Колледж
Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламалары

 

Колледждің білім беру бағдарламалары, келесі мамандықтар бойынша:

Мамандық

Оқыту мерзімі

 

 

негізгі орта базасы бойынша

ортақ орта базасы бойынша

0201000 “ Құқықтану”

2 жыл

10 ай

1 жыл

10 ай

0516000 “Қаржы”

(әр саласы бойынша)

2 жыл

10 ай

1 жыл

10 ай

1304000 « Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»

3 жыл

10 ай

2 жыл

10 ай

1305000 “Ақпараттық жүйелер” (қолданылу салалары бойынша)

3 жыл

10 ай

2 жыл

10 ай

0518000 « Есеп және аудит» (салалар бойынша)

2 жыл

10 ай

1 жыл

10 ай

0512000 «Аударма ісі» (түрлері бойынша)

2 жыл

10 ай

1 жыл

10 ай