отырып оксидті ұнтақтарды жентектеу; графотекстурирлеу; қатты фазалы қосылыстар синтезінің термодинамикасы.

Бейорганикалық заттардың алыну технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық полимерлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – бейорганикалық полимерлік материалдарды алу технологиясын жүзеге асыру, бейорганикалық полимерлер синтезінің негізгі кезеңдерін болжау және қажетті реагенттер мен жағдайларды есептеу қабілетін қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - аса маңызды органикалық емес полимерлерді жіктеу; - бейорганикалық полимерлердің қасиеттерін олардың құрылымына қарай түсіндіру; - бейорганикалық полимерлерді алудың технологиялық процестерін есептеуді жүргізу; - бейорганикалық полимерлерді алудың технологиялық операцияларын жасау; - бейорганикалық полимерлер саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: гомоцепті полимерлер, Бейорганикалық гетероцепті полимерлерді алудың негізгі реакциялары, гетероцепті полимерлердің құрылысы, элементтер гомополимерлері, бейорганикалық полимерлер қасиеттерінің ерекшеліктері, координациялық полимерлер, Бейорганикалық полимерлерді алудың технологиялық процестері.

Гидрохимиялық процестерді физика-химиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрохимияның физика-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: гидрохимияның негізгі өзекті мәселелерін анықтауға студенттердің қабілеттілігін қалыптастыру. Оқу курсы табиғи судың химиясында қазіргі заманғы тұжырымдамаларға негізделген гидрохимияның өзекті мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Пәнді ойдағыдай игерген жағдайда докторант келесі құзыреттіліктерді иеленеді: -табиғи сулар мен тұздардың физика-химиялық қасиеттері туралы ақпаратты анықтайды және реттейді; -табиғи сулардың құрамын халық шаруашылығында дәлелді қолдану ерекшеліктерін түсіну және тану; -су-тұз жүйелерін есептеудің тиімді әдістерін енгізу, сондай-ақ гидрохимия мәселелерін шешу үшін қажетті жабдықтар мен құралдарды пайдалану; -табиғи судың құрамын физика-химиялық талдаудың заманауи әдістерімен талдау; әр түрлі табиғи сулардың қасиеттеріндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; зерттеу нәтижелерін талдау және түсіндіру; - -табиғи сулар саласындағы (өзендер, көлдер, су қоймалары) Қазақстанның экологиялық мәселелерін шешудің негізгі әдістерін ұсыну және бағалау. Пәндерді оқыған кезде гидрохимиялық бақылау және су нысандарындағы және ағындардағы судың құрамы мен қасиеттерінің өзгеруіне, сондай-ақ жиналған гидрохимиялық ақпаратты талдауына антропогендік факторлардың, оның ішінде термиялық ластанудың әсерін анықтау үшін зерттеу әдіснамасы саласындағы қазіргі жетістіктер қарастырылады.

Композициялық силикатты материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – композициялық силикат материалдарының химиялық технологиясын жүйелі түсінігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - күрделі реакциялардың кинетикасы бойынша білімдерін көрсету; - күрделі процестердің физика-химиялық заңдылықтарын түсіндіру; - гомогенді және гетерогенді реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын есептеу; - химиялық және электрохимиялық процестердің кинетикалық ерекшеліктерін талдау; - химиялық және электрохимиялық реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын анықтау бойынша тәжірибе ұйымдастыру және жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: композициялық силикат материалдарының жіктелуі, қолдану салалары, технологиялары, шихтаны есептеу әдістері, силикат материалдарының физикалық-химиялық қасиеттерінің сандық көрсеткіштері.

Композициялық силикатты материалдардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тынайтқыштар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы жаңа материалдар алу тәсілі ретінде механохимия негіздерін меңгеру. Минералды тыңайтқыштарды бейорганикалық материалдарға өңдеудің инновациялық механохимиялық технологиясын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттардың мынадай компетенциялары болуы керек: - механохимия негіздерін білу; - құрамында кремний көп фосфориттерді трансқалыптастыруда модифицирлеуші қоспаларды таңдай білу; - активатор таңдай білу және активатор жұмысының режимінің көрсеткішін ан

Минералды шикізатты өңдеу мен талдау технологиясының заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік қалдықтардан сирек элементтерді бөліп алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық қорғау және қауіпсіздіктің заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестердің термодинамикасы және кинетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық технологияның дамуын болжамдау және алдын-ала көру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – химия өндірісінің әр алуан бөлімдерімен, жаңа теориялар мен гипотезаларымен таныстыру. Соған сәйкес химиялық технологияның өзгеру сипаттарын анықтау. Өндірісте болып жатқан өзгерістердің химиялық технологияның дамуына көрсететін әсерін бағалау. Химиялық өндірістердегі технологиялық үдерістерді сипаттау, болжау. Қазақстан химия өнеркәсібінің өзгеру деңгейін, жаңа идеялардың өнеркәсіпке ену мүмкіншілігін анықтау. Химия өнеркәсібі үшін жас кадрларды дайындау проблемаларын талдау.

Химиялық технологияның дамуын болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық-технологиялық процестерді зерттеудің термодинамикалық және кинетикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрталдау және электртехнологияның заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – химия өндірісінің әр алуан бөлімдерімен, жаңа теориялар мен гипотезаларымен таныстыру. Соған сәйкес химиялық технологияның өзгеру сипаттарын анықтау. Өндірісте болып жатқан өзгерістердің химиялық технологияның дамуына көрсететін әсерін бағалау. Химиялық өндірістердегі технологиялық үдерістерді сипаттау, болжау. Қазақстан химия өнеркәсібінің өзгеру деңгейін, жаңа идеялардың өнеркәсіпке ену мүмкіншілігін анықтау. Химия өнеркәсібі үшін жас кадрларды дайындау проблемаларын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзіреттіліктерді меңгереді: - химиялық технологияның дамуы кезеңдерін алдын-ала болжай біліп, болашақтағы жетістіктерін көрсете алуды.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген