Магистратура
Кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

Кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

 

 

 Кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

Скачать

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламасы тобының атауы

Бейінді пәндер

1 бейінді пән

2 бейінді пән

M001

Педагогика және психология

Педагогика

Психология

M002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Мектепке дейінгі педагогика

Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту әдістемесі

M003

Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау

Педагогика (бастауыш сыныптар үшін)

Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі

M004

Бастапқы әскери дайындық педагогтерін  даярлау

Педагогика

Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі

M005

Дене шынықтыру педагогтерін  даярлау

Педагогика

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі

M006

Музыка педагогтерін  даярлау

Педагогика

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

M007

Көркем еңбек, графика және жобалау   педагогтерін даярлау

Педагогика

Көркем еңбек, графика және жобалау әдістемесі

 

M008

Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

Педагогика

Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары

M009

Құқық және экономика негіздері

Мемлекет және құқық теориясы

Құқық және экономика негіздерін  оқыту әдістемесі

M010

Математика педагогтерін  даярлау

Математика

Математиканы оқыту әдістемесі

M011

Физика  педагогтерін даярлау  (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Жалпы физика

Физиканы оқыту әдістемесі

M012

Информатика  педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Бағдарламалау

Информатиканы  оқыту әдістемесі

M013

Химия  педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Химия

Химияны  оқыту әдістемесі

M014

Биология  педагогтерін  даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Биология

Биологияны  оқыту әдістемесі

M015

География  педагогтерін даярлау

География

Географияны  оқыту әдістемесі

M016

Тарих педагогтерін даярлау

Қазақстан тарихы

Тарихты  оқыту әдістемесі

M017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау

Педагогика

 

Қазақ тілін  оқыту әдістемесі

M018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау

Педагогика

Орыс тілін  оқыту әдістемесі

M019

Шет тілдері педагогтерін даярлау

Педагогика

(қазақ, орыс, ағылшын тілі)

Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)

M020

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын  даярлау

Әлеуметтік педагогика

Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі

M021

Арнайы педагогика

Арнайы педагогика

Инклюзивті білім беру

M022

Музыкатану

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M023

Аспаптық орындаушылық

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M024

Вокалдық өнер

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M025

Дәстүрлі музыка өнері

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M026

Композиция

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M027

Дирижирлеу

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M028

Режиссура

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M029

Театр өнері

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M030

Эстрада өнері

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M031

Хореография

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M032

Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M033

Бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

М034

Өнертану

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M035

Сән, дизайн

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M036

Полиграфия

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M037

Арт-менеджмент

Шығармашылық емтихан

Реферат қорғау

M050

Философия және әдеп

Қазақ философиясы

Әлеуметтік философия

M051

Дінтану және теология

Діндер тарихы

Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер

M052

Исламтану

 

Діндер тарихы

Қазақстандағы қазіргі діни жағдай

M053

Тарих және археология

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы

Археология негіздері

M054

Түркітану

Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы

Түркі фольклоры

M055

Шығыстану

Классикалық және қазіргі шығыстану

Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы

M056

Аударма ісі, ілеспе аударма

Аударма теориясы

(ағылшын,орыс, қазақ, корей,қытай, жапон тілдері)

Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын)

M057

Лингвистика

Жалпы тіл білімі

Лингвистика ілімінің тарихы

M058

Әдебиет

Фольклор

Әдебиет теориясы

M059

Шетел филологиясы

Тіл теориясының негіздері

(ағылшын, неміс, француз, корей, қытай, жапон тілдері)

 

Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын, неміс, француз тілдері)

M060

Филология

Қазіргі қазақ тілі

 

Қазіргі қазақ әдебиеті

M061

Әлеуметтану

Әлеуметтану тарихы

Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру

M062

Мәдениеттану

Қазақ мәдениетінің тарихы

Мәдени антропология

M063

Саясаттану және конфликтология

Саясат  теориясы

Қолданбалы саясаттану

M064

Халықаралық қатынастар

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Дипломатиялық және консулдық қызмет

M065

Аймақтану

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері

M066

Психология

Жалпы психология

Даму психологиясы

M067

Журналистика және репортерлық іс

Қазақ журналистикасының тарихы

Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі

M068

Қоғаммен байланыс

PR теориясы мен тәжірибесі

Имиджелогия

M069

Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

Құжаттану

Археография

M070

Экономика

Экономикалық теория

Макроэкономика

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекеттік басқару теориясы

Экономиканы мемлекеттік реттеу

M072

Менеджмент

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

M073

Аудит және салық салу

Бухгалтерлік есеп негіздері

Аудит

M074

Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Экономикалық теория

Макроэкономика

 

M075

Маркетинг және жарнама

Экономикалық теория

Макроэкономика

M076

Еңбек дағдылары

Экономикалық теория

Макроэкономика

M077

Бағалау

Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару

Қазақстан Республикасының Ұлттық бағалау стандарттары

M078

Құқық

Мемлекет және құқық теориясы

Ситуациялық кейс  (Қазақстан Республикасының заңдарын және / немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)

M079

Сот сараптамасы

Криминалистика

Сот экспертологиясы

M080

Биология

Клетка биологиясы

Ботаника

M081

Генетика

Клетка биологиясы

 

Молекулалық генетика негізімен жалпы генетика

M082

Биотехнология

Биохимия

Биотехнология негіздері

M083

Геоботаника

Қазақстан  биоресурстары

Ботаника

M084

География

Қазақстанның  физикалық географиясы

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

M085

Гидрология

Гидрология негіздері

Гидрологиялық ақпаратты статистикалық өңдеудің заманауи әдістері

M086

Метеорология

Физикалық метеорология

Климатология

M087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Геоэкология

Экологиялық мониторинг

M088

Гидрогеология және инженерлік геология

Жер асты суларын іздеу және барлау

Инженерлік-геологиялық зерттеулер

M089

Химия

Физикалық химия

Аналитикалық химия

M090

Физика

Механика

Молекулалық физика

M091

Сейсмология

Сейсмологияның физикалық негіздері

Сейсмикалық жазбалар бойынша жер сілкінудің параметрлерін анықтау

M092

Математика және статистика

Математикалық талдау

Дифференциалдық теңдеулер

M093

Механика

Теориялық механика

 

Тұтас орта механикасына кіріспе

M094

Ақпараттық технологиялар

Алгоритмдер және деректер құрылымы

Деректер базасы

M095

Ақпараттық қауіпсіздік

Алгоритмдік бағдарламалау тілдері

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

 

M096

Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Электрлік байланыс теориясы

Радиотехника және телекоммуникация негіздері

M097

Химиялық инженерия және процесстер

Бейорганикалық химия

Жалпы химиялық технология

M098

Жылу энергетикасы

Жылу техникасының теориялық негіздері

Қазандық қондырғылар және жылулық қозғалтқыштар

M099

Энергетика және электр техникасы

Электр техниканың  теориялық негіздері

 

Электр машиналары

M100

Автоматтандыру және басқару

Электртехниканың  теориялық негіздері

Сызықты автоматты реттеу жүйелері

M101

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Механика

Молекулалық физика

M102

Роботты техника және мехатроника

Электроника негіздері

Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника

M103

Механика және металл өңдеу

Өзара алмасымдылық негіздері

Конструкциялық  материалдар және термиялық өндеу

M104

Көлік, көліктік техника және технология

Машина бөлшектері

Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары

M105

Авиациалық техника және технологиялар

Ұшу аппараттарының құрылысы

Авиациалық техниканың теориялық негіздері

M106

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Ұшу аппараттарының құрылысы

Авиациялық апаттарды тергеу және  ұшу қауіпсіздігі

M107

Ғарыштық инженерия

Физика

Математика

M108

Наноматериалдар  және нанотехнологиялар (қолдану саласы бойынша)

Механика

Нанотехнология негіздері

M109

Мұнай және кен геофизикасы

Далалық және ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің теориялық негіздеріне кіріспе

Далалық және ұңғымаларды геофизикалық зерттеулерді өңдеу мен интерпретациялауды жүргізудің әдісі, техникасы мен технологиясы

