Қашықтықтан білім беру
ДОТ қолдану арқылы оқытудың басымдылығы

ДОТ қолдану арқылы оқытудың басымдылығы

Қаржы бойынша

Көптеген зерттеулер көрсеткендей, жолға кететін және күнделікті өмірге кететін шығындар 50% - ға қысқаруы мүмкін (Халл, 1997). Студентке жол жүруге, тұруға, шетелдік жоғары оқу орындарында оқу жағдайында тіпті виза және төлқұжат дайындауға да шығын кетпейді. Егер жеке алынған мамандық бойынша мамандығы коммерциялық негізде күндізгі және қашықтықтан оқытуды салыстыратын болсақ, екіншісі арзан болып табылады.

Шетелдік тәжірибе

Егер шетелдік тәжірибеге сүйенетін болсақ , АҚШ-та 51% білім беру қызметтері ғаламтор арқылы жүзеге асады. Ал Америкадағы Университеттегі студенттер кем дегенде 1 курсты ғаламтор технологияларын қолдану арқылы міндетті.

Уақыт үнемділігі

Согласно исследованиям Флетчера, электронное обучение экономит от 35 до 40% времени по сравнению с обычным обучением в вузе. Студент, обучающийся дистанционно, может самостоятельно решать, когда и сколько времени в течение семестра ему уделять на изучение материала.

Қарқынмен білім алу мүмкіндігі

Қашықтықтан білім алатын студеттерге басқа студенттерден үлгерім бойынша қалып қою жайлы алаңдаудың қажеті жоқ. туралы алаңдатты қажеті жоқ, олар отстанут өз курстастары. Олар әрқашан аса күрделі мәселелерді қайта зерделеу, бейне-дәрістерді қайта көру, оқытушыменболған жазбаларды қайт оқып, ал өзіне таныс тақырыптардан отіп кету мүмкіндігіне ие. Ең бастысы, аралық және қорытынды аттестатциялаудан сәтті өту

Индивидуалды көзқарас

Дәстүрлі оқыту кезінде оқытушыға әр оқушыға жеткілікті ден қойып, оқушының жұмысына сай бейімделу қиынға түседі. Қашықтықтан оқыту технологиялары оқытушыға әрбір оқушымен индивидуалды түрде мүмкіндік береді.