Магистратура
Кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізімі

Кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізімі

 

 

 

 

 

Білім беру бағдарлама сы тобының нөмірі

 

Білім беру бағдарламасы тобының атауы

Бейінді пәндер

1 бейінді пән

2 бейінді пән

M001

Педагогика және психология

 

Педагогика

Психология

M005

Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Педагогика

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі

M011

Физика педагогтерін

даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Жалпы физика

Физиканы әдістемесі оқыту

M012

Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Бағдарламалау

Информатиканы әдістемесі оқыту

M013

Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Химия

Химияны әдістемесі оқыту

M014

Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Биология

Биологияны әдістемесі оқыту

M015

География

даярлау педагогтерін

География

Географияны әдістемесі оқыту

M016

Тарих педагогтерін даярлау

Қазақстан тарихы

Тарихты әдістемесі оқыту

M017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Педагогика

Қазақ тілін әдістемесі оқыту

M018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Педагогика

Орыс тілін әдістемесі оқыту

M019

Шет тілдері даярлау педагогтерін

Педагогика (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)

M020

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

Әлеуметтік педагогика

Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі

M032

Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M035

Сән, дизайн

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M036

Полиграф

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M050

Философия және әдеп

Қазақ философиясы

Әлеуметтік философия

M051

Дінтану және теология

Діндер тарихы

Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер

M052

Исламтану

Діндер тарихы

Қазақстандағы қазіргі діни жағдай

M053

Тарих

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы

Археология негіздері

M054

Түркітану

Түркі тілдерінің салыстырмалы- тарихи грамматикасы

Түркі халықтарының жалпы тарихы

M055

Шығыстану

Классикалық және қазіргі шығыстану

Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

M056

Аударма ісі, ілеспе аударма

Аударма теориясы (ағылшын,орыс, қазақ, корей,қытай, жапон тілдері)

Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын)

M057

Лингвистика

Жалпы тіл білімі

Лингвистика ілімінің тарихы

M058

Әдебиет

Фольклор

Әдебиет теориясы

M059

Шетел филологиясы

Тіл теориясының негіздері (ағылшын, неміс, француз, корей, қытай, жапон тілдері)

Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын, неміс, француз тілдері)

M060

Филология

Қазіргі қазақ тілі

Қазіргі қазақ әдебиеті

M061

Әлеуметтану

Әлеуметтану тарихы

Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру

M062

Мәдениеттану

Қазақ мәдениетінің тарихы

Мәдени антропология

M063

Саясаттану және конфликтология

Саясат теориясы

Қолданбалы саясаттану

M064

Халықаралық қатынастар

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Дипломатиялық және консулдық қызмет

M065

Аймақтану

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері

M066

Психология

Жалпы психология

Даму психологиясы

M067

Журналистика және репортерлық іс

Қазақ журналистикасының тарихы

Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі

M068

Қоғаммен байланыс

PR теориясы мен тәжірибесі

Имиджелогия

M069

Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

Құжаттану

Археография

M070

Экономика

Кәсіпорын экономикасы

Макроэкономика

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекеттік басқару теориясы

Экономиканы мемлекеттік реттеу

M072

Менеджмент

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

M073

Аудит және салық салу

Бухгалтерлік есеп негіздері

Аудит

M074

Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қаржы негіздері

Корпоративтік қаржы

M075

Маркетинг және жарнама

Маркетинг

Маркетингтік зерттеулер

M078

Құқық

Мемлекет және құқық теориясы

Ситуациялық     кейс (Қазақстан Республикасының заңдарын және / немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)

M079

Сот сараптамасы

Криминалистика

Сот экспертологиясы

M080

Биология

Клетка биологиясы

Ботаника

M081

Генетика

Клетка биологиясы

Молекулалық генетика негізімен жалпы генетика

M082

Биотехнология

Биохимия

Биотехнология негіздері

M083

Геоботаника

Қазақстан биоресурстары

Ботаника

M084

География

Қазақстанның физикалық географиясы

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

M085

Гидрология

Гидрология негіздері

Гидрологиялық ақпаратты статистикалық өңдеудің заманауи әдістері

M086

Метеорология

Физикалық метеорология

Климатология

M087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Геоэкология

Экологиялық мониторинг

M089

Химия

Физикалық химия

Аналитикалық химия

M090

Физика

Механика

Молекулалық физика

M092

Математика және

статистика

Математикалық талдау

Дифференциалдық теңдеулер

M093

Механика

Теориялық механика

Тұтас орта

механикасына кіріспе

M094

Ақпараттық технологиялар

Алгоритмдер және деректер құрылымы

Деректер базасы

M095

Ақпараттық қауіпсіздік

Алгоритмдік бағдарламалау тілдері

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

M096

Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Электрлік байланыс теориясы

Радиотехника және телекоммуникация негіздері

M097

Химиялық инженерия және процесстер

Бейорганикалық химия

Жалпы химиялық технология

M098

Жылу энергетикасы

Жылу техникасының теориялық негіздері

Қазандық қондырғылар және жылулық қозғалтқыштар

M099

Энергетика және электр техникасы

Электр техниканың теориялық негіздері

Электр машиналары

M100

Автоматтандыру және басқару

Электртехниканың теориялық негіздері

Сызықты автоматты реттеу жүйелері

M101

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Механика

Молекулалық физика

M102

Роботты техника және мехатроника

Электроника негіздері

Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника

M107

Ғарыштық инженерия

Физика

Математика

M108

Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану саласы бойынша)

Механика

Нанотехнология негіздері

M115

Мұнай инженериясы

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

Мұнай өңдірудің технологиясы мен техникасы

M119

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы

Синтетикалық дәрілік заттардың химиясы және технологиясы

M123

Геодезия

Геодезия

Картография

M128

Жерге орналастыру

Геодезия

Жер ресурстарын басқару

M130

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Квалиметрия

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

M134

Балық шаруашылығы

Балық аулау

Аквакультура

M139

Денсаулық сақтауды менеджмент

Экономикалық теория негіздері

Менеджмент негіздері

M140

Қоғамдық денсаулық

Биостатистика

Қоғамдық денсаулық

M141

Мейіргер ісі

Мейіргер ісі негіздері

Мейіргер ісіндегі мененджмент

M142

Фармация

Фармацияның басқарылуы және экономикасы және дәрілер технологиясы

Фармацевтикалық химия және

фармакогнозия

M143

Биомедицина

Биостатистика

Дәлелді медицина

M144

Медицина

Биостатистика

Дәлелді медицина

M145

Медициналық- профилактикалық іс

Биостатистика

Гигиена және эпидемиология

M146

Әлеуметтік жұмыс

Әлеуметтік жұмыс теориясы

Әлеуметтік жұмыс әдістері мен

технологиялары

M147

Туризм

Туризмология негіздері

Экскурсиятану

M149

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Мейрамхана және мейманханада қызмет көрсету технологиясы

Мейманхана және мейрамхана менеджменті

M150

Санитарлық- профилактикалық іс- шаралар

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

Еңбек қорғауды басқару жүйелері

M152

Логистика (сала бойынша)

Жеткізу тізбектерін басқару

Көлік логистикасыЖүктеу

Шет тілдерінен (ағылшын, неміс, француз)

Оқуға дайындығын анықтау тесті - сыни ойлау және аналитикалық ойлау (қазақ, орыс)