M110

Теңіз техникасы және технологиялары

Кемелердегі қызметті  ұйымдастыру негіздері

Кеме құрылымы мен теориясы

M111

Тамақ өнімдерін өндіру

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Химия

M112

Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы (қолдану саласы бойынша)

Ағаш өңдейтін жабдықтар

Ағаштан бұйым жасау технологиясы

M113

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

Физика

Материалдардың механикалық қасиеттері

M114

Тоқыма: киім, аяқ-киім  және былғары бұйымдар

Жеңіл өнеркәсіп  бұйымдарының материалтануы

Химия

M115

Мұнай инженериясы

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

Мұнай өңдірудің технологиясы мен техникасы

M116

Тау-кен инженериясы

Тау-кен  өңдірісінің негіздері

Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы

M117

Металлургиялық инженерия

Металлургиялық процесстерінің теориясы

Жалпы металлургия

M118

Пайдалы қазбалар байыту

Пайдалы қазбаларды байыту негіздері

Флотациялық байыту әдістері

M119

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы

Синтетикалық  дәрілік заттардың химиясы және технологиясы

M120

Маркшейдерлік іс

Геодезия

Маркшейдерлік істің жалпы курсы

M121

Геология        

Жалпы және тарихи геология

Пайдалы қазба кен орындарының  геологиясы

M122

Сәулет

Сәулеттік типология

Қала құрылыс негіздері

M123

Геодезия

Геодезия

Картография

M124

Құрылыс

Құрылыс материалдары

Құрылыс өндірісінің технологиясы 1

M125

Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

Құрылыс материалдары

Бетон технологиясы 1

M126

Көлік құрылысы

Құрылыс материалдары

Көлік құрылымдарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау

M127

Инженерлік жүйелер мен желілер

Құрылыс материалдары

Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы

M128

Жерге орналастыру

Геодезия

Жер ресурстарын басқару

M129

Гидротехникалық құрылыс

Гидравлика

Су энергиясын пайдалану

M130

Стандарттау,  сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Квалиметрия

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

M131

Өсімдік шаруашылығы

Өсімдік шаруашылығы

Топырақтану

M132

Мал шаруашылығы

Мал азықтандыру

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

M133

Орман шаруашылығы

Орман екпелері

Биотехния және жабайы жануарларды өсіру

M134

Балық шаруашылығы

Балық аулау

Аквакультура

M135

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

Электр техниканың  теориялық негіздері

Электр машиналары

М136

Аграрлық техника және технологиясы

Тракторлар мен автомобильдер

Мал шаруашылығы агротехнологиялық машиналары

M137

Су ресурстары және суды пайдалану

Гидравлика

Су ресурстарын кешенді пайдалану

M138

Ветеринария

Жануарлар патологиясы

Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары

M139

Денсаулық сақтауды менеджмент

Экономикалық теория негіздері

Менеджмент негіздері

M140

Қоғамдық денсаулық сақтау

Биостатистика

Қоғамдық денсаулық сақтау

M141

Мейіргер ісі

Мейіргер ісі негіздері

Мейіргер ісіндегі мененджмент

M142

Фармация

Фармацияның басқарылуы және экономикасы және дәрілер технологиясы

Фармацевтикалық химия және фармакогнозия

M143

Биомедицина

Биостатистика

Дәлелді медицина

M144

Медицина

Биостатистика

Дәлелді медицина

M145

Медициналық-профилактикалық іс

Биостатистика

Гигиена және эпидемиология

M146

Әлеуметтік жұмыс

Әлеуметтік жұмыс теориясы

Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиялары

M147

Туризм

Туризмология негіздері

Экскурсиятану

M148

Тынығу

Мәдени-тынығу қызметіндегі әдістемелік жетекшілік технологиясы

Мәдени-тынығу қызметі саласындағы менеджмент, маркетинг

M149

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Мейрамхана және мейманханада қызмет көрсету технологиясы

Мейманхана және мейрамхана менеджменті

M150

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

Еңбек қорғауды басқару жүйелері

M151

Көлік қызметтері

Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы

Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

M152

Логистика (сала бойынша)

Жеткізу тізбектерін басқару

Көлік логистикасы