Қашықтықтан білім беру
Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы Факультеті БББ түрі
       

6B04205

Құқықтану

Заң

Қолданыстағы БББ