Докторантура
Мәдениеттану

Мәдениеттану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: АКУИН (2017)
Бағдарлама: 6D020400-Мәдениеттану
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: Ағылшын тілі (тест) және мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«6D020400-Мәдениеттану» бағытында оқытылған докторант кәсіби қызметтің келесі түрлері бойынша даярланып шығады:
Мәдени антропология – дәстүрлі және отандық мәдениетті зерттеуші ғалым, мәдени антропология мәселелері бойынша ғылыми қызметкер, қазақ халқының мәдени мұрасын және Қазақстан мен Орта Азия халықтарының мәдениетін зерттеудегі сарапшы-зерттеуші.
Культурные исследования – научный сотрудник исследовательских институтов по культурным проблемам, по сравнительной и современной динамике культуры Казахстана, по проблемам культурной политики, эксперт-исследователь по проблемам традиционного и современного искусства, медиа- и информационной культуры
Мәдени зерттеу – мәдени мәселелер, Қазақстан мәдениетінің салыстырмалы және заманауи әлеуеті, мәдени саясат мәселелерімен айналысатын зерттеу институттарының ғылыми қызметкері, дәстүрлі және қазіргі өнер, медиа-ақпараттық мәдениет мәселелері бойынша сарапшы-зерттеуші.
Профильді пәндер:
• Мәдениет типологиясының теориясы мен әдістемесі
• Постмодернизм мәдениетінің философиясы
• Мәдениет экологиясы
• Гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдістемесі
Білім беру ерекшеліктері:
Үш жылдық докторантураны табысты аяқтаған докторант докторлық диссертация қорғауы тиіс. PhD докторы (философия докторы) академиялық атағын алғаннан кейін жоғары оқу орындарына, ғылыми-зерттеу институттарына жұмысқа орналасуда басымдылықтарға ие болады, білім беру және мәдениет Департаментінде, өнер, мәдениет және білім беру бойынша Мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа жасай алады. Алған білім келесідей артықшылықтарымен ерекшеленеді: PhD докторы (философия докторы) үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) еркін меңгерген, мәдениеттану мен өнертану аясындағы пәндерді оқыту бойынша құзіретті, ғылыми-зерттеу жұмыстарында топпен де, жекелей де жұмыс жасауға, ғылыми-зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізуге машықтанған, ғылыми және инновациялық жобаларға қатысу, мәдениетаралық қарым-қатынасқа дағдыланған және келіссөз қызметінде жұмыс атқара алады, мәдени дипломатия, мәдени және мәдениетаралық байланыс, басқару мәселелері бойынша тренингтер өткізе алады. Білім берудің басты ерекшелігі төмендегідей негізделеді: осы саланың маманы мәдениет, өнер салаларында, медиа мен мульти-медиа аясындағы, мәдени, қарым-қатынас мәселелері бойынша білгірлігін табысты көрсете алады, мәдениет, өнер саласында сарапшы ретінде өзін көрсете алады, телевидение мен бизнес саласында да қызмет атқара алады.
Халықаралық байланыстар: Докторанттардың серіктес жоғары оқу орнында білім алуға мүмкіндігі бар:
• Манчестер университеті (Англия)
• Оклахом штаты университеті (АҚШ)
• Кучук университеті (Түркия)
• Евразиялық университет (Түркия)
• 29 май университеті (Түркия)
• Исламсдық мәдениет орталығы (Қытай)
• Мармар университеті (Түркия)
• Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар институты (Корея)
• Мимар Синан атындағы көркемөнер мәдениеті университеті
• МГУ, жаратылыстану философиясы факультеттерінің кафедрасы (Мәскеу, Ресей)
• Мемлекеттік басқару универсиететі, мәдениет пен мәдениеттегі басқару кафедрасы (Мәскеу, Ресей)
• Кастамон университеті, Түркия
• Ардахан университеті, Түркия
• Уппсал университеті, Швеция
• Цюрих университеті, Швейцария
• мәдение және әлеуметтік антропология институты, Германия
• Хельсинский университеті
• УРФУ (Уральский Федеральный Университет) Екатеринбург, РФ.
Тәжірибе мен болашақтағы жұмыс істеу мүмкіндігі бар орындар:
• Алматы қалалық әкімдігі;
• Философия и саясаттану институт ҚР ҒБМ;
• Мәдени саясат пен өнертану институты;
• Алматы қаласы дін істері жөніндегі Департамент;
• Түркі халықтарының мәдени қоры;
• «Бөбек» қоғамдық қоры;
• «Астана-Зерттеу» қоғамдық қоры.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мәдениеттану
Мамандық шифры
6D020400
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Пәнінің мақсаты - мәдени зерттеулердің әдіснамасы мен әдістерінің негізгі бағыттары, теориялық тұжырымдамалар, мәселелер, негізгі қағидаларды докторанттардың жүйелік түсінуі мен білуін қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - мәдени зерттеулердің тақырыптық және мәселелік салаларын білуін көрсете алу; - негізгі түсіндірмелік, терминологиялық, әдіснамалық аппаратын сыни талдау; - мәдени зерттеулер саласындағы тұжырымдамалық және әдіснамалық тәсілдерді ажырату және жүйелеу; - Қазақстан қоғамындағы мәдени үрдістер, түрлі этникалық топтар мен қауымдастықтарға байланысты қолданылатын мәдени зерттеулердің тұжырымдамалары мен терминологиясы, әдістері мен принциптерін қолдану; - мәдени зерттеулердегі әртүрлі әдіснамалық тәсілдерді бағалау.- Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Мәдени зерттеулердің теориялық және тұжырымдамалық принциптер аналитикасы (теориялар, категориялық және ұғымдық аппарат, зерттеудің қағидаттары мен пәндік саласы), мәдени нысанды зерттеудің негізгі әдіснамалық тәсілдерін негіздеуге, алынған нәтижелерін сипаттау және негізгі зерттеу әдістерін талдауға, алынған ғылыми нәтиженің объективтілігін дәлелдеуге, мәдени теоретиктердің басты зерттеулерін (теоретиктердің шығармалары, герменевтикалық талдау, түсіндіру мен талдауға) негізделеді.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

