Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы Факультеті БББ түрі Оқуға түсудің минималды балы (Қазақ бөлімі) Минимальный балл для поступления (Русское отделение) Minimum score for admission (English department)
       

6B02302

Aударма ісі (шығыс тілдері)

Шығыстану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B03105

Аймақтану

Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B08402

Аквакультура және су биологиялық ресурстары

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B05401

Актуарлық математика

Механика-математика

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B05401

Актуарлық математика

Механика-математика

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B06102

Ақпараттық жүйелер

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B06301

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B06301

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері(НЗМ)

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

0

0

0

6B02210

Археология

Тарих

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B02204

Археология және этнология

Тарих

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B02304

Аударма ісі (батыс тілдері)

Филология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02306

Әдебиеттану

Филология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04104

Әлемдік экономика

Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B03101

Әлеуметтану

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

85

85

85

6B11401

Әлеуметтік жұмыс

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

85

85

85

6B01801

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B08401

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B02101

Баспа ісі

Журналистика

Қолданыстағы БББ

110

110

110

6B07103

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B05102

Биология

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05102

Биология

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05101

Биологиялық инженерия

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05108

Биомедицина

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05103

Биотехнология

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05103

Биотехнология

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05105

Генетика

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05205

География

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05205

География

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07301

Геодезия және картография

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07302

Геоинформатика

География және табиғатты пайдалану

Инновациялық БББ

80

80

80

6B05201

Геоэкология

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05203

Гидрология

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07111

Ғарыштық техника және технологиялар

Механика-математика

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B06107

Деректер туралы ғылым

Ақпараттық технологиялар

Жаңа БББ

90

90

90

6B02102

Дизайн

Журналистика

Қолданыстағы БББ

110

110

110

6B02203

Дінтану

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04105

Есеп және аудит

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05404

Есептеу ғылымдары және статистика

Механика-математика

Жаңа БББ

90

90

90

6B10103

Жалпы медицина

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

0

0

0

6B10103

Жалпы медицина

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

110

110

110

6B10111

Жалпы медицина (Молекулалық медицина)

Медицина және денсаулық сақтау

Инновациялық БББ

110

110

110

6B06106

Жасанды интеллектcі бар жоғары жүктелген ақпараттық жүйелер

Ақпараттық технологиялар

Инновациялық БББ

90

90

90

6B07303

Жерге орналастыру

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B03201

Журналистика

Журналистика

Қолданыстағы БББ

115

115

115

6B07112

Жылу энергетикасы

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07108

Заттар интернеті мен Big Data

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B06101

Индустриалды ақпараттық жүйелер

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B07113

Интеллектуалды басқару жүйесі

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02202

Исламтану

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07304

Кадастр

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B04203

Кеден ісі

Заң

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B05302

Киберфизика

Физика-техникалық

Инновациялық БББ

75

75

75

6B02104

Кино&Медиа

Журналистика

Қолданыстағы БББ

110

110

110

6B06104

Компьютерлік ғылымдар

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B06103

Компьютерлік инженерия

Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B05309

Компьютерлік физика

Физика-техникалық

Жаңа БББ

85

85

85

6B04206

Корпоративтік құқық

Заң

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B03205

Кітапханалық ақпараттық жүйелер

Тарих

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02305

Қазақ филологиясы

Филология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04106

Қаржы

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B04204

Қаржы құқығы

Заң

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B10107

Қоғамдық денсаулық сақтау

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B03203

Қоғаммен байланыс

Журналистика

Қолданыстағы БББ

115

115

115

6B11201

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B12301

Құқық қорғау қызметі

Заң

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B04205

Құқықтану

Заң

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B11301

Логистика (сала бойынша)

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04107

Маркетинг

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05402

Математика

Механика-математика

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B06105

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Механика-математика

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B07105

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B03102

Мәдениеттану

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02103

Медиадизайн

Журналистика

Қолданыстағы БББ

110

110

110

6B03206

Медиакоммуникациялар

Журналистика

Қолданыстағы БББ

115

115

115

6B11103

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B10101

Мейіргер ісі

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B10101

Мейіргер ісі

Медицина және денсаулық сақтау

Жаңа БББ

80

80

80

6B10101

Мейіргер ісі

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04101

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04202

Мемлекеттік қызмет

Заң

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04102

Менеджмент

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05204

Метеорология

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05403

Механика

Механика-математика

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B05107

Микробиология

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B03204

Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету

Тарих

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02206

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

Тарих

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B05311

Наноматериалдар және нанохимия

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05109

Нейроғылым

Биология және биотехнология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07104

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B02307

Орыс филологиясы

Филология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07109

Өндірістік электроника және басқару жүйелері

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B03107

Психология

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B06201

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07110

Робототехникалық жүйелер

Механика-математика

Жаңа БББ

80

80

80

6B03208

Сандық архивтану және құжаттану

Тарих

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B03106

Саясаттану

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B07501

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B10104

Стоматология

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B10104

Стоматология

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B05206

Табиғи-техногендік қауіп-қатерлер

География және табиғатты пайдалану

Инновациялық БББ

80

80

80

6B07204

Тағамдық химия және технология

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B07202

Тағамдық химия және технология (НКУ)

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Николай Коперник университеті

90

90

90

6B02205

Тарих

Тарих

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B05303

Техникалық физика

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B11101

Туризм

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

95

95

95

6B11101

Туризм

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02209

Түркітану

Филология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07201

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07201

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07203

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы(ОКМА)

Химия және химиялық технология

Жаңа БББ, Совместная, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

80

80

80

6B10102

Фармация

Медицина және денсаулық сақтау

Қолданыстағы БББ

90

90

90

6B05304

Физика

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B05306

Физика және астрономия

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B05305

Физика және нанотехнология

Физика-техникалық

Жаңа БББ

75

75

75

6B02201

Философия

Философия және саясаттану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B03202

Халықаралық журналистика

Журналистика

Қолданыстағы БББ

115

115

115

6B03104

Халықаралық қатынастар

Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B02311

Халықаралық қатынастар және құқық саласындағы аударма

Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04201

Халықаралық құқық

Халықаралық қатынастар

Қолданыстағы БББ

100

100

100

6B05301

Химия

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05301

Химия

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07101

Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B07101

Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар НИМ

Химия және химиялық технология

Жаңа БББ

70

70

70

6B07102

Химиялық инженерия

Химия және химиялық технология

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B04109

Цифрлық экономика

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02303

Шетел филологиясы (батыс тілдері)

Филология

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02301

Шетел филологиясы (шығыс тілдері)

Шығыстану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02207

Шығыстану

Шығыстану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B05202

Экология

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B11202

Экологиялық инженерия

География және табиғатты пайдалану

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B04103

Экономика

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07107

Электр энергетикасы

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B07107

Электр энергетикасы

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

80

80

80

6B02211

Этнология және антропология

Тарих

Қолданыстағы БББ

70

70

70

6B05310

Ядролық медицина

Физика-техникалық

Жаңа БББ

75

75

75

6B05307

Ядролық физика

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ

75

75

75

6B05308

Ядролық физика("Дубна"МУ)

Физика-техникалық

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Государственный университет "Дубна" (Россия)

85

85

85