АҚШ мәдени антропологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты. Аталған пәннің өзектілігі англо-американдық мәдени антропологияның жеке ғылым ретіндегі қызығушылықтың үдерісінің артуына негізделген. Қоғамның берік даму бүгінгі таңда мәдениетпен тығыз байланысты. Мәдени антропологияның негізін қалаушы Эдуард Бернетт Тайлор болып саналады. Ол мәдениетті оның дәстүрлері, табиғаты, ғұрпы арқылы анықтаған. Курстың міндеттері. Курс барысында зерттеледі және талданады: • АҚШ-тағы мәдени антропология теориясын меңгеру; • АҚШ-тағы мәдени антропологиялық тұғырнамалар мен мектептерді зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде PhD докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет: • бір-бірімен тығыз байланысты зерттеу әдістерінің кешенін білу, оның ішінде: түздік зерттеулер; жазбаша дереккөздерді зерттеу; ауызша тараған деректерді зерттеу; описание археологиялық және атропологиялық мағлұматтарды баяндау; дереккөздерді талдау; • зерттеліп отырған нысан туралы көбірек толық және нақты білім алу, сондай-ақ оларды алу әдістері, теориялық жалпылауы туралы білім алу; • жазбаша дереккөздерді талдау арқылы халықтың мәдениетін баяндау дағдыларын меңгеру.

Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі зерттеулерінің пәндік саласын үйретуге бағытталған. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - өркениеттің қазіргі заманғы қауіп-қатерлерін зерттеуде қолданылатын антропологиялық әдістері мен теориялық принциптерін қолдану қабілеті; - антропологиялық сапалардың діни-теологиялық және нәсілшілдік түсіндірмелері мен альтернативті антропологиялық гипотезаны сыни бағалау; - антропологиялық ғылымдардағы қазіргі заманғы мәселелерді сипаттау және логикалық дәлелдеуге сыни негіздеу; - әлеуметтік және мәдени антропологияның әдіснамалық бағыттарын жүйелік түсінігін көрсету.- Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: теориялық-әдіснамалық негізі (ұғымдық аппарат, мәдени объектісі принциптері, мәдени нысан туралы ақпараттарды классификациялау және жүйелеу), зерттеудің таңдалған нысанымен жұмыс мазмұнына акцент жасаудың қолданбалы негізіне (ғылыми фактілерді жинау, жинақтау, сипаттау, зерттеу жүргізу процедурасы), олардың дұрыстығы мен объективтілігі дәлелдеу аспектісінде алынған нәтижелерді тұжырымдаудан тұрады

Әлеуметтік-мәдени антропология әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әлеуметтік антропология пәндік зерттеу саласын үйрету. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - өркениеттің заманауи қауіп-қатерлеріне байланысты қолданылатын әлеуметтік антропологияның теориялық принциптері мен әдістерін қолдана алу; - адамзаттың антропологиялық қасиеттерін нәсілшілдік және діни-теологиялық тұрғыдан түсіндіруде, баламалы әлеуметтік-антропологиялық гипотезаны сыни бағалау; - әлеуметтік антропологияның қазіргі заманғы мәселелерін айшықтау және логикалық дәлелдемелерді сыни негіздеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән әлеуметтік антропологияның теориялық пәндік саласындағы (негізгі мектеп немесе бағыты, теориялық проблемаларын) білімге, әлеуметтік антропологияның теориялық пәндік саласы (зерттеу объектісін таңдау ерекшелігі, оның спецификасы, сипаттамалары, жүйелеу принциптері, әлеуметтік фактілерді жіктеу, зерттеу әдістері) негізделеді.

Мәдени антропология териясына кіріспе мен талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнінің мақсаты мәдени антропологияның маңызды мәселелерін зерттеудің негізгі әдістері мен әдіснамалық принциптерін зерттеу болып табылады Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әдістемелік тәсілдерін, тұжырымдамалық бағдарламасын сыни талдау; - далалық зерттеулер жүргізу; - дәстүрлі қауымдастықтар және қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени топтардың және субмәдени құралымдарды зерттеу әдістерін қолдану; - далалық зерттеу жоспары және бағдарламасын әзірлеу қабілетінің болуы; - мәдени ареалдың кеңістіктік және уақыт параметрлерін салыстыру; - субмәдени құбылыстардың, дәстүрлі қоғамдастықтардың ерекше нормалар мен құндылықтарды анықтау. Пән докторанттарды мәдени антропология пәндік саласын зерттеудің әдіснамалық принциптерімен, әдістерімен және негізгі мәселелерімен таныстырады. Пән теориялық-тәжірибелік курс, олдокторанттардың ғылыми және әдіснамалық білімін қалыптастырады. Пән білім жүйесіне (теориялар, тұжырымдамалар, ұғымдық аппарат, зерттеудің құрылым бағдарламасының қағидаттары), әдіснамалық негіздерге (әдістер, зерттеу әдіснамасы, жіктеу принциптері, ақпараттардың жүйелігі, зерттеу нысаны және тақырыпты таңдау), тәжірибелік зерттеу жүргізуге (бағдарлама құру, мәдени нысандарды талдауда қолданылатын әдістер) сүйенеді.

Мәдени талдаудағы мәселелер мен әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: мәдени антропологияның маңызды мәселелерін зерттеудің негізгі әдістері мен әдіснамалық принциптерін зерттеу болып табылады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әдістемелік тәсілдерін, тұжырымдамалық бағдарламасын сыни талдау; - далалық зерттеулер жүргізу; - дәстүрлі қауымдастықтар және қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени топтардың және субмәдени құралымдарды зерттеу әдістерін қолдану; - далалық зерттеу жоспары және бағдарламасын әзірлеу қабілетінің болуы; - мәдени ареалдың кеңістіктік және уақыт параметрлерін салыстыру; - субмәдени құбылыстардың, дәстүрлі қоғамдастықтардың ерекше нормалар мен құндылықтарды анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән білім жүйесіне (теориялар, тұжырымдамалар, ұғымдық аппарат, зерттеудің құрылым бағдарламасының қағидаттары), әдіснамалық негіздерге (әдістер, зерттеу әдіснамасы, жіктеу принциптері, ақпараттардың жүйелігі, зерттеу нысаны және тақырыпты таңдау), тәжірибелік зерттеу жүргізуге (бағдарлама құру, мәдени нысандарды талдауда қолданылатын әдістер) сүйенеді.

Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнінің мақсаты «Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама» докторанттарды этномәдени құбылыстардың репрезентациясы мен әдіснамалық түсінулерімен, мәселелік түсіндірмелермен таныстыру: - мәдени зерттеулердегі этноәдіснамалық тәсілдердің мәні мен айырмашылығын түсіну; - нақты тарихи және мәдени жағдайында адам топтарының қарым-қатынастарының әртүрлі түрлерін бағалау және түсіну жолдарын сыни тұжырымдау және салыстыру; - дәстүрлі және қазіргі заманғы, этникалық және қазақ мәдениетіндегі мәселелерді зерттеудің тәсілдері мен әдістерін ажырата алу және түсіндіру; этноәдіснамалық зерттеулердегі ұғымдарын, әдістері мен принциптерін қолдана білу; - түрлі этникалық мәдениеттердің адамдары топтарының күнделікті өмір сүру моделін ескере отырып қарым-қатынастары мен мінез-құлық ерекшеліктерінің әртүрлі нысандарын зерттеуде қолданылатын этноәдіснамалық әдістерін және принциптерін қолдану; - қазіргі заманғы мәдениеттің ескерткіштері мен мәдени артефактілердің электрондық, ауызша мәдениетін, нысандар, пәндер, жазбаша дерек көздерін талдау үшін этноәдіснамада герменевтика (түсіну) принциптерін қолдану. Пәннің маңыздылығы. «Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама» пәні әлеуметтік топтар мен индивидтердің арасындағы қарым-қатынастарды түсіну мәнін зерттейді. Этникалық топтардағы мәселелер түсінігінің мәні мен маңыздылығын, этникааралық қарым-қатынастардың, этномәдени мәселелерді зерттеудегі әдіснамалық түсініктерді ашып көрсетеді. Пән білім жүйесіне негізделген: этноәдіснаманың теориялық және тұжырымдамалық негіздері (санатты аппарат, этноәдіснаманың принциптері); жеке тұлғалар, этникалық топтар арасындағы қарым-қатынасқа байланысты қолданылатын , герменевтикалық принциптерін қолдану мазмұны; этномәдени мәселелерді зерттеудегі түсінудің әдіснамалық мәнін ашу маңыздылығы, этносаралық , этникалық топтардың өзара қарым-қатынасын түсіну мәселесінің маңыздылығы мен мәнін ашып көрсету және сипаттау қабілетіне ие болу.

Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнінің мақсаты «Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде» мәдени зерттеулердегі әдіснама ретінде релятивизмнің мәнін оқыту: - мәдени зерттеулердегі әртүрлі әдіснамалық тәсілдердің спецификасына компративистикалық талдау жасау; - дәстүрлі және жаңғыртылған қоғам кеңмәтінінде мәдени объектілерді зерттеудің мәдени-релятивизм принциптері, ұғымдар мен әдістерін қолдана білу; - дәстүрлі және қазіргі заманғы мәдениеттің зерттеу әдістері мен релятивистік тәсілдерін ажырата алу және сыни түсіндірме жасау; - халықтардың мәдени ерекшелігін ескере отырып, нақты тарихи және мәдени жағдайдағы адамдар тобының қарым-қатынастарының әртүрлі түрлерін бағалау мен түсіну тәсілдерін сыни тұжырымдау; - мінез-құлық модельдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі этникалық мәдениеттердегі адамдар тобының қарым-қатынастары мен мінез-құлықтарының әртүрлі формаларын зерттеуде қолданылатын мәдени-релятивизм әдістері мен принциптерін қолдану; - қазіргі заманғы мәдениетті талдаудағы мәдени-релятивизм принциптерін қолдану. Пәннің маңыздылығы. «Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде» докторанттарды мәдени антропологиядағы мәдени-релятивизм әдіснамасымен, мәдени-релятивизм әдіснамасының теоретиктерімен, мәдени-релятивизм форматындағы мәдени құбылыстарды зерттеудің постмодернистік зерттеушілерімен таныстыруға бағытталған. Пән теориялық курсты қамтиды, докторанттың мәдени нысандардың ерекшелігі мен айырмашылығына байланысты ғылыми-тұжырымдамалық және әдіснамалық көзқарасын қалыптастырады. Пән жүйелі білім негізінен құралған: мәдени-релятивизмның теориялық-концептуалды негіздері (релятивистік концепцияның қалыптасу тарихы, ұғымдық-терминологиялық аппараты, мәдениеттің өзгермелі концепциясы ретінде релятивизмнің дамуының негізігі кезеңдері, мәдени-релятивизмдік әдіснама теоретиктерінің жұмыстары), өзгермелі мәдени құбылыстарды түсіндіру принциптері, мәдени-релятивизм форматындағы мәдени құбылыстарды постмодернистік зерттеу теоретиктерінің жұмыстарымен таныстыру жатады.

Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнінің мақсаты «Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері» Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдениантропологиялық зерттеулердегі дәстүрлі мәдениеттің өзекті аспектілері мен қазіргі заманғы ангажирлік мәселелермен таныстыру. - Мәдени антропологияның әртүрлі мектептеріндегі зерттеулерде қолданылатын әдістер кешенін синтездеу; - далалық зерттеулерде қолданылатын сандық және сапалық әдістерді қолдану; - жазба дереккөздері туралы ақпаратты жіктеу; - антропологиялық материалдарды сипаттау барысы мен принциптерін анықтау; - далалық зерттеулерде өздігінен қолданылатын мәдени антропологиялық зерттеудің әдіснамасын бейімдеу және сыни баға беру; - мәдениет нысанын зерттеу бағдарламасын құру, далалық зерттеуді жоспарлау, зерттелетін материалдар көлемін кезеңмен қайта жасау. Пәннің маңыздылығы. «Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері» пәнінің мақсаты Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдениантропологиялық зерттеулердегі дәстүрлі мәдениеттің өзекті аспектілері мен қазіргі заманғы ангажирлік мәселелермен таныстыру. Пәнді оқу барысында қарастырылатын аспектілер: Азия елдерінің мәдени антропология мәселелері бойынша теориялық және әдіснамалық көзқарастары (санатты-терминологиялық және ұғымдық аппараты, сипаттау принциптері, алынған артефактілердің жіктеу және жүйелеу), мәдени антропологиялық зерттеулердің басты кезеңдерінің мазмұны, мәдени нысан туралы ақпараттарды өңдеу және сипаттауда қолданылатын әдіснамалық тәсілдер, ерекшелігін ашып көрсету, алынған фактінің шынайлық деңгейін анықтау туралы ғылыми-кешенді және әдіснамалық көзқарасын қалыптастырады.